Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego w Skoczowie

0
1724
fot. arch. Spot
- reklama -

Uczniowie ostatnich klas Szkół Podstawowych i Gimnazjów zastanawiają się nad wyborem właściwej szkoły średniej. Na łamach gazety przedstawiamy wywiad z Tadeuszem Gasiem, dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Organizacyjnych w Skoczowie, jedynej szkoły średniej w gminie Skoczów.

Jak co roku trwa nabór do szkół średnich. ZSTIO to nie tylko technikum?
W ZSTiO w Skoczowie jest wiele szkół. Zarówno Technikum jak i Branżowa Szkoła I stopnia, jest również Liceum Ogólnokształcące młodzieżowe, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w formie zaocznej, a także Szkoła Policealna, w której kształcimy w zawodzie technik usług kosmetycznych i prowadzimy również kursy kwalifikacyjne w tym zawodzie. Jest to pełna oferta, jaką posiadamy.

Mało kto wie, lecz szkoła dysponuje najlepszym w powiecie zapleczem sportowym.
Stan obiektów jest na bardzo wysokim poziomie, w tym obiekty zewnętrzne mają pełne oświetlenie. Hala sportowa pełnowymiarowa, boisko „Orlik”, boisko do koszykówki, i sześć boisk do piłki plażowej. Z tej infrastruktury korzysta wiele osób z zewnątrz. Sam stan techniczny budynku jest na niezwykle wysokim poziomie. 22 sale ogólnodostępne, w pełni wyremontowane. W każdej sali są zainstalowane środki audiowizualne, pomoce techniczne, 14 pracowni specjalistycznych, w tym w zeszłym roku wykonano remont sal dla mechaników samochodowych i elektroników, który wraz z wyposażeniem wyniósł ponad 3 mln złotych. Jasna szkoła, duże korytarze. Z uwagi na ilość sal gwarantujemy w stu procentach, że w przyszłym roku będziemy się uczyć w systemie jednozmianowym. W naszej szkole nie ma innej możliwości.

- reklama -

 

 

 

Jakość kształcenia w dzisiejszych czasach jest podstawowym wyznacznikiem wyboru szkoły. Czy ZSTiO ma się czym pochwalić?
Zdawalność matury jest w naszej szkole wyższa niż średnia w Powiecie Cieszyńskim, a Powiat Cieszyński ma jedną z najwyższych w Województwie Śląskim. I to też jest dla mnie świadectwem, że wiemy jak to robić, aby te wysokie wyniki uzyskać. Wynikiem tego jest fakt, że około 40% absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach, w szczególności na kierunkach politechnicznych.
Warto przy tym zauważyć, że za dobrymi wynikami uczniów musi stać dobra kadra nauczycielska. Mamy obecnie 38 nauczycieli, z czego 95% ma stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Wielu z nich jest czynnymi egzaminatorami oceniającymi arkusze egzaminacyjne egzaminów zawodowych i maturalnych.

W jakich specjalnościach mogą kształcić się uczniowie liceum i jakie ma to przełożenie na dalszą pracę zawodową?
Już w tej chwili widzimy, że z największym zainteresowaniem spotyka się profil kosmetyczny, ponieważ jest to jedyne liceum w powiecie posiadające taką ofertę. A posiadamy bazę, którą wykorzystujemy do kształcenia w zakresie technika usług kosmetycznych. Oprócz normalnego kształcenia ogólnokształcącego przewidujemy dodatkowe zajęcia z zakresu kosmetologii, o charakterze prawie zawodowym.
Druga specjalność to profil ratowniczo – pożarniczy, którego również nie ma w ofercie na terenie powiatu. Jest on realizowany we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skoczowie, z którą mamy bardzo dobry kontakt i wielu uczniów jest obecnie członkami Ochotniczych Drużyn Pożarniczych. W ramach specjalności przechodzi się kurs pierwszej pomocy, są przewidziane zajęcia poligonowe, przeciwpożarowe, więc uczeń będzie miał przygotowanie do egzaminów wstępnych oraz do dalszego kształcenia na uczelni wyższej, w tym o charakterze politechnicznym.

