CZY RZECZYWIŚCIE DZIŚ MOŻNA UBEZPIECZYĆ WSZYSTKO? Wywiad z Panią Małgorzatą Kania – prezesem firmy Kania Finanse

0
1536
fot. arch. Kania
- reklama -

Kania Finanse to lider w dziedzinie ubezpieczeń na naszym rynku. Lata doświadczeń i rzetelność w podejmowaniu działań sprawiły, że firma pozyskuje coraz więcej klientów.

Pani Małgorzato, na czym polega praca Agenta Ubezpieczeniowego? Co wyróżnia Agencję Kania Finanse na rynku?
Agent działa w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego i z reguły sprzedaje standardowe polisy ubezpieczeniowe towarzystwa, z którym jest związany umową. Jako przedstawiciel towarzystwa wypisuje polisę i może zainkasować składkę. Często jego kompetencje są ograniczone do określonych ryzyk i określonych sum ubezpieczenia.
By klient miał wybór, zarówno jeśli chodzi o zakres jak i cenę ubezpieczenia nasza Agencja ma podpisaną umowę z wszystkimi wiodącymi Towarzystwami Ubezpieczeń funkcjonującymi na polskim rynku ubezpieczeń.
Dysponujemy przy tym kadrą wykwalifikowanych pracowników z wymaganymi uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem, która stale i na bieżąco się szkoli i podnosi swoje kwalifikacje.

Istnieją stereotypy w dziedzinie ubezpieczeń?
Sektor ubezpieczeń boryka się z poważnym problemem niechęci i brakiem zaufania ze strony potencjalnych klientów. Jest to efekt wielu lat proponowania klientom produktów niedopasowanych do ich potrzeb za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji takich jak Banki, Internet, kioski. Wszystkie firmy stale się reklamują i podkreślają swoją wyjątkowość na rynku a klient może czuć się zagubiony. Niewiedza o tym co się kupuje przez internet, słabe wyszkolenie agentów ubezpieczeniowych, niski poziom etyczny oraz ich nastawienie przede wszystkim na sprzedaż polis zaowocowały tym, że Polacy nie widzą korzyści z ubezpieczania się.
Od powstania naszego biura minęło 17 lat i przez te lata pracowaliśmy na zaufanie klientów. Nie jesteśmy wirtualnym biurem ubezpieczeń, ani nieznaną osobą sprzedającą ubezpieczenie z drugiej strony telefonu, nasza firma ma w nazwie nasze nazwisko, nasze twarze oraz twarze naszych zaufanych pracowników. Wielu naszych klientów przekonało się, że za ubezpieczenia nie tylko się płaci, ale w razie szkody również otrzymuje się stosowne zadośćuczynienie, nawet jeżeli czasem na początku drogi nie jest łatwo.
Oczywiście przez tych 17 lat również popełnialiśmy błędy do których potrafimy się przyznać i ponieść ich konsekwencje.

Dewizą firmy Kania Finanse jest UBEZPIECZAMY WSZYSTKO, co to konkretnie oznacza?
Reklamy firm ubezpieczeniowych, na których wymienia się wszystkie rodzaje oferowanych ubezpieczeń, są dla odbiorcy nieczytelne a te znajdujące się przy drogach mogą spowodować niebezpieczne sytuacje. Wymyśliliśmy więc hasło „ubezpieczamy wszystko” i nie jest to tylko hasło reklamowe.
Oczywiście funkcjonują na rynku branże, czy rzeczy, których nie da się ubezpieczyć albo cena za ubezpieczenie przekracza możliwości ekonomiczne klienta, ale to tylko wyjątki.

- reklama -

Zdarzyło się, że klient zaskoczył Państwa zapytaniem o możliwość ubezpieczenia czegoś, co wykraczało poza standardy?
Zaraz po pojawieniu się naszej reklamy z hasłem „ubezpieczamy wszystko”, zadzwonił młody mężczyzna z pytaniem czy ubezpieczymy mu pewną intymną część ciała. Udzieliłam mu odpowiedzi, że jest to możliwe, ale musiałby swoją część ciała poddać oględzinom, pomiarom i wycenie, po czym rozłączył rozmowę.
Były również nietypowe, poważnie zapytania o ubezpieczenie Skrzypiec Stradivariusa, koni sportowych, lotnisk, samolotów, dronów, zbiorów kolekcjonerskich, antyków czy zabytków.
W naszej branży nietypowe ubezpieczenia to również takie, dla których Towarzystwo Ubezpieczeń nie stworzyło gotowego produktu. W takim przypadku kontaktujemy się ze specjalistami z Towarzystw Ubezpieczeniowych i ustalamy zakres, warunki i koszt takiego ubezpieczenia.

