Patron Czechowic-Dziedzic św. Andrzej Bobola

0
2326
fot. 11 czerwiec 1938 r., relikwie św. Andrzeja Boboli. Arch. prywatne.
- reklama -

11 czerwca 1938 roku na dziedzickim dworcu kolejowym miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Czechowic-Dziedzic – przywitanie relikwii św. Andrzeja Boboli. Wydarzenie było tak doniosłe, że w 1999 roku decyzją władz miasta i władz kościelnych (w tym najwyższych, bo watykanskich) postać świętego znalazła się w herbie miasta. 

Awszystko zaczęło się osiemdziesiąt lat temu na dziedzickim dworcu… Już od godziny 7.30 w stanie gotowości znajdowały się wszystkie korpusy miejscowej Straży Pożarnej, które zebrały się na placu pod czechowickim magistratem w świątecznym umundurowaniu i ze sztandarami. Nad całością panował Naczelnik Straży Pożarnej z Czechowic, Józef Dzida.

Zabezpieczeniem specjalnego pociągu, podczas postoju na dworcu w Dziedzicach oraz wartę honorową przy trumnie z relikwiami pełnili „kapewiacy”- członkowie organizacji paramilitarnej – Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. Szpaler ochronny wzdłóż tarsy, prowadzącej z dworca kolejowego na plac Lesisko (gdzie odbyła się msza), którą przeszła procesja ze szczątkami świętego, zapewnili żołnierze z kompanii honorowej 4 Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna.

O godzinie 9.15, specjalny pociąg-kaplica z relikwiami świętego Andrzeja Boboli wjechał (od Zebrzydowic) na dziedzicki dworzec. Na perony dworca mogli wejść tylko przedstawiciele władz wojewódzkich, lokalnych, przedstawiciele duchowieństwa, oficjalni goście i delegacje, poczty sztandarowe oraz wojsko.

- reklama -

Z Rzymu do Warszawy wyruszyła 125 osobowa pielgrzymka z relikwiamii świetego, której przewodniczyli biskup Niemira i ksiądz prowincjał Sopuch TJ. W delegacji znajdowali się także, papieski wysłannik monsignore Respighi oraz prokurator generalny Towarzystwa Jezusowego o. Tesio.

Specjalny pociąg ciągnęła lokomotywa, przystrojona zielonymi gałazkami, barwami narodowymi, a na przedzie lokomotywy znajdowały się inicjały świętego – „A.B”.

Ze specjalnego wagonu księża wynieśli trumnę z relikwiami, wykonaną ze srebra i szkła przez warszawską spółkę grawerską Wiktora Gontarczyka, i wynieśli ją na plac przed dworcem, gdzie uformowała się procesja w następującym szyku i porządku:

 • orkiestra wojskowa,
 • Kompania Honorowa Wojska Polskiego,
 • orkiestra kolejowa,
 • delegacje ze sztandarami,
 • duchowieństwo,
 • ksiądz kanonik Jan Barabasz,
 • relikwie św. Andrzeja Boboli,
 • gen. Józef Haller
 • przedstawiciele władz,
 • delegacje – stowarzyszenia katolickie, organizacje społeczne, kombatanckie,
 • ludność miejscowa i przyjezdni, tłumy wiernych (z Żywca, Koniakowa, Cieszyna, Skoczowa, Pszczyny, Bestwiny, Kaniowa, Ligoty, Zabrzega, Katowic, Bielska, Białej, etc.). 

Goście specjalni: generał Józef Haller, ksiądz biskup Stanisław Adamski, książę Andrzej Lubomirski, Władysław Bocheński, starosta bielski, o. Superior Roztworowski, Stanisław Rogalski, dyrektor Towarzystwa Wagons Lits Cook, bielski korpus oficerski z pułkownikami Kustroniem i Tomiakiem.

