Ja, tu i teraz – wolność bycia sobą, wolność do bycia sobą. Já, tady a teď – svoboda být sám sebou, svoboda být sám sebou

0
805
- reklama -

Podobno są dwa rodzaje wolności.

Wolność od– to brak przymusu wykonywania narzuconych nam czynności lub zachowywania się zgodnie z oczekiwaniami innych, ale wbrew naszym potrzebom i pragnieniom.

Wolność do– to pojęcie kładące nacisk na możliwość autentycznego wyrażania siebie i realizacji własnych potrzeb.

Nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, wolność bliska ideału to więc stan, w którym możemy być sobą szanując granice i potrzeby innych osób.

- reklama -

Wolność często kojarzymy tylko z łamaniem zakazów bądź nakazów. Pandemia to czas gdy słowo wolność powtarzamy wyjątkowo często, nie definiując go i nie szukając odpowiedzi czym tak naprawdę jest i kiedy jest nam odbierana.

Często myśląc o wolności, myślimy przez duże W. Tymczasem poczucie wolności bywa sumą codziennych, zwyczajnych wydarzeń. Za każdym razem, gdy postępujemy w zgodzie z tym, co prowadzi nas w stronę wzrastania, spełnienia i szczęście, poczucie wolności „jest na +”, za każdym razem, gdy działamy wbrew sobie, wolność „jest na -”. Gdy minusów jest zbyt wiele, czujemy się zniewoleni. Bilansu wolności nie da się łatwo oszukać. Jeśli
w pracy jesteśmy na minusie, nie wystarczą cudowne wakacje. Jeśli nie układają nam się relacje z bliskimi, choć odnosimy sukcesy zawodowe ogólny bilans jest niezadowalający.

Naprawy musimy dokonać tam, gdzie powstał niedobór. Oczywiście, łatwiej nam czuć się wolnym, jeśli przynajmniej w jednym z ważnych dla nas obszarów możemy się wolnością cieszyć. To daje nam siły do wprowadzania zmian w innych obszarach. A aby zmiany wprowadzić, nie trzeba rewolucji. Wystarczy zacząć od małych kroków. Od z pozoru błahych spraw. Oraz od szczerej odpowiedzi na pytanie o to, co jest moją własną, prawdziwą potrzebą, a co wzorcem przejętym od rodziców, partnera, przyjaciół, wzorcem utrwalonym przez normy i wartości kulturowe lub modnym trendem promowanym przez otoczenie, w którym żyjemy.

To zachwianie poczuciem wolności i trudna sytuacja stało się pretekstem do realizacji projektu Ja, tu i teraz. To wspólna inicjatywa trzech partnerów : Fundacja Zielone Pojęcie, Fundacja Lokalsi i Stowarzyszenie Człowiek na Granicy.

Kilka odważnych i pracowitych kobiet realizuje projekt, który ma służyć nam wszystkim. Ma budować naszą wrażliwość, poczucie godności i dobrze rozumianej wolności. Jest początkiem dyskusji od której nie uciekniemy, a którą jak najszybciej powinniśmy chcieć zacząć. To również wykłady i rozmowy ze specjalistami, wystawy
i koncert. To tylko początek projektu, który będzie towarzyszył nam dłużej wspierając warsztatami i ciekawymi spotkaniami.

Zobacz, co możesz wziąć dla siebie z projektu Ja – Tu i Teraz.

Oddajemy naszym Czytelnikom wydanie specjalne Tramwaju Cieszyńskiego – „Tramwajem do zmian”.

Zebraliśmy listę tematów, które omówione zostały przez ekspertów i specjalistów. Są skierowane do każdego, kto nie tylko odważył się zadać te trudne pytania, ale i szuka odpowiedzi, oraz potrzebuje zmiany.

Zapraszam do lektury.
———————————————————
Říká se, že svoboda má dvě podoby.

