Nowoczesny pojazd do czyszczenia kanalizacji

0
1382
fot. arch. UG
- reklama -

Od kwietnia 2017r. Gmina Chybie realizuje projekt pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”. Przedsięwzięcie poza budową blisko 47 km nowej sieci kanalizacji, modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków, obejmuje również zakup specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej.


 

 

 

- reklama -

 

 

Dnia 3 stycznia br. w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r. oraz środków WFOŚiGW w Katowicach, na teren oczyszczalni ścieków komunalnych w Mnichu został dostarczony, warty ponad 1.1 mln zł brutto, pojazd typu „WUKO”. Sprzęt ten charakteryzuje się najnowocześniejszymi rozwiązaniami konstrukcyjno – technologicznymi. Na jego wyposażeniu znajdują się m. in. wydajny i charakteryzujący się cichą pracą kompresor ssąco-tłoczący, wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo, wyciągarki i węże wysokociśnieniowe, zestaw dysz kanałowych, kamera inspekcyjna oraz dwukomorowy stalowy zbiornik na osad i wodę przeznaczoną do czyszczenia kanałów.
Zakup pojazdu to element właściwego utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, w tym szybkiego i skutecznego usuwania ewentualnych zatorów i niedrożności.
Sprzęt zostanie powierzony w użytkowanie eksploratorowi gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, tj. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu, którego pracownicy, po uprzednim przeszkoleniu z zakresu użytkowania, będą dalej eksploatować. W grudniu pracownicy WZC Sp. z o.o. zostali już przeszkoleni w zakresie pełnej obsługi kamery inspekcyjnej będącej na wyposażeniu przedmiotowego pojazdu.