Śląska Fabryka Kabli, dalsze dekady

0
2526
fot. Linia produkcyjna w czechowickiej Kablowni, lata 90-te XX w.
- reklama -

Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, czechowicka Kablownia, utraciła osobowość prawną (jak i inne zakłady kabli w Polsce) i weszła w skład Kombinatu Kabli i Przewodów POLKABEL w Krakowie, a następnie w Kombinat EMA-KOMEL w Katowicach. Stan ten utrzymał się do 1981 roku. Firma w tym okresie zatrudniała 985 pracowników, w tym 171 osób technicznych i administracyjnych. W okresie 1974-1988 wzrosły nakłady inwestycyjne, co doprowadziło do wyraźnej poprawy stanu technologicznego zakładu. W latach 90-tych XX wieku przeprowadzono kolejne inwestycje i modernizacje oraz przeprowadzono prywatyzację fabryki.

Po przekształceniach powstała Śląska Fabryka Kabli S.A. Sprywatyzowanie Kablowni pozwoliło na pozyskanie zagranicznego kapitału (duńscy inwestorzy)
i wdrożenie nowych lini produkcyjnych:

– przewodów nawojowych klasy 180 i 200 stopni C
– przewodów nawojowych klasy 180 stopni C odporne na freon
– przewodów nawojowych termospiekalnych do cewek odchylających TV
– przewodów do anten satelitarnych i telewizji kablowej
– przewodów teletechnicznie wstążkowych
– przewodów wysokonapięciowych do TV
– cynowania galwanicznego
– żarzenia drutu w linii ciągarniczej

