Regulamin konkursu

0
115

Regulamin Konkursu Literackiego

„Opowiedzcie nam jak adoptowaliście psa lub kota ze schroniska”

I. USTALENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu jest Miesięcznik dla Śląska Cieszyńskiego „Tramwaj Cieszyński”.

2. Tematem konkursu jest historia adopcji psa bądź kota ze schroniska.

3. Autorki i autorzy dziesięciu najlepszych opowiadań otrzymają nagrody – niespodzianki.

4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w miesięczniku „Tramwaj Cieszyński” oraz na stronie internetowej www.tramwajcieszynski.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawa do:
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwać będzie od 06.02.2024 r. do 30.04.2024 r. Ostateczny termin dostarczania prac do 30.04.2024 r.

2. Do konkursu przyjmowane są prace:

a) w formie opowiadania,

b) napisane w języku polskim,

c) tekst (wraz ze spacjami) nie powinien przekroczyć 10 tys. znaków,

d) nadesłanie pracy na konkurs jest równocześnie potwierdzeniem autorstwa tekstu przez osobę nadsyłającą konkursowe opowiadanie.

3. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedno opowiadanie.

4. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III. DORĘCZANIE PRAC

1. Opowiadania należy dostarczać osobiście bądź drogą pocztową do redakcji miesięcznika „Tramwaj Cieszyński”: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 12 lub na adres e-mail: m.monka@tramwajcieszynski.pl

2. Do opowiadania należy dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację opowiadania przez miesięcznik „Tramwaj Cieszyński” zarówno na łamach czasopisma, jak i na jego stronie internetowej.

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY

1. Prace oceniane są przez grono jurorskie, w skład którego wejdą przedstawiciele redakcji „Tramwaju Cieszyńskiego”, jak i współpracujący z miesięcznikiem autorzy.

2. O wynikach konkursu poinformujemy osoby nagrodzone i wyróżnione, oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcowym wydaniu miesięcznika.

V. NAGRODY
1. Nagrody zostaną przyznane autorkom i autorom dziesięciu najlepszych opowiadań.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

3. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu.

4. Organizator gwarantuje autorowi/autorce prawo wglądu do jego/jej danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.