goścINNY Cieszyn – podsumowanie projektu

0
235
- reklama -

Wraz z końcem roku Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie przy współpracy z oddolną inicjatywą Granica dla Granicy podsumowuje trwający od października 2022 roku projekt goścINNY Cieszyn realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Głównym celem projektu było stworzenie warunków do pogłębionej i systematycznej dyskusji nad działaniami o charakterze pomocowym oraz integracyjnym wobec nowych mieszkańców i mieszkanek Cieszyna oraz szerszej refleksji nad zjawiskami współczesnych migracji i uchodźstwa, głównie w kontekście trwającej pełnoskalowej wojny w Ukrainie oraz sytuacji migrantów i migrantek u granic Europy, w tym na polsko-białoruskiej granicy.

Pojawienie się w naszym mieście, w stosunkowo krótkim czasie, sporej grupy uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy pokazało, że nawet miasto wielkości Cieszyna może stać się miejscem docelowym dla osób szukających wsparcia czy nowego miejsca do życia. To doświadczenie z początku 2022 roku może już się nigdy w naszym mieście nie powtórzyć, warto jednak wyciągać z niego wnioski i na ich podstawie tworzyć systemowe rozwiązania dotyczące wsparcia i integracji migrantów i migrantek. Do tej pory tego typu działania były podejmowane głównie w dużych polskich miastach, takich jak Gdańsk czy Wrocław. W ramach projektu goścINNY Cieszyn, idąc za ich przykładem, tego typu praca została również podjęta w Cieszynie. Zespół Świetlicy Krytyki Politycznej zaprosił do współpracy nad budowaniem cieszyńskiego Modelu Wsparcia i Integracji Imigrantów i Imigrantek przedstawicieli lokalnych władz, instytucji miejskich, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców i mieszkanki Cieszyna. Grupa licząca ponad 20 osób spotkała się w ciągu roku kilka razy, aby podczas warsztatów wypracowywać wspólnie rekomendacje i rozwiązania. Podsumowanie tego procesu zostało zaprezentowane 12 grudnia w Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie podczas spotkania „Jakie miasto chcemy wspólnie tworzyć?” z udziałem pani burmistrz Gabrieli Staszkiewicz, która objęła cały projekt patronatem honorowym.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania ze spotkania z tłumaczeniem na polski język migowy tutaj:

- reklama -

https://www.facebook.com/SwietlicaKPwCieszynie/videos/734129955440224

Sam Model już wkrótce zostanie opublikowany na podstronie Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie, a wdrożenie, przynajmniej części zawartych w nim postulatów, będzie dalej dyskutowane z władzami miasta.

Co najważniejsze, praca nad Modelem pozwoliła chyba po raz pierwszy w Cieszynie zbudować tak różnorodny i interdyscyplinarny zespół, w ramach którego możliwa była pogłębiona dyskusja nad wizją Cieszyna, uwzględniająca potrzeby nowych i przyszłych mieszkańców i mieszkanek miasta.

Warto dodać, że w ramach projektu goścINNY Cieszyn, poza pracą nad Modelem Wsparcia i Integracji, odbyło się wiele debat, działań edukacyjnych i kulturalnych, które z jednej strony starały się integrować społeczność lokalną z nowymi mieszkańcami i mieszkankami Cieszyna, wspierać te osoby w ramach bezpłatnych lekcji języka polskiego, konsultacji psychologicznych czy prawnych, ale również edukować najmłodsze pokolenia i budować bardziej otwartą wspólnotę lokalną. Nie jest to oczywiście zadanie, które można zrealizować w rok, ale proces, który powinien trwać. Mamy nadzieję, że realizacja projektu goścINNY Cieszyn będzie tylko jednym z etapów tego procesu, który uruchomi w naszym mieście, kolejne, pozytywne zmiany i rozwiązania w tym zakresie.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego budżet to 83 619,06 EUR na działania merytoryczne oraz 18 095,24 EUR na rozwój instytucjonalny.

Projekt objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna Pani Gabrieli Staszkiewicz.