Ponadto wdrożono unikatową metodę „Swingtherm”, pozwalającą na dopalanie gazów odlotowych z emalierek (ograniczenie emisji krezoli i ksylenu).
Zakład wytwarzał 5 rodzajów wyrobów kablowych: przewody gołe, przewody nawojowe, przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych, i przewody słaboprądowe.
Potem wprowadzono nowy asortyment, m.in. przewody ekologiczne na bazie polwintów bezołowiowych (w 1995 zostały wyróżnione Polskim Godłem Promocyjnym „TERAZ POLSKA”), przewody słaboprądowe współosiowe (np. do CB-radia) oraz nowoczesne przewody mikrofonowe.
Rozwinął się eksport wyrobów kablowych, które trafiały na rynki do Niemiec, Francji, Norwegii, Szwecji, Danii, Ukrainy, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Węgier, Białorusi, Rumunii, W. Brytanii.
W okresie 1991-93 w fabryce podjęto decyzję o rozpoczęciu prac mających za zadanie certyfikację systemu zarządzania jakością wg normy PN-ISO 9002. W 1993 uzyskano certyfikaty: DQS nr 2025-01 oraz CBJW (PCBC) nr 2/1 (jako pierwsi w Polsce).
W 1990 roku wyodrębniono z Kablowni spółkę CET, która zajęła się produkcją przewodów słaboprądowych – przewody antenowe do odbiorników telewizyjnych i telewizji satelitarnej. Prezesem spółki został Emil Dziech, a po jego śmierci Andrzej Szwajcowski. W 2000 roku spółkę sprzedano, a Śląską Fabrykę Kabli sprywatyzowano.
Głównym inicjatorem i wykonawcą prywatyzacji był dyrektor Tadeusz Polok.
27 września 1990 przekształcono Śląską Fabrykę Kabli w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, reprezentowaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych. Wprowadzono akcje do obrotu publicznego, w ramach tzw „pierwszej piątki” (EXBUD, PRÓCHNIK, KABLE, TONSIL, KROSNO). 16 kwietnia 1991 roku nastąpiło pierwsze notowanie czechowickiej Kablowni na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Śląska Fabryka Kabli S.A. w Czechowicach-Dziedzicach była zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem RH 183 i posiadała kapitał o wartości 1 miliona złotych.
Zarząd spółki: prezes – Tadeusz Polok; wiceprezes – Marian Foltyn; wiceprezes – Roman Razowski.
W składzie pierwszej Rady Nadzorczej znaleźli się: Emil Dziech, Wiktor Kubiak, Józef Machalica, Stanisław Nowicki, Kristof Zorde, Teofil Janusz, Tadeusz Paszek i Stefan Iskrzycki.
Z dniem 20 listopada 1993, w drodze oferty adresowanej, duńska spółka nkt cables A/S objęła 25% oraz duński fundusz inwestycyjny IO Fund 25% ogólnej liczby akcji. Zarząd spółki nie zmienił się. Kapitał zakładu wzrósł do 150 mln zł. Dopływ obcego kapitału dokonany przez II emisję akcji umożliwił spółce realizację nowoczesnego programu inwestycyjnego, który dawał możliwość wzrostu eksportu. W ciągu pięciu lat wydano na powyższe inwestycje 17 mln $. Ponadto nkt cables udostępniła swoją sieć dystrybucji w ponad 30 krajach. Spółka posiadała własne Biuro Handlu Zagranicznego. Jednak to rynek krajowy był głównym odbiorcą produktów Śląskiej Fabryki Kabli S.A. (ponad 60%). Trzecia emisja akcji pozwoliła nkt cables A/S zwiększyć swój kapitał w czechowickim zakładzie do 72.52%.
W 1997 roku przystąpiono do działalności inwestycyjnej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Powołano nowy podmiot – Nowe Śląskie Kable Sp.
z o.o. (NŚK) w stu procentach należący do Śląskiej Fabryki Kabli S.A. Powstał na tzw. Polu Warszowickim, jego specjalnością była produkcja przewodów instalacyjnych. Pierwsza sprzedaż z nowego zakładu nastąpiła 1 października 1999 roku.
W 1998 Śląska Fabryka Kabli S.A. zakupiła od Zakładu Tworzyw Sztucznych „Krywałd-Erg” S.A. akcje firmy POLINEX Sp. z o.o. i stała się jej właścicielem. Zakład oprócz produkcji polwinitów kablowych dostarczał do zakładów w Czechowicach-Dziedzicach
i w Warszowicach komponenty. Działał, do marca 2005, jako zakład samodzielny, kiedy to został włączony w strukturę nkt cables Warszowice sp. z o.o.
W 2001 roku wydzielono spółkę córkę pod nazwą Śląska SH sp. z o.o., w której produkowano przewody emaliowane. 1 grudnia 2004 nkt cables S.A. zawarł
z Elektrokkopar Svenska AB umowę na sprzedaż udziałów w powyższej spółce. Transakcję sfinalizowano 1 kwietnia 2005.
W czechowickiej Kablowni działałały różne organizacje społecze, jak: OSP (założona jeszcze przed wojną), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (od 1960), Klub Techniki i Racjonalizacji, NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Metalowcy”, etc.
Obecnie nkt cables S.A. należy do międzynarodowej grupy kablowej nkt cables Group, należącej do NKT HOLDING A/S, z siedzibą w Kolonii. Grupę powołało do życia kilka firm z Europy i Dalekiego Wschodu: Śląska Fabryka Kabki S.A. z Polski, Felten&Guilleaume z Niemiec, Kablo Kladno a.s. z Czech, Pengg, Mayer & Drosler GmbH z Austrii, nct cables z Danii i spółka z Chin (zakład w Chahgzhou). Spółki te są firmowane pod jedną marką, nkt cables (od 1 września 2002).
Zarząd grupy nct cables odpowiedzialny za koordynację działalności i strategię znajduje sie w Kolonii w Niemczech. Dzięki fuzji Grupa nct cables stała się zaawansowanym technologicznie producentem kabli w Europie. Produkuje m.in.: kable niskiego napięcia PVC, kable średniego napięcia XLPE, osprzęt kablowy średniego i wysokiego napięcia, przewody instalacyjne i giętkie w PVC, przewody ciepłoodporne, przewody samochodowe, przewody bezhalogenowe i przewody nadprzewodzące kriogeniczne.
Od 2007 rozpoczęto projekt „Warszowice II”, który przewidywał budowę drugiej hali produkcyjnej, biurowca oraz całkowite przeniesienie produkcji
z zakładu w Czechowicach-Dziedzicach do Warszowic. Na portierni ŚFK SA zamontowano jeden z pierwszych bankomatów (ING Bank Śląski) na terenie Czechowic-Dziedzic.
Obecnie w Czechowicach -Dziedzicach jest niewielki „oddział nkt cables Warszowice, a zdecydowana część dawnej Kablowni, to od 24 października 2013, Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Stara Kablownia”, o powierzchni użytkowej ok. 19 tys. m².

- reklama -

Prezesi spółki w okresie omawianym:
Jan Popiołek (1968-80)
Tadeusz Polok (1981-91)
Po prywatyzacji:
Tadeusz Polok (1991-2002)
Jiri Rivola (2002-2003)
Maciej Zając (2003-2012)
Sławomir Julian Wizner (od 2012 do dziś)

Bibliografia:
Polski Przemysł Kablowy, pod red. Jana Grobickiego, Bydgoszcz, 2007, str. 264-281