Z Istebnej na Słowację

0
1762
- reklama -

Powiedzieć, że w Gminie Istebna powstała nowa droga to zdecydowanie za mało. Bowiem ta droga w niedługim czasie ma nas prowadzić do naszych południowych sąsiadów, czyli na Słowację. Będzie ona bezpośrednim połączeniem do Gminy Černé. To pierwsze takie połączenie drogowe Śląska Cieszyńskiego ze Słowacją, na które mieszkańcy, a przede wszystkim turyści czekali wiele lat!

Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem inwestycyjnym w Gminie Istebna w 2016 roku było uzyskanie dofinansowania i decyzji zezwalającej na budowę drogi pod nazwą „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka –  Černé – Skalité – etap 2”. Na ten projekt składają się dwie inwestycje po obu stronach granicy. Ich realizacja pozwoli na utworzenie nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy gminami w Polsce i Słowacji. Niedawno zakończyły się prace po stronie polskiej, które obejmowały budowę 715 m nowej drogi oraz mostu na potoku Czadeczka. Trwają jeszcze prace kosmetyczne przy budowie wiaty oraz miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów. Teraz plac budowy przenosi się na stronę słowacką, gdzie Gmina Černé przy współudziale Gminy Skalité, buduje 205 m nowej drogi i modernizuje 1800 m drogi i mosty w jednym ciągu komunikacyjnym. 

Polsko – słowacka droga stanowić będzie jedyne drogowe połączenie komunikacyjne Powiatu Cieszyńskiego ze Słowacją i w praktyce umożliwi szybsze i wygodniejsze przemieszczenie się podróżnych korzystających z tzw. europejskich korytarzy TEN-T przebiegających w Polsce i Słowacji, w której aktualnie budowana jest droga ekspresowa D3 ze zjazdami w sąsiadujących miejscowościach Svrcinovec i Skalite.

Projekt „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka –  Černé – Skalité – etap 2” jest wynikiem długofalowego planowania strategicznego, kontynuacją działań trójstronnych w ramach tzw. Programu Rozwoju Trójstyku z udziałem polsko-czesko-słowackich partnerów. Inwestycje w Polsce i Słowacji były od wielu lat oczekiwane przez samorządy i mieszkańców sąsiadujących ze sobą gmin, ale pozbawionych bezpośredniego połączenia drogowego. Realizacja projektu na pewno wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy w regionie, zwiększy jego atrakcyjność, przyspieszy procesy integracji i poprawi ciągle dