Jubileusz 70-lecia SCENY POLSKIEJ – Divadlo

0
840
fot. arch. teatru
- reklama -

Scena Polska trwa na pewno dzięki niezwykłym umiejętnościom organizacyjnym, wysokiemu profesjonalizmowi naszych twórców, dzięki patriotyzmowi, przywiązaniu i szacunku do tego, co jest nasze. Przywiązaniu i szacunku do ziemi przodków, do tego co rozumiemy, czego doświadczamy i gdzie urodziliśmy się. To „nasze” przyświecało Władysławowi Niedobie i jego współtowarzyszom w tworzeniu zawodowego teatru, by móc powiedzieć, to jest nasz Teatr, nasza Scena i nasz widz. A to duże wyzwanie – mówił w wywiadzie dla TC były dyrektor Karol Suszka.

Jubileuszowy, 70. sezon Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego rozpoczął się w dziwnej, smutnej rzeczywistości naznaczonej pandemią koronawirusa. Podobnie wyglądał sezon poprzedni 2019/2020, przerwany w połowie przez sytuacje nieprzewidziane i chyba nieprzewidywalne.
Jednak poprzednie cztery sezony Sceny Polskiej obfitowały w wiele ciekawych, ważnych wydarzeń. Radosnych i tragicznych.
Do „aktorskiego nieba” odeszli nasi wieloletni wspaniali koledzy, przyjaciele, aktorzy – Ryszard Pochroń i Mariusz Osmelak. A także nestorzy Sceny Polskiej, ostatni z jej założycieli w 1951 r. – Emilia Bobek, Anna Kaleta-Rzymanowa, Piotr Augustyniak
i Witold Rybicki. Nie zasiądą już wraz nami podczas kolejnego jubileuszu Sceny Polskiej. Pozostanie pamięć, wspomnienia, szacunek, wdzięczność i … puste miejsca na widowni. Im i wielu innym zawdzięczamy istnienie 70-letniej Sceny Polskiej.
W 2018 r. z funkcji dyrektora Teatru Cieszyńskiego został odwołany, po 18 latach, Karol Suszka. Obecnie dyrektorem jest Petr Kracik.
Scena Polska powstała 1 sierpnia 1951 roku jako drugi – oprócz Sceny Czeskiej (powstałej w 1945 r.) – zespół Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Inicjatorami powstania tej placówki byli działacze Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji, artyści z Polski (A. Gąssowski, W. Woźnik, R. Feniuk) oraz ówczesny dyrektor Josef Zajíc. Organizacją zespołu z ramienia Zarządu Głównego PZKO zajął się Władysław Niedoba. Siedzibą sceny był budynek przy ul. Strzelniczej, przedstawienia zaś odbywały się w hotelu Piast.
Będąc w tym teatrze rozumie się nad wyraz mocno, jak wielkie znaczenie ma prawdziwy patriotyzm i jakie znaczenie ma on dla ludzi mieszkających na obcych ziemiach. Władysław Niedoba to doskonale rozumiał i czuł wielką potrzebę teatru.
Jak mówił – „…od Bogumina po Mosty, czekano na nas jak na dobrych przyjaciół, ambasadorów polskiego słowa”.
Pierwsze słowa jakie padły ze sceny, wypowiedział aktor Janusz Bobek i brzmiały one:
No więc, jak Panie Władziu?”.
Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim działającym poza granicami kraju, finansowanym przez organy państwa, na terenie którego ma siedzibę, czyli Urząd Wojewódzki w Ostrawie.
Swoją działalność rozpoczęła 14 października 1951 roku premierą sztuki Aleksandra Maliszewskiego. „Wczoraj i przedwczoraj” w reżyserii Władysława Delonga i scenografii Władysława Cejnara. W swoich początkach Scena Polska bazowała na aktorach wywodzących się z licznych miejscowych amatorskich zespołów teatralnych, którzy niejednokrotnie porzucali swoje dotychczasowe, bardziej intratne zawody, dla niepewnej doli aktorów nowej sceny. W repertuarze SP znajdują się zarówno spektakle dla dzieci i młodzieży, jak i dla widzów dorosłych, od klasyki światowej poprzez dramaty, komedie, literaturę polską i czeską, aż po twórczość rodzimych pisarzy.
Scena Polska TC wpisała się ostatnio w mapę teatralną Polski, zdobywając m.in. nagrody w Ogólnopolskich Konkursach na Wystawienie Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” (w 2015 i 2018 roku).
Scena ta od początku swojego istnienia realizuje i udoskonala formułę teatru popularnego przeznaczonego dla szerokiej widowni. Swojego widza musi nieustannie zdobywać, jako widza teatralnego w ogóle i jako widza polskiej sceny, i polskiego repertuaru
w szczególności. Scena Polska poza swoją stałą działalnością spełnia jeszcze zadania wychowawcze, patriotyczne, a ze względu na coraz rzadszą obecność żywego polskiego języka na Zaolziu jest jedną z nielicznych placówek, umożliwiającą kontakt z polskim językiem literackim i żywym polskim słowem.
Obecnie w teatrze działają trzy zespoły artystyczne: Scena Polska, Scena Czeska i Scena Lalek Bajka. Pod jedną dyrekcją, którą – od chwili powstania Sceny Polskiej – sprawowali kolejno:

Josef ZAJÍC (1949–1960)
František KORDUL (1960–1972)
Libuše KIŠOVÁ, p.o. dyrektor (1972–1973)
Ladislav SLÍVA, p.o. dyrektor (1973–1974)
Josef SROVNAL (1974–1976)
Józef WIERZGOŃ (1976–1990)
Ladislav SLÍVA (1990–1996)
Roman ROZBRÓJ (1996–2000)
Karol SUSZKA (2000–2018)
Petr KRACIK (2018– do dziś),

- reklama -