Kolejne dwie specjalności to humanistyczna, gdzie poszerzona jest wiedza z zakresu literatury, historii, języków obcych, czy wiedzy o społeczeństwie, oraz politechniczna, gdzie rozszerzeniem jest matematyka i język angielski, ale również dodatkowe zajęcia z informatyki oraz zajęcia w pracowniach elektronicznych i mechanicznych. Kształcenie w naszym Liceum ma założenie praktyczne, aby po zakończeniu normalnego liceum osoba posiadała już jakiś fach w ręku czy doświadczenie, którym może się wykazać u przyszłego pracodawcy niezależnie od kontynuowania dalszej nauki. Dlatego też łączenie technikum i liceum w jednej placówce oświatowej jest naszym niepodważalnym atutem, którego nie mają inne licea w powiecie. Pozwala to uzupełniać kompetencje absolwentów liceum – w którym kształcenie jest przecież o rok krótsze niż w technikum – w sposób taki, jaki mogą to zrobić tylko nauczyciele z doświadczeniem zdobytym także w kształceniu technicznym. Pozwala to na ciekawsze dla ucznia i bardziej praktyczne podejście do realizowanych zajęć. Atutem liceum jest wszechstronność, uniwersalność wykształcenia. Kształcenie techniczne daje oczywiście konkretną wiedzę zawodową, ale krótsze o rok liceum daje przygotowanie do każdych studiów – tych technicznych i tych humanistycznych. Warto zatem rozważyć nie tylko opcję kształcenia technicznego, branżowego ale także opcje dającej formalnie takie same możliwości edukacji w liceum w Skoczowie.

Dużym problemem dla uczniow szkół średnich są dojazdy.
Jest to istotna sprawa. Praktycznie mieszkańcowi Skoczowa z dojazdów nie trzeba korzystać. Ja też codziennie chodzę do pracy, a mieszkam w Centrum miasta. Taki spacer zajmuje około 20 minut. Na ulicy Góreckiej jest szeroki chodnik, a sama ulica Górecka w części od przejazdu kolejowego do węzła komunikacyjnego, jest w przyszłym roku przewidziana do kapitalnego remontu. Zaraz naprzeciwko szkoły jest przystanek autobusowy. Głównie z tej komunikacji korzysta młodzież z gminy Brenna, natomiast młodzież z Górnego Boru również może podjechać autobusem pod sama szkołę. Osoby dojeżdżające z sołectw również mogą dojechać do dworca i przejść do szkoły w ciągu 20 minut lub podjechać autobusem.
Sam Skoczów jest bardzo dobrze usytuowany, więc można oszczędzić wiele czasu na dojazdach do Cieszyna czy Bielska, mając o wiele więcej czasu dla siebie. Trzeba pamiętać, że kończąc zajęcia nie od razu mamy autobus z Cieszyna i musimy dodatkowo czekać na połączenie komunikacyjne. Nie bez znaczenia są też ceny biletów autobusowych, które znacząco obciążają każdy budżet.

Młodzież dąży obecnie do samodzielności, aby wyrwać się z jednego miejsca i doświadczyć czegoś nowego.
Faktycznie, przeprowadzając ankiety widzimy, że część młodzieży woli wybrać szkołę w Cieszynie lub Bielsku-Białej, ale nie zawsze takie podejście jest racjonalne. W Skoczowie mamy bardzo dobrze wyposażone liceum, ze świetną kadrą gotową do kształcenia młodzieży na najwyższym poziomie. Co więcej, nie każdy wie, że właśnie w naszej szkole mamy najlepszą infrastrukturę sportową spośród wszystkich szkół średnich w całym powiecie. To szczególny atut specjalności ratowniczo-gaśniczej. Nie mamy kompleksów i zapraszamy do kształcenia się w Skoczowie.