Rozumiem, że Państwa działalność nie kończy się tylko na ubezpieczeniu klienta, ale w przypadku zdarzenia, działacie w jego imieniu. Jak konkretnie przebiega takie postępowanie?
Agent nie może działać w imieniu klienta, bo z mocy prawa działa w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego, więc poszkodowany nie może upoważnić Agenta do działania w jego imieniu.
Ale oczywiście klientowi udzielana jest darmowa pomoc prawna dotycząca jego praw, sposobu zgłaszania szkody, drogi odwoławczej, należnego świadczenia itd. W tym zakresie również współpracujemy od lat z kancelarią prawną.
Ubezpieczenia to w naszym przypadku nie tylko sprzedaż polisy, ale również pośrednictwo pomiędzy klientami a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Jeżeli klient zawiera ubezpieczenie w naszym biurze pośredniczymy w składanych przez Niego reklamacjach, wypowiedzeniach, zmianach do ubezpieczenia, pilnujemy terminów wznowień.

Działają Państwo na Śląsku Cieszyńskim od 2003, jak od tego czasu zmienił się rynek?
Mimo wielu zmian, zarówno w sposobie informowania o usługach, ich szerokiej dostępności, nadal najlepszym sposobem pozyskania klienta jest polecenie od kogoś zaufanego. Pomimo dostępności usług ubezpieczeniowych on-line nadal obserwujemy rozwój naszej agencji. Klienci unikają problemów, które mogą wystąpić przy bezpośrednim zawieraniu ubezpieczenia przez Internet i wolą zawierać je u specjalisty, czyli Agenta. Nie bez znaczenia dla wielu klientów jest też fakt, iż cześć środków pochodzących z podatków lokalnych przedsiębiorstw pośrednio wraca do Nich. Jak chyba w każdej branży nastąpiła szeroko rozumiana informatyzacja, która zdecydowanie ułatwia naszą pracę.
Dzięki narzędziom informatycznym wdrożonym w tym czasie, w naszym burze jesteśmy w stanie sprawnie i terminowo obsługiwać naszych klientów i dostosowywać nasze działania do istniejących nagłych potrzeb.
I tak np. w sytuacji związanej z epidemią:
Za pośrednictwem linku udostępnionego na naszym facebooku można osobiście zawrzeć ubezpieczenie kosztów leczenia, jeżeli ktoś nie zdążył powrócić do kraju. Polecane przez nas ubezpieczenie ma w zakresie zwrot kosztów leczenia w sytuacji epidemii, pandemii.
Jeżeli klient nie chce, lub nie może przyjść do naszego biura, mamy możliwość wystawiania polis mobilnych, nie wymagających jego podpisu i obecności.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mamy również w ofercie możliwość rozłożenia płatności za ubezpieczenie na dowolną ilość rat i odroczenie płatności nawet o kilka miesięcy.
Obserwuje się również zmiany w świadomości potrzeb ubezpieczeniowych naszych klientów. Stale rośnie ilość ubezpieczeń dobrowolnych, tych związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi (autocasco, pomoc Assistance), majątkowymi (domy, mieszkania, majątek firm), życiowymi (ubezpieczenie na życie, od ciężkich zachorowań) jak i związanych z odpowiedzialnością cywilną. Coraz rzadziej kryterium wyboru oferty jest tylko cena.

Jako firma wspieracie szereg inicjatyw w regionie, a co konkretnie?
Od lat staramy się wspierać lokalne inicjatywy kulturalne, dobroczynne i sportowe.
Inicjatywy kulturalne:
Międzynarodowy Festiwal Teatralny na Granicy, KINO NA GRANICY, POJEDYNEK ROCKA
sportowe:
Uczniowski Klub Sportowy DEBOWIANKA, GRAMOLAJF, OLZA ACTIV RACE, Cieszyński Miting Pływacki, TURNIEJ SZACHOWY Kania Finanse_Beskidy Cup Stowarzyszenie Szachowe Olimpia Goleszów, KS PIAST CIESZYN, FUNDACJA TALENT
dobroczynne:
Złombol, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, STOWARZYSZENIE BYĆ RAZEM.