Środki dla sołectw już rozdane

0
1225
- reklama -

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę rankingową zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Wsparcie jakie zarezerwowano w budżecie województwa wynosi ok. 4,8 mln zł. Do powiatu cieszyńskiego trafi niespełna 400 tysięcy złotych na zrealizowanie 38 projektów.

O pomoc finansową mogły ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. Zadania inwestycyjne opracowały jednak poszczególne Rady Sołeckie z terenu gminy. To one oceniły bieżące potrzeby mieszkańców danego sołectwa.

Do gminy Chybie łącznie powędruje ponad 48 tysięcy złotych. Sołectwo Zarzecze zyska 9 200 złotych na zagospodarowanie centrum sołectwa, Frelichów 8 500 złotych na organizację imprezy plenerowej na zakończenie wakacji, Zaborze 10 tysięcy na wyposażenie świetlicy wiejskiej, sołectwo Chybie 750 złotych na stworzenie strony internetowej, 6 500 złotych na wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz 2 750 złotych na zakup strojów ludowych dla KGW i strojów galowych dla OSP w Chybiu, a sołectwo Mnich 8 875 złotych na przebudowę infrastruktury drogowej w obrębie skrzyżowania ul. Kopernika i Wojska Polskiego oraz 1 950 złotych na zakup strojów ludowych.

Nieco mniej, bo równo 40 tysięcy złotych dofinansowania otrzymają sołectwa w gminie Hażlach. Po 10 tysięcy dla sołectwa Rudnik oraz sołectwa Zamarski – dla tego pierwszego na zorganizowanie Dożynek 2018, a dla drugiego na zagospodarowanie terenu w parku rekreacyjno-sportowym. Do Rudnika powędruje jeszcze kwota w wysokości 5 800, w celu budowy placu zabaw przy szkole podstawowej. Aż trzy zadania zostaną zrealizowane w Kończycach Wielkich. Dofinansowanie udało się pozyskać na wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD (7 900 zł), organizację pikniku militarnego (9 900 zł) oraz zagospodarowanie ronda w centrum wsi (1 400 zł). Sołectwo Pogwizdów czekają dwa zadania, których dofinansowanie wynosi po 5 tysięcy złotych. Będzie to stworzenie centrum rekreacyjnego oraz zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby organizacji imprez integracyjnych. Ta sama kwota powędruje do sołectwa Hażlach na zakup strojów dla drużyny LKS Victoria Hażlach.

- reklama -

Spora kwota dofinansowania przypadnie gminie Dębowiec, a dokładnie sołectwu Simoradz. Otrzymane 60 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na budowę boiska przy szkole podstawowej.

Około 35 tysięcy trafi do gminy Strumień. Sołectwo Drogomyśl przeznaczy 20 680 tysięcy złotych na projekt „Wspólna integracja kulturalna poza granicami”, sołectwo Pruchna 6 381 złotych na odnowienie tablicy informacyjnej wraz z mapą sołectwa oraz 7 990 złotych na projekt „Sołectwo Zbytków naprzeciw kulturze”.

Kwotę 27 582 złotych otrzymała gmina Istebna. Najwięcej, bo nieco ponad 15 tysięcy sołectwo Jaworzynka na budowę wiaty przystankowej Jaworzynka – Stańki. W sołectwie Koniaków zrealizowane zostaną trzy zadania, jedno z dofinansowaniem 6 291 złotych – zakup mundurów galowych dla członków OSP, drugie z dofinansowaniem w wysokości 4 tysięcy złotych – organizacja III Festynu Koniakowianów, a kolejne ze wsparciem prawie 2 tysięcy złotych – zakup strojów ludowych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich.

Gmina Skoczów zrealizuje tylko jedno zadanie z funduszy sołeckich. Będzie to projekt „Dzieje wsi Ochaby” dofinansowany kwotą 5 200 złotych.

Taką samą kwotę jak w przypadku sołectwa Simoradz w gminie Dębowiec, otrzymał Urząd Gminy Brenna. 60 tysięcy złotych wesprze koszty organizacji dożynek ekumenicznych w gminie Brenna pod hasłem „Tradycja wciąż żywa”.

Łącznie ponad 50 tysięcy złotych powędruje do gminy Goleszów. Tam zostanie zrealizowanych aż 7 zadań. W Bażanowicach wyposażona zostanie świetlica gminna w budynku OSP (7 tys. zł). W Cisownicy doposażona zostanie świetlica wiejska (12 275 zł). Sołectwo Dzięgielów zakupi stroje ludowe – cieszyńskie dla Koła Gospodyń Wiejskich (5 100 zł). Godziszów doposaży wiatę przy remizie OSP (5 000 zł). Sołectwo Goleszów Dolny zakupi wyposażenie potrzebne do imprez plenerowych (5 000 zł). W Lesznej Górnej dofinansowana została budowa placu zabaw (5 750 zł), a w Puńcowie zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (10 000 zł).

Po 12 tysięcy złotych na wszystkie cztery zadania otrzymały sołectwa gminy Zebrzydowice. Zebrzydowice Dolne na zakup wyposażenia kuchennego dla świetlicy, Zebrzydowice Górne na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Palmowej, Kończyce Małe na zakup podestu scenicznego oraz wyposażenia kuchennego dla świetlicy, a Kaczyce na zakup wyposażenia kuchennego dla świetlicy w Domu Ludowym.