Trumnę z relikwiami od księży odebrała delegacja miejscowych nauczycieli i procesja ruszyła w kierunku Lesiska (dziś Plac Jana Pawla II). Na skrzyżowaniu przy kiosku „Babiarczyczki” (dziś skrzyżowanie ulic Niepodległości i Słowackiego), relikwie przejęła delegacja kolejarzy i ruszyła w kierunku skrzyżowania znajdującego się obok posesji Łaponia (dziś skrzyżowanie ulic Niepodległości i Żeromskiego), gdzie trumnę odebrała grupa robotników z miejscowych zakładów pracy. Robotnicy przenieśli relikwie pod budynek „Fabra” ( dziś wejście na Plac Jana Pawła II od ronda przy ulicy Żeromskiego), gdzie przejęła je delegacja rolników, która przeniosła relikwie pod ołtarz, przy którym odprawiona miała być masza. Przy wejściu na czechowicki rynek ustawiono bramę triumfalną z napisem „Święty Andrzeju Bobolo, chlubo narodu – módl się za nami”. Od rolników przejęli srebrny relikwiarz członkowie Komitetu Budowy Kościoła i ustawili go na specjalnym miejscu na ołtarzu. Ołtarz polowy zbudowano na terenie budowy nowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, w którym pięć dni wcześniej wmurowano akt erekcyjny. Mszę świętą odprawił ksiądz Kanonik Jan Barabasz, proboszcz parafii św. Katarzyny w Czechowicach (najstarszej parafi w mieście – XIVw.). Kazanie wygłosił kapelan garnizonu bielskiego Wojska Polskiego, ksiądz major Nowak.

Ksiądz Barabasz udzielił zebranym na mszy świętej błogosławieństwa relikwiamii świętego, umieszczonymi w relikwiarzu w kształcie złotej trumienki, (znajduje się on obecnie w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzicach). 

Po mszy procesja z relikwiami ruszyła w kierunku dworca kolejowego, w następującej kolejności –

Komitet Budowy Kościoła zniósł relikwiarz z ołtarza i przekazał go delegacji Związku Kupiectwa, która przeniosła go przez całą długość rynku, na skrzyżowanie obok „Fabra”, gdzie relikwie przejęli członkowie Apostolstawa Modlitwy. Na kolejnym skrzyżowaniu, obok Łaponia, przekazują trumnę z relikwiami delegacji Katolickiego Stowarzyszenia Mężów z Dziedzic, którzy ponieśli relikwiarz, aż do zbiegu ulic, obok „Babiarczykowej”, gdzie przejęła relikwie grupa Akcji Katolickiej i przeniosła je aż pod budynek dworca kolejowego (Plac Wolności), gdzie odebrali je księża, którzy „odnieśli relikwie do wagonu-kaplicy”.

Relikwiarz ustawiono na platformie pociągu. Mowę pożegnalną wygłosił biskup Stanisław Adamski z Katowic. Poczem pociąg specjalny, w asyście kompanii honorowej WP ruszył w dalszą drogę, do Oświęcimia. Kolejne miasta na trasie pielgrzymki relikwii św. Andrzeja Boboli – Kraków, Katowice, Poznań, Kalisz, Łódź i Warszawa (19 czerwca). Relikwie świętego złożono w kaplicy księży jezuitów przy ul. Rakowieckiej na Mokotowie, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego.

Wśród osób, które na różnych „etapach” procesji nieśli relikwie świetego znaleźli się m.in. ksiądz Adolf Dyczek z Zabrzega, ksiądz Jan Kobylnicki – wikary z Dziedzic, Leopold Piesko – kierownik szkoły w Dziedzicach, Jan Herok, kierownik szkoły w Czechowicach, Jan Mirocha – kierownik szkoły z Zarzecza, Ignacy Roszkowski – nauczyciel z Mazańcowic, Czesław Wojciechowski – kierownik szkoły wydziałowej w Bielsku, Teodor Sadlik ze szkoły w Czechowicach, Franciszek Szczypka ze Związku Kupiectwa i Alojzy Żoczek. Uroczystości w Dziedzicach trawały ok. 3 godzin.

To wystarczyło aby…

23 lutego 1999 roku na sesji Rady Miejskiej Czechowic-Dziedzic, z inicjatywy 9 radnych, podjeto uchwałę, aby św. Andrzej Bobola patronował Czechowicom-Dziedzicom.

14 listopada 1999 roku św. Andrzej Bobola został ogłoszony patronem miasta.

I tak Czechowice-Dziedzice zostały jedynym miasem w Polsce (i zarazem na świecie), które ma za patrona św. Andrzeja Bobolę i jedynym, które w herbie ma umieszczoną postać tego świętego.