Sylwia Cieślar stawia na rozwój swojej gminy

0
2381
Sylwia Cieślar - wójt gminy Goleszów, fot. arch. prywatne
- reklama -

Nowy wójt w tym przypadku Wójcina to przede wszystkim wielkie oczekiwania mieszkańców na zmiany. Jaki pomysł ma Pani na Goleszów?
Sylwia Cieślar: Pomysłów na to jak rozwinąć gminę Goleszów jest wiele. Bardzo dużo jest do nadrobienia, dlatego sukcesywnie wprowadzam zmiany w naszej gminie, wybierając te, które są korzystne przede wszystkim dla jej mieszkańców. Koncentrują się one na planach rozwojowych i inwestycyjnych, ale także na działaniach mających realny wpływ na poziom bezpieczeństwa i zadowolenia z życia mieszkańców Goleszowa. Gmina Goleszów potrzebuje zmian i rozwoju. Nadal mamy bowiem wiele do zrobienia, by dogonić inne, podobne do Goleszowa gminy, które dużo efektywniej wykorzystywały np. fundusze europejskie. Plan na gminę Goleszów zakłada zatem szeroko rozumiany rozwój oraz powiew nowoczesności. Chciałabym także poprawić wizerunek gminy oraz jej znaczenie zarówno w powiecie, jak i w województwie. Mamy sporo atutów, takich jak np. lokalizacja, czy bogate zasoby naturalne, które mogą w tym pomóc. Chciałabym to wykorzystać, by zwiększyć atrakcyjność gminy, zarówno wśród przejeżdżających przez Goleszów turystów, jak i mieszkańców. Moja kadencja to także systematycznie realizowany plan rozwoju gminy, poprzez zwiększenie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Mamy w tym temacie spore zaległości, jednak wierzę, że jeszcze nie wszystko stracone.

Czy priorytetem tej kadencji będą inwestycje czy polityka socjalna i społeczna?
Inwestycje i polityka socjalna i społeczna powinny iść w parze. Wiele inwestycji wiąże się bowiem z działaniami socjalno-społecznymi, które wzajemnie się uzupełniają. Wśród inwestycji, które czekają na dalszą realizację można zaliczyć rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. W gminie jest także wiele mostów drogowych, które pilnie oczekują remontu, przebudowy lub wymiany na takie, które nie będą zagrażały bezpieczeństwu ich użytkowników. Jako gmina rozpoczęliśmy także prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie. W pierwszej kolejności prace te objęły Cisownicę, jednak już teraz mogę zapowiedzieć, iż kolejne sołectwa mogą liczyć na opracowanie podobnego dokumentu. Zdaje sobie bowiem sprawę, iż plan zagospodarowania przestrzennego to ogromne ułatwienie dla mieszkańców, jak również zielone światło dla wielu inwestycji mogących mieć realny wpływ na rozwój naszej gminy. Co do polityki społecznej i socjalnej w gminie, to nie ma co ukrywać, iż wymaga ona pilnej uwagi oraz weryfikacji zawartych w niej priorytetów. W każdym sołectwie potrzeby są w tym temacie inne, dlatego nie można mówić o jednym, skutecznym kierunku tych działań. Podczas spotkań sołeckich miałam okazję poznać bliżej potrzeby mieszkańców, dzięki czemu mogę obecnie zweryfikować, czy dotychczasowe działania społeczno-socjalne odpowiadają ich potrzebom. Poprzez działania socjalne i społeczne chciałabym sprawić, by gmina była bardziej przyjazna dla mieszkańców. Jednym z realnych narzędzi, które będzie miało bezpośredni wpływ na życie mieszkańców będzie zaplanowany do uruchomienia w przyszłym roku fundusz sołecki. Uchwała w tej sprawie została już przyjęta przez Radę Gminy, która wyraziła zgodę na wydzielenie na ten cel środków z budżetu gminy. Według wstępnych wyliczeń do podziału będzie ok. 400 tys. zł. O przeznaczeniu tych środków zdecydują mieszkańcy poszczególnych sołectw, zgłaszając inicjatywy służące m.in. poprawie ich warunków życia.

