Grupa Tauron przejmie Energetykę Cieszyńską

0
1287
Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Cieszyn a spółką Tauron Ciepło zostało zawarte we wtorek 2 sierpnia.
Porozumienie pomiędzy Miastem Cieszyn a spółką Tauron Ciepło podpisano 2 sierpnia.
- reklama -

We wtorkowy poranek (2 sierpnia) Miasto Cieszyn podpisało porozumienie ze spółką Tauron Ciepło dotyczące zabezpieczenia dostaw ciepła w zbliżającym się sezonie grzewczym. Nie są znane szczegóły zawartego porozumienia, choć już wiadomo, że Energetyka Cieszyńska, którą trapią ogromne problemy, na jego mocy może zostać włączona w struktury Grupy Tauron.

Problemami Energetyki Cieszyńskiej mieszkańcy miasta żyją od kilku tygodni. Gdy w czerwcu opinia publiczna poznała fatalne wyniki finansowe spółki za zeszły rok oraz złe perspektywy na nadchodzące miesiące, stało się jasne, że widmo postawienia jej w stan upadłości zaczęło się rysować coraz wyraźniej. O wszystkich problemach związanych z funkcjonowaniem EC rozmawialiśmy w czerwcu z jej prezesem, Damianem Hernikiem.

We wtorek 2 sierpnia tuż przed rozpoczęciem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej problemom Energetyki Cieszyńskiej, której miasto jest współudziałowcem, jego burmistrzyni podpisała porozumienie z Tauron Ciepło sp. z o.o. – Porozumienie zapewnia dostawy ciepła na najbliższy, jak i na kolejne sezony grzewcze – mówi Gabriela Staszkiewicz. Na samorządzie spoczywa obowiązek zapewnienia dostaw ciepła, stąd w ostatnich tygodniach zarówno mieszkańcy, jak i samorządowcy zastanawiali się nad scenariuszami na najbliższą przyszłość. Największym zagrożeniem dla ciągłości dostaw byłoby ogłoszenie upadłości spółki.

– Kluczowym zadaniem zawartego dziś porozumienia z cieszyńskim samorządem jest zabezpieczenie dostaw paliwa węglowego do Energetyki Cieszyńskiej, co uwarunkowane jest przygotowaniem oraz wdrożeniem działań w celu przywrócenia płynności finansowej tej spółki – zadeklarował Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu Tauron Ciepło. – W pierwszej kolejności przeprowadzimy badanie due dilligence, które pozwoli poznać rzeczywistą kondycję finansową spółki i w dalszym kroku podjąć skuteczne działania w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła w Cieszynie – wyjaśniał prezes spółki. Dodaje także, Tauron Ciepło jest zainteresowany przejęciem spółki Energetyka Cieszyńska. O tym, czy Tauron Ciepło przejmie EC, będą musieli m.in. zdecydować radni.

- reklama -

Podczas podpisania porozumienia nie był obecny Damian Hernik, prezes EC, ponieważ nie został zaproszony przez współudziałowców spółki. Bez poznania szczegółów nie chciał jednak komentować sprawy.

Temat zawartego porozumienia EC zdominował wtorkową sesję rady miasta. Zarówno radni, jak i mieszkańcy nie poznali jednak żadnych szczegółów. – Radni poznają je w najbliższym czasie – przekonywała Gabriela Staszkiewicz. – Dziś najważniejszą informacją jest to, że ciepło zostanie dostarczone do domów, a podwyżek cen w tym roku nie będzie – dodawała.

Podczas nadzwyczajnej sesji pojawili się również przedstawiciele strony społecznej, czyli związkowcy działający w EC. – Po wielu rozmowach jesteśmy przekonani, że umowa z Tauron Ciepło to najlepsze w chwili obecnej rozwiązanie. Najważniejsze, że udało się oddalić widmo likwidacji Energetyki Cieszyńskiej – przyznawał Kazimierz Żertka z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego i Wielozmianowego.