Zapraszamy na Żabi Szlak!

0
1336
- reklama -

 

Marki turystyczne Śląska Cieszyńskiego po obu stronach państwowej granicy, dzięki realizacji partnerskiego mikroprojektu „Ścieżka wiedzy i zdrowia na drogomyskim trakcie, wzbogaciły się o kolejną ciekawą propozycję dla turystów.

Gmina Strumień i miasto Pietwałd w ramach współpracy w Euroregionie Śląsk Cieszyński przygotowały wspólnie z gminą Zebrzydowice,miastem Karwina i zarządcą Polskiej Marki Turystycznej Śląsk Cieszyński euroregionalnym Stowarzyszeniem „Olza” ofertę turystyczną „Żabi Szlak”. Było to możliwe dzięki realizacji partnerskiego mikroprojektu, współfinansowanego w ramach programu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej Interreg V-A.

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy prace nad stworzeniem kolejnej transgranicznej oferty turystycznej pogranicza. Nasza gmina wzbogaciła się przy tej sposobności o dodatkową infrastrukturę turystyczną w Drogomyślu. W tym roku zajęliśmy się jej promocją oraz udostępnieniem pakietu turystom. Cieszymy się, że, nasze zaproszenie do współpracy przyjęły także Punkty Informacji Turystycznej w Karwinie i Zebrzydowicach – mówi burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

- reklama -

Gmina Strumień nazywana jest stolicą Żabiego Kraju, stąd nazwa szlaku, który właśnie w Strumieniu ma swój początek. Żabi Szlak to propozycja skierowana do turystów chcących poznać atrakcje i ciekawe miejsca pogranicza polsko-czeskiego. Oferta przeznaczona jest dla miłośników dwóch kółek, ale i dla tych, którzy podróżują samochodem. Składa się z dwóch tras: samochodowej i rowerowej. Podróżujący mają okazję zwiedzić wiele ciekawych i wartościowych, chociaż często mało znanych, atrakcji, do których zaliczyć możemy między innymi: strumieńską starówkę z parkiem miejskim, staw Młyńszczok i zamek w Zebrzydowicach, polsko-czeski Żelazny Szlak Rowerowy, starówkę z zamkiem Frysztat i pałacowym parkiem w Karwinie, stawy rybne w Rychwałdzie, kościół świętego Henryka oraz ścieżkę edukacyjną w Pietwałdzie.

Drogi turysto, zapraszamy na nasze pogranicze! Odbierz w Punktach Informacji Turystycznej w Strumieniu, Zebrzydowicach i Karwinie oraz w Urzędzie Miejskim w Pietwałdzie mapę, stanowiącą równocześnie ulotkę do potwierdzania odwiedzenia atrakcji tych czterech, współtworzących ofertę gmin. Później udaj się do któregoś z tych Punktów, by udokumentować swój pobyt. Możesz wtedy liczyć na drobny upominek oraz odznakę „Żabiego Szlaku”.

Do zobaczenia na szlaku!