“Prawdziwie Czarny Chodnik” – projekt do Budżetu Obywatelskiego Cieszyn 2022

0
1084
- reklama -

Z przyjemnością informujemy, że zgłoszony przez nas projekt „Prawdziwie Czarny Chodnik” przeszedł ocenę formalną i został dopuszczony do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Cieszyna na rok 2022. Zgodnie ze zgłoszeniem celem projektu jest pokrycie nawierzchnią bitumiczną (asfaltem), 210-metrowego fragmentu ul. Czarny Chodnik z wydzielonymi pasami ruchu dla pieszych i rowerów, między parkiem Świętej Trójcy a istniejącą nawierzchnią bitumiczną na wysokości dawnego Zampolu.

Użytkownicy tego odcinka Czarnego Chodnika doskonale wiedzą, że w okresach deszczowych oraz w zimie przejście i przejazd w tym miejscu bywają uciążliwe. Pojawiają się kałuże oraz błotnista maź. Szczególnie mocno kontrastuje to z istniejącym ciągiem pieszo rowerowym (CPR), który prowadzi wzdłuż ul. Hajduka aż do parku przy kościele św. Trójcy, gdzie droga z kostki brukowej urywa się przechodząc w odcinek wysypany kruszywem. Obecnie sytuacja jest nieco lepsza, bo po zakończeniu rewitalizacji linii kolejowej ten fragment wysypano drobnym klińcem. Ale warstwa kamienia szybko ulegnie degradacji i wkrótce sytuacja będzie przypominać tę z wiosny bieżącego roku (na zdjęciach).
Kontynuacja CPRu w tym miejscu wydaje się oczywistością, stąd też pojawiła się propozycja projektu. Warto dodać, że w przyszłorocznym budżecie obywatelskim obowiązuje ograniczenie w postaci 100 tys. zł na projekt, co dosyć mocno ograniczyło listę pomysłów, które chcielibyśmy realizować. Wynika to przede wszystkim z faktu, że inwestycje infrastrukturalne są drogie i nawet ten, stosunkowo prosty temat z trudem mieści się w założeniach finansowych. Projekt obejmuje:
– wykonanie obrzeży ciągu pieszo rowerowego (CPR),
– wyrównanie podłoża,
– wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 3 m,
– wykonanie oznakowania poziomego – linia rozdzielająca ciąg pieszy i rowerowy, znaki P-23 i P24,
– wykonanie oznakowania pionowego – oznakowanie C-13/16.
Jednocześnie liczymy na to, że jeżeli dojdzie do realizacji tej inwestycji, władze miasta Cieszyna znajdą dodatkowe środki na jej kontynuację wzdłuż istniejącej drogi rozpoczynającej się przy dawnym Zampolu i dochodzącej do ul. Zamkowej. Osoby przemieszczające się tym odcinkiem dobrze wiedzą, w jakim stanie jest tam asfalt, który w pewnym momencie przechodzi w jeszcze bardziej zdewastowaną trylinkę. Dokończenie drogi dla rowerów połączone z renowacją nawierzchni byłoby oczywistym domknięciem istniejącego CPRu zaczynającego się się obecnie na ul. RNKC i prowadzącego wzdłuż ul. Hajduka aż do parku św. Trójcy. W przyszłości można by również planować kontynuację drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dojazdowej.
Pierwsze dwa ważne kroki za nami. Udało się zgłosić projekt i przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Teraz najważniejszy i najtrudniejszy etap, czyli samo głosowanie. Konkurencja jest spora, ale wierzymy, że nasz projekt zdobędzie wystarczającą liczbę głosów – łączny budżet zgłoszonych projektów to około 500 tys. złotych, podczas gdy na budżet obywatelski przeznaczono kwotę 320 tys. złotych. Jak łatwo policzyć, zrealizowane zostaną tylko 3 z 5-ciu zgłoszonych pomysłów. Ważne jest również to, abyśmy głosując dali wyraźny sygnał, jak duże są potrzeby mieszkańców Cieszyna w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej.

Piotr Stokłosa

- reklama -