PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W CIESZYNIE WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY I WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH CELEM LIKWIDACJI WĘZŁÓW GRUPOWYCH

0
1367
fot. arch. Energetyka. Przebudowa sieci cieplnej w ul.Chrobrego.
- reklama -

 

Energetyka Cieszyńska kontynuuje prace inwestycyjne związane z modernizacją sieci ciepłowniczych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

W 2020 roku zakończono prace budowlane dla dwóch zadań rozpoczętych w roku 2019:
1. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Południe Śródmieście II w rejonie od ul. Korfantego do ul. Chrobrego. W 2020 r. w ramach zadania zlikwidowano starą sieć kanałową i wybudowano 0,601 km nowej podziemnej sieci preizolowanej w zakresie średnic
od 32 mm do 200 mm w rejonie ulic Kochanowskiego, Bobreckiej i Chrobrego – do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego.
2. Przebudowa sieci cieplnej osiedla Podgórze. W 2020 r. wykonano nową podziemną sieć preizolowaną o długości 3,035 km w zakresie średnic
od 32 mm do 150 mm, na obszarze objętym ulicami Morcinka, Popiołka, Kossak. Na obszarze całego osiedla zlikwidowana została stara sieć kanałowa.

- reklama -

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego ograniczono straty na przesyle energii, co wiąże się również z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej w źródle ciepła. Został osiągnięty cel projektu, tj. zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego.
W 2021 roku realizowane będą kolejne zadania polegające głównie na wymianie izolacji istniejących sieci napowietrznych:
1. Przebudowa sieci cieplnej magistrali Południe na odcinku od EC do ul. Dojazdowej. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma KELVIN sp. z o.o. z Bielska-Białej.
2. Przebudowa magistral ciepłowniczych wewnątrzzakładowych. Prace będą prowadzone na terenie zakładu Energetyki Cieszyńskiej. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma PPUH LEBEX z Bielska-Białej.

fot. arch. Energetyka. Przebudowa sieci cieplnej na os. Podgórze 2020 r.
fot. arch. Energetyka. Przebudowa sieci cieplnej w ul.Chrobrego.