Kolejny rok w cieszyńskiej Alma Mater.

0
1485
fot. arch. UŚ
- reklama -

Uniwersytet kojarzy się ze stabilizacją, ostoją tradycji i trwania. Akademicki świat jawi się jako miejsce, w którym naukowcy w togach zza katedr rozprawiają o porządku rzeczy. Nic bardziej mylnego – współczesny Uniwersytet stawia na innowacyjność, kreację, łączenie wiedzy z praktyką, doświadczenia z młodością czy przeszłości z przyszłością… Takie oczekiwania pojawiają się przed Uniwersytetem w obliczu wyzwań współczesności oraz reformy szkolnictwa wyższego, która wchodzi w życie 1 października tego roku. 

Zmiany są potrzebne, o tym wiedzą wszyscy, mimo że towarzyszą im zawsze obawy i niepewność tego, co przyniosą. Perspektywa, jaka pojawia się wraz z upływającym czasem, pozwala dopiero ocenić pozytywne strony przemian. Przekonało się o tym również środowisko akademickie cieszyńskiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego, które w ostatnim czasie doświadcza wielu przeobrażeń. 

Końcem ubiegłego roku Zajazd Akademicus przy ul. Paderewskiego został sprzedany i trafił w ręce prywatnego inwestora. Choć wielu krytykowało wówczas decyzję Uniwersytetu Śląskiego, dziś wiadomo już, że było to dobre rozwiązanie. Nowy nabywca przeprowadza gruntowny remontu całego budynku, co oznacza podniesienie standardu hotelu, dostępnego dla wszystkich odwiedzających Cieszyn. 

Od września 2018 roku na terenie kampusu swój oddział ma także Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina”. Podobne placówki działają już w Bielsku Białej, Jaworzynce, Jastrzębiu Zdroju, Płocku, Radlinie i Skoczowie, a  teraz przyszedł czas – na Cieszyn. Przedszkole mieści się w byłym Domu Studenckim „Cieszko”, który został do tego celu przystosowany architektonicznie i kadrowo. Sale przedszkolne zajmują dwa piętra dawnego akademika, zaś na trzecim swoje miejsce mają gabinety specjalistyczne i terapeutyczne. Nowopowstałe przedszkole to miejsce szczególne! „Słoneczna Kraina” powstała bowiem z myślą zarówno o dzieciach, jak i przyszłych pedagogach, przed którymi stoją niezwykle trudne wyzwania zawodowe. 

- reklama -

Powstała placówka przynosi korzyści dla rodziców poszukujących miejsc dla swoich pociech, jak i dla zespołu wykwalifikowanych fachowców, dbający o ciągły, zawodowy rozwój. Dzieje się to za sprawą współpracy Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, ponieważ nowy punkt daje wiele możliwości wykładowcom cieszyńskiego wydziału oraz jego studentom m.in. prowadzenia badań i realizowania praktyk. Takie partnerstwo zapewnia stały wzrost kompetencji zawodowych w zakresie pracy nad rozwojem dzieci, ich opieki i rehabilitacji. 

Walorami cieszyńskiego Kampus  są nie tylko wprowadzane stopniowo nowości, ale również ciągła dbałość o funkcjonujące od lat mienie. Studenci, którzy wybierają na miejsce kształcenia Cieszyn, korzystają z dobrze wyposażonych obiektów, które zaspakajają wiele ich potrzeb. Wśród nich znajduje się również hala sportowa i basen. Niestety od kilku lat wymagają one remontu. Czyniąc starania o polepszenie jakości tej infrastruktury zwrócono się do Ministerstwa Sportu i Turystyki, co okazało się dobrym posunięciem. W dniu 6.09.2018 Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka na konferencji prasowej w Katowicach poinformował o wynikach programu „Sportowa Polska”, w ramach którego Uniwersytet Śląski pozyskał 3,5 mln złotych na modernizację obiektów sportowych w Cieszynie.

Inwestycja modernizacji obiektów sportowych jest częścią programu modernizacji cieszyńskiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego. Udział finansowy w inwestycji mają także: Miasto Cieszyn (1 000 000 zł – określony w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2019-2020) oraz Powiat Cieszyński (500 000 zł – określony w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2019-2020). Inwestycja planowana jest na lata 2019-2020. Obejmuje ona m.in.: termomodernizację basenu, przebudowę sanitariatów, szatni, natrysków, nowy system obsługi klienta, dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych i osób niepełnosprawnych. 

Poza dużymi inwestycjami, cieszyński kampus jest sukcesywnie remontowany i doposażony. W ubiegłych latach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji wyremontował i przystosował pracownie pod względem kształcenia praktycznego. Sale przewidziane dla młodych pedagogów i oligofrenopedagogów  są wyposażone w lustra weneckie, sprzęt multimedialny oraz materiały badawcze, co pozwala studentom poznać różne metody edukacyjne i dobrze przygotować do pracy. Zmieniły się także sale dla etnologów i animatorów kultury. Pracownie posiadają teraz usystematyzowane biblioteczki, nowe meble i np. przestrzeń oraz sprzęt do zadań artystycznych. 

Na WEiNoE działa także Polski Atlas Etnograficzny. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetu Śląskiego cieszyńska pracownia atlasowa pracuje nad cyfryzacją i udostępnieniem swoich zbiorów w Internecie. 

Choć w miasteczku uniwersyteckim przy Bielskiej do dyspozycji studentów pozostały dwa akademiki, to nie ma powodów do niezadowolenia. Każdego roku gruntownie remontowano piętra domów studenckich. Pokoje wyposażono tym samym w nowe meble. W ubiegłym roku DSN (ul. Niemcewicza 8) przystosowano także do osób z niepełnosprawnością. Została zainstalowana winda i przygotowano specjalny segment mieszkalny dla osób z ograniczeniem ruchowym. 

Oprócz tego na kampusie działa stołówka, klub studencki oraz biblioteka, w których sukcesywnie podnosi się standard użytkowania.

Rozwój infrastruktury w połączeniu z nowymi kierunkami oferowanymi na cieszyńskich wydziałach UŚ dają dobre perspektywy dla studentów, kadry akademickiej oraz dla miasta. Wszystko wskazuje na to, że dla cieszyńskiego kampusu – zmiany niosą same korzyści…