Svoboda osvobozující, díky níž nemusíme nedobrovolně vykonávat činnosti, které nám diktuje někdo jiný, anebo jednat v souladu s očekáváním ostatních navzdory našim potřebám a přáním.

Svoboda niterná, neboli taková, která klade důraz na autentické způsoby sebevyjádření a realizaci našich vlastních potřeb.

Naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka; svoboda blízká ideálu je tedy takový stav, kdy můžeme zůstat sami sebou a zároveň dokážeme respektovat hranice a potřeby ostatních.

Svobodu si často spojujeme výhradně s porušováním zákazů či nařízení. Během pandemie zaznívá výraz „svoboda“ z našich úst nadmíru často, přičemž si ji však ani nedefinujeme, ani nehledáme odpověď na otázku, co ve skutečnosti znamená a v jakých situacích je nám odepírána.

Uvažujeme-li o svobodě, často máme na mysli vznešený pojem s velkým „S“. Náš vnitřní pocit svobody přitom často bývá výslednicí všedních, obyčejných událostí. Pokaždé, když jednáme v souladu s něčím, co nás směřuje k růstu, naplnění a štěstí, náš pocit svobody má znaménko „+“, zatímco když postupujeme sami sobě navzdory, svoboda má znaménko „-“. A pokud se nám „minusy“ nastřádají, cítíme se zotročení, zbavení svobody. Takovou bilanci vlastní svobody člověk jen tak neoklame. Jsme-li v zaměstnání vystaveni samým „minusům“, nemusí k nápravě stačit ani sebeúžasnější dovolená. A naopak, pokud vztahy s našimi blízkými nejsou zrovna nejrůžovější, a přitom v práci chrlíme jeden úspěch za druhým, celkový výsledek bývá neuspokojivý.

Začít s nápravou bychom měli v oblastech, kde došlo k poklesu. Pochopitelně: snáze se budeme cítit svobodní, pakliže nejméně v jedné sféře, která je pro nás klíčová, se stále můžeme nějaké svobodě těšit. To nám zároveň dodává sil k zahájení změn v ostatních sférách. A abychom k takovým změnám mohli přistoupit, není k tomu zrovna potřeba žádná revoluce. Stačí začít po malých krůčcích. Od zdánlivě nicotných maličkostí. A také od upřímné odpovědi na otázku, v čem spočívá moje vlastní, skutečná potřeba, a co je jen vzor převzatý od rodičů, partnera či přátel, model chování upevněný společenskými normami a kulturními hodnotami či módní trend propagovaný našim okolím, ve kterém se pohybujeme.

Takové otřesení pocitu svobody v základech a současná svízelná situace se staly východiskem k realizaci projektu Já, tady a teď. Iniciativa vznikla z podnětu tří partnerů: nadací Fundacja Zielone Pojęcie a Fundacja Lokalsi 
a sdružení Člověk na hranici.

Několik statečných a činorodých žen se rozhodlo uskutečnit projekt, který má sloužit nám všem. Má budovat naši citlivost, pocit sebeúcty a správně chápané svobody. Představuje počátek diskuze, která je nevyhnutelná a jejíž co nejdřívější zahájení bychom si měli přát. Jeho součástí jsou mimo jiné přednášky, debaty s odborníky, výstavy nebo koncert. Ale to vše je jen začátek celého projektu, který nás bude provázet i do budoucna prostřednictvím workshopů a zajímavých setkání.

Přesvědčte se, co si Vy sami můžete odnést z projektu Já, tady a teď.

Tímto vám, naši milí čtenáři, přinášíme zvláštní vydání časopisu Tramwaj Cieszyński nazvané „Tramvají vstříc změnám“.

Shromáždili jsme v něm výčet témat, kterým se věnují experti a odborníci z daných oblastí. Věnovány jsou každému, kdo se nejenže odvážil položit si tyto nesnadné otázky, ale zároveň pátrá i po odpovědích, případně sám vyžaduje změnu.

tłumaczenie Petra Slováček Rypienová