Wiela razy eszcze jóm zawrzóm

0
1424
fot. FD
- reklama -

Uż roz było kapke rzeczy w naszym TRAMWAJU ło tym zawiyraniu granicy i zdało sie, że przeca idzie ku lepszymu, a tu zaś spadki nas to dopadło. Łobie nacyje prugujóm s tóm granicóm robić na nas rozmajte ekszperymynta, ale jakosi nie idóm s tym fórt do przodku. Łońskigo roku łod lata, coby przelyś przez granicem, trzeja było mieć jakisi cojgnis, na kierym miało pisać, że mo sie robote w Czechach, a nieskorzij zaś taki ekstra papiór na kierym pisało, że tego corona virusa nie smyczy sie ze sebóm. Jakisi czas też było tak, że Czesi za mostym postawili takóm budem s modrym dachym, a zaroz wedla ni taki nowoczesny haziel, kiery dzisio wszedcy nazywajóm toj-tojym. W dzisiejszych czasach taki haziel je bardzo porynczny i przidajny, szpecyjalnie dlo tych ludzi, kierzi majóm słaby zdziyrż i nie muszóm za potrzebóm nikaj po mieście gónić. Kapke Czesi nie zrobili tego za fest elegancko, bo postawili tyn haziel na prociw polski stróny i wyglóndało to jakby to zrobli nasfol. Przeca za tóm budóm mieli eszcze moc placu i nic by im to nie zawadzało, coby tyn przibytek tam postawić. Możne że zrobili to też tymu, bo polsko stróna trzi miesiónce rychlij haltowała wszeckich w Boguszowicach, kierzi jechali do nas s czeski stróny. Fórt do dzisia obie nacyje robiom se taki przedbiyżki, gdo, kiedy i kaj rychlij te granice zawrze. Był uż aji taki czas, że Czesi dali powolyni na szpacyrowani po jejch dziedzinach na dwanos godzin do dnia, ale żodyn nie wiedzioł gdo i kaj to bydzie kóntrolowoł. Tak czy inakszyj nejlepszyj je kapke ludzi dycki postraszyć i władza to mo pewne, że każdy jak go tym tuplym nic nie ścignie, to bydzie siedzioł dóma na rzici. To też ni ma za dobre, bo jednakowóż jak sie ludzie plyntóm po cestach, to dycki cosi ich ponuknie, coby ze swojóm szrajtoflóm wlyź do jakigosi kszeftu i udać tam kapke grosza. U nas rozmajte wieca sóm moc łacniejsze i skyrs tego „bratrzi” Czesi dziynnie nawszywiajóm nasze kszefty i udajóm w nich ty swoji procnie zarobióne korónki. Ale dlo naszych kszefciorzi fórt to ni ma nic pewne, bo roz kazujóm im ty kszefty i gospody zawiyrać, a za porem dni zaś otwiyrać. I skyrs tego mómy dzisio taki czasy, że ludzie dycki rozmyślajóm jako by to zrobić, coby kszeft odewrzić i cosi zaś zarobić. Podziwejcie sie jako to wszecko sie na tym świecie poprzekopyrtało, bo kiejsi moc ludzi yno rozmyślało jako to zrobić, coby nic nie robić a zarobić. Eszcze trzicet roków tymu jak kóńczył sie socyjalizm to prawiło sie ludzióm, coby wartko sami zaczli brać sie za robotem, coby jakisi grosz zarobić i nie łogłóndać sie na inszych. Nejlekciyj prziszło to tym ludzióm, kierzi połotwiyrali rozmajte gospody, bo do tego nie trzeja było mieć moc piniyndzy, a w banku szło dostać na mały procynt też jakómsi niewielkóm pojczke. Zdało sie też wszeckim, że warzyni to ni ma procno wiec, bo każdy przeca cosi kiejsi dóma warził i bydzie to poradził dalij robić, jak se yno kupi porem wiynkszych garców i kastroli. Ludzie zaczli przeca kapke wiyncyj zarobiać prowdziwych piniyndzy i trzeja było yno ich nachósować, coby zaczli przichodzić do tych nowo odewrzitych gospód i cosi se tam dobrego zjeś, a może aji pomaszkjecić. Jak uż tak dobrze to wszecko zustało rozegnane, to prziszła ta nieszczynsno pandemija i tustelokóm kozali ty gospody i insze kszefty pozawiyrać, a nikierym sie to wubec i ganc nie spopodobało. Dwie gospody w Cieszynie wziyły sie na odwagem i odewrziły dlo nawszczywników swoji dwiyrze dokorzónt i za to tustelocy ich pochwolili. Dzisio ludzie uż przeca kapke sfajnieli i zaczli sie po gospodach kustować, coby se dóma w kuchyniach nie robić kramu ani żodnego marasu. Prziszła też moda na to, coby aji insze hałdamasze i wiesiela zamias robić doma, obsztelować se w tych nowych gospodach, bo je to porynczniejsze i ni ma s tym żodnej ostudy.

- reklama -