Chodzenie do liceum w Skoczowie wcale nie jest tożsame z brakiem nowych wyzwań czy poznawania nowych ciekawych miejsc.
Jako Zespół Szkół współpracujemy z różnymi zagranicznymi szkołami. Mamy partnerskie szkoły w Polsce, w Czechach i na Słowacji, gdzie wyjeżdżamy na wymiany partnerskie oraz uczestniczymy w różnych konkursach. Natomiast od pięciu lat corocznie wyjeżdżamy na miesięczne praktyki zagraniczne do Hiszpanii i Włoch. Uczeń nie ponosi żadnych kosztów, a nawet dodatkowo otrzymuje kieszonkowe. Również podobna współpraca z zagranicznymi szkołami będzie dostępna w Liceum i z pewnością będzie kontynuowana. Projekty są zawsze dostosowane do aktualnych potrzeb młodzieży, dlatego uczniowie mogą być pewni poszerzenia swoich horyzontów i poznania innych ciekawych miejsc, gdzie można poznać inną kulturę, zwyczaje, gdzie można kształcić znajomość języka obcego w warunkach rzeczywistych. Dodatkowo warto zauważyć, że dostanie się na wyjazd w standardowym liceum jest o wiele trudniejsze, z uwagi na większa liczbę uczniów z danego roku. Obecnie gwarantujemy wszystkim uczniom wymianę zagraniczną.

Ile musi napłynąć zgłoszeń, aby klasa powstała?
Obecny wymóg jest to 24 uczniów, natomiast w konkretnym rozszerzeniu wystarczy 7 uczniów. Dzięki temu liczebność klasy nie jest zbyt wielka. Jest to duży plus, ponieważ każdy uczeń jest zauważony i prościej jest dostrzec i realizować jego zainteresowania. Dzięki temu możemy dbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia.

Z uwagi na to, że ZSTiO jest jedyną szkołą średnią w tak uprzemysłowionej gminie, możliwa jest współpraca pomiedzy szkołą a biznesem.
W samym szkolnictwie zawodowym współpraca jest bardzo szeroka. Polega ona na odbywaniu części praktycznej dwa lub trzy dni w tygodniu bezpośrednio u pracodawcy ucząc się zawodu. Mamy ponad 100 przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy. Należą do nich największe przedsiębiorstwa w gminie. Współpracujemy również z Ochotniczym Hufcem Pracy w Skoczowie, dzięki któremu jeździmy na różne wyjazdy, poznając rzeczywiste warunki pracy. Dlatego też z pewnością zostanie wykorzystana ta baza, aby uczniowie Liceum mogli poznawać pracodawców i się odpowiednio zaprezentować.

Czy współpraca z przedsiębiorstwami jest nastawiona głównie na kierunki techniczne czy również ogólnokaształcące?
Widzimy spore zainteresowanie przedsiębiorstw zwłaszcza pod koniec roku, kiedy absolwenci szukają miejsc pracy. Jeszcze pięć lat temu sami szukaliśmy firm, które chciałyby się zaprezentować, natomiast obecnie muszę prowadzić harmonogram spotkań, ponieważ pracodawcy sami do mnie dzwonią i proszą o umożliwienie spotkania z przyszłymi absolwentami, aby się zaprezentować, nawet z tych dużych zakładów pracy. Tak wiec widać, że rynek przyjmie osobę dobrze wykształconą i nie ma obecnie problemu ze znalezieniem pracy.

Czyli można wnioskować, że usytułowanie liceum w zespole szkół technicznych daje sporą przewagę na lokalym rynku pracy?
Uczniowie klas ogólnokształcących mogą brać udział w spotkaniach z przedsiębiorcami, oraz mogą w każdej chwili poszerzać swoją wiedzę o praktyczne aspekty, zarezerwowane tylko dla szkolnictwa technicznego. Również mogą uczestniczyć w szkoleniach zakończonych konkretnymi certyfikatami, pożądanymi na obecnym rynku pracy. Sama nauka w Liceum Ogólnokształcącym jest w porównaniu ze szkolnictwem technicznym jedynie etapem w zdobyciu konkretnych kwalifikacji czy zawodu. Natomiast możliwość poszerzenia kompetencji daje szersze spojrzenie i pomaga w wyborze dalszej drogi zawodowej. Zapraszam więc do kształcenia się w liceum w Skoczowie.

 
Dziękuję za rozmowę.
BIT