Ostatnio sporo uwagi poświęcano odbudowie linii kolejowej w Goleszowie, czy jest szansa na przejazd pociągów tą trasą i kiedy?
Przywrócenie połączenia kolejowego w Goleszowie to temat, który pojawia się i znika, jednak nadal brak jednoznacznej decyzji w tej sprawie. Osobiście jestem za przywróceniem połączenia kolejowego z Cieszyna do Goleszowa oraz dalej do Bielska-Białej. Jak wiemy największą przeszkodą w przywróceniu pociągów na linii 190, jest koszt jej rewitalizacji. Podczas ostatniej sesji rady gminy Goleszów, reprezentujący nas w Sejmiku Województwa Śląskiego Tadeusz Sławek, wspomniał, iż pojawiło się swego rodzaju porozumienie ponad podziałami wśród radnych wojewódzkich, jednak dotyczy ono głównie połączenia pomiędzy Goleszowem a Bielskiem. Czy deklaracje te jednak zmienią się w realne działania? Trudno mi w tym momencie jednocznacznie odpowiedzieć. Zdecydowanie mniej mówi się jednak o połączeniu kolejowym pomiędzy Cieszynem a Goleszowem. W ostatnim czasie Rada Gminy Goleszów, podobnie jak Rada Miasta Cieszyna, przyjęła uchwałę, na mocy której wystosowałam apel o kompleksową modernizację i rewitalizację nieczynnej linii kolejowej nr 190. Został on skierowany do przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, parlamentarzystów oraz Zarządu PKP PLK S.A. Nadal będę pilnować tego tematu, mobilizując wszystkich do wspólnego działania na rzecz przywrócenia połączenia z Cieszynem.

Jakie rozwiązania gmina będzie stosować w walce ze smogiem?
Wraz z początkiem roku gmina Goleszów wystąpiła o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dzięki której o 1000 zł zwiększona zostanie kwota dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Przy okazji weryfikacji gminnego programu wymiany pieców udało się także zmienić sposób przyjmowania wniosków. Teraz nabór prowadzony będzie w systemie ciągłym, a wnioski, które nie zakwalifikują się do realizacji w ramach obecnie dostępnych środków, będą automatycznie rozpatrywane w kolejnym naborze. Większe o prawie połowę dofinansowanie na wymianę pieców, pozowala nam krok po kroku wpływać na poprawę jakości powietrza w naszej Gminie. Dotacje na wymianę pieców to nie jedyne działania proekologiczne, które w najbliższych latach będą realizowane w Gminie Goleszów. Kolejnym, niezwykle istotnym działaniem realizowanym ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W walce ze smogiem konieczna jest także zmiana świadomości samych mieszkańców, stąd planowane są szeroko zakrojone działania informacyjne i edukacyjne.

- reklama -

Czy gmina Goleszów ma ambicje stać się miejscem turystycznym i czym może przyciągnąć potencjalnego turystę?
W miarę możliwości, z wykorzystaniem posiadanych przez gminę zasobów chciałabym rozwijać potencjał turystyczny gminy. Ogromne znaczenie w tym temacie ma położenie Goleszowa między turystycznie rozwiniętymi gminami, takimi jak Wisła, Ustroń, czy Istebna a Cieszynem, który stanowi cel turystyki jedno- i kilkudniowej. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji unijnego, transgranicznego projektu mającego na celu stworzenie szlaku turystycznego „Śladami rewolucji przemysłowej”. Głównym celem projektu jest zachowanie i udostępnienie wspólnego potencjału przyrodniczego i dziedzictwa kulturalnego Śląska Cieszyńskiego. W ramach projektu w Goleszowie zrekonstruowane i zmodernizowane zostaną pomieszczenia znajdujące się w piwnicy Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie swoje miejsce znajdzie nowa wystawa (izba pamięci) o historii goleszowskiej cementowni i kamieniołomu w Lesznej, gdzie wydobywano cieszyński wapień przerabiany w naszej cementowni. Obecnie pomieszczenia te są puste i niewykorzystywane. Obok nich znajduje się izba pamięci, w której umieszczona jest wystawa przypominająca, iż w trakcie II wojny światowej w cementowni pracowali więźniowie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Nowa wystawa uzupełni i rozbuduje obecną wystawę o historię cementowni.
W przyszłości chciałbym także uatrakcyjnić i zachęcić turystów do odwiedzania okolicy zbiornika wodnego „TON”, który powstał po zakończeniu eksploatacji wyrobiska surowca dla pobliskiej cementowni. Miejsce to zachwyca wszystkich, którzy choć raz go odwiedzieli.

Jeśli nie turystyka, to co może być dla gminy sposobem na rozwój?
Gmina Goleszów stanowi idealny teren inwestycyjny dla małych i nieco większych zakładów produkcyjnych. Dysponujemy zasobami, które zostały dostrzeżone przez duże firm, które obecnie najprężniej rozwijają się w naszym powiecie. Wpływ na to ma przede wszystkim nasze położenie i skomunikowanie, ale także korzystne warunki do rozwoju. Mam nadzieję, że gmina rozwijać się będzie zarówno w kierunku turystycznym, jak również gospodarczym. W gminie Goleszów mamy wiele cennych inicjatyw, które mogą wspomóc jej rozwój. Jedną z nich jest np. powstający w Bażanowicach Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, który będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków w regionie, jeśli nie w całym województwie.

rozmawiała Urszula Markowska