DWUGŁOS – promocja tomiku

0
1298
fot. arch. autora
- reklama -

„Dwugłos” to owoc poetyckiego duetu cieszyniaków – Elżbiety Samoha Holeksy Malinowskiej i Stanisława Przybysza – Malinowskiego.
Jest dialogiem mężczyzny i kobiety, którzy białym wierszem wypowiadają się tonem nadwrażliwców o świecie, który ich otacza, ale nie zawsze jednoczy w jeden wspólny głos.
To historia dwojga ludzi, którzy poezją usiłują zinterpretować wzajemną koegzystencję bombardowaną prozą codzienności.
Na uwagę zasługuje profesjonalnie opracowana szata graficzna, której autorką jest Małgorzata Sadowska – Szklorz.
Tomik bardzo poważnie traktuje czytelnika udzielając miejsca w książce potencjalnemu twórcy, nie broniąc odbiorcy dostępu do twórczości własnej dopełniającej tomik.
Poezja jest elementem w sztuce wyraźnie obnażającym wnętrze piszących, którzy w biografii nie kryją swoich sekretów demaskując na zewnątrz całą ludzką naturę.
Stąd tomik nie pretenduje w konkursie o nagrody i stypendia literackie, ale wszystkim życzliwym, którzy kiedyś zachłysnęli się jakimś wierszem, poezję pragnie oswoić i ofiarować.
Można zaryzykować stwierdzenie, że wiele utworów powstało specjalnie dla amatorów poezji, jakby pisanych za nich i dla nich.
Dwugłos to dobra rzecz, lecz „gdy zabraknie słów, mów do mnie ciszą błękitu” – zachęcają siebie i Czytelników dialogujący poeci w swoim dobrze wydanym tomiku wierszy.

PROMOCJA TOMIKU
7 listopada 2019 o godz. 17:00
w Bibliotece Miejskiej, Cieszyn

- reklama -