Letnia Szkoła Biblijna 2022 – VI edycja

0
906
- reklama -

Ks. Marcin Kowalski jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. W skład Komisji wchodzi 20 biblistów z całego świata powoływanych do Komisji przez papieża na okres 5 lat. Papieska Komisja Biblijna decyduje o stanowisku Kościoła wobec Biblii i nauk biblijnych.Temat: Listy św. Pawła

Korespondencja koryncka, List do Rzymian i późne listy św. Pawła

Termin 27.06-01.07

Wykładowca: Ks. dr hab. Marcin Kowalski

- reklama -

Zapisy: dominikanie.szkola@gmail.com

Ks. dr hab. Marcin Kowalski jest profesorem KUL-u, redaktorem naczelnym kwartalnika biblijnego The Biblical Annals, autorem scenariuszy i prowadzącym programy telewizyjne i radiowe, współtwórcą cyklu Jutro Niedziela. Jako uznany autorytet egzegezy biblijnej ks. Marcin Kowalski prowadzi wykłady w Polsce i za granicą.

Święty Paweł, najwcześniejszy autor Nowego Testamentu, największy chrześcijański teolog, apostoł, który spotkał Zmartwychwstałego. Żyd i Rzymianin. Hebrajczyk z hebrajczyków. Najbliższy współpracownik czy też osobisty rywal św. Piotra?

Co tak bardzo fascynuje w autorze tych listów? Co może i nas zafascynować?

Ks. dr hab. Marcin Kowalski tak mówi o św. Pawle:

“Paweł zainteresował mnie jeszcze w seminarium jako niezwykły autor. W jednym zdaniu potrafił zamknąć niezwykle dużo skondensowanej treści Ewangelii. Jedno z takich zdań wybrałem jako motto, które miało mnie prowadzić w mojej drodze ucznia Jezusa i prezbitera i umieściłem na obrazku prymicyjnym: ” Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14,7-8). W czasie studiów w Rzymie odkryłem Pawła na nowo jako faryzeusza i obywatela świata grecko-rzymskiego, zdobytego przez Jezusa na drodze do Damaszku, niezwykle skutecznego głosiciela Ewangelii. Bogactwo odniesień kulturowych i sposób, w jaki Paweł wykorzystuje je dla głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie, zafascynowały mnie tak intelektualnie jak duchowo. Paweł to wreszcie wybitny teolog i mistyk, którego głęboka więź z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym odbija się w jego życiu i listach. Wszystko to sprawia, że czytam go,  odkrywając w nim wciąż nowe i świeże wymiary życia w Chrystusie.” 

W zajęciach Szkoły Biblijnej będzie można wziąć udział również za pośrednictwem internetu, ale tylko po wcześniejszym zapisaniu się.

Dodatkowe informacje na naszej stronie internetowej i profilu facebookowym: www.hermanice.dominikanie.pl

Facebook: Dominikanie Hermanice

Zapisy: dominikanie.szkola@gmail.com

Plan dnia:

Poranne zajęcia godz. 9.00 – 11:00 ( z przerwą kawową )

Wieczorne zajęcia 19.00 – 21:00 ( z przerwą)