Regulamin konkursu

0
680
- reklama -

Regulamin Konkursu Literackiego

„Opowiedzcie nam jak adoptowaliście psa lub kota ze schroniska”

I. USTALENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem konkursu jest Miesięcznik dla Śląska Cieszyńskiego „Tramwaj Cieszyński”.

- reklama -

2. Tematem konkursu jest historia adopcji psa bądź kota ze schroniska.

3. Autorki i autorzy dziesięciu najlepszych opowiadań otrzymają nagrody – niespodzianki.

4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w miesięczniku „Tramwaj Cieszyński” oraz na stronie internetowej www.tramwajcieszynski.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawa do:
a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

1. Konkurs trwać będzie od 06.02.2024 r. do 30.04.2024 r. Ostateczny termin dostarczania prac do 30.04.2024 r.

2. Do konkursu przyjmowane są prace:

a) w formie opowiadania,

b) napisane w języku polskim,

c) tekst (wraz ze spacjami) nie powinien przekroczyć 10 tys. znaków,

d) nadesłanie pracy na konkurs jest równocześnie potwierdzeniem autorstwa tekstu przez osobę nadsyłającą konkursowe opowiadanie.

3. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedno opowiadanie.

4. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III. DORĘCZANIE PRAC

1. Opowiadania należy dostarczać osobiście bądź drogą pocztową do redakcji miesięcznika „Tramwaj Cieszyński”: 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 12 lub na adres e-mail: m.monka@tramwajcieszynski.pl

2. Do opowiadania należy dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację opowiadania przez miesięcznik „Tramwaj Cieszyński” zarówno na łamach czasopisma, jak i na jego stronie internetowej.

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY

1. Prace oceniane są przez grono jurorskie, w skład którego wejdą przedstawiciele redakcji „Tramwaju Cieszyńskiego”, jak i współpracujący z miesięcznikiem autorzy.

2. O wynikach konkursu poinformujemy osoby nagrodzone i wyróżnione, oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcowym wydaniu miesięcznika.

V. NAGRODY
1. Nagrody zostaną przyznane autorkom i autorom dziesięciu najlepszych opowiadań.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

3. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu.

4. Organizator gwarantuje autorowi/autorce prawo wglądu do jego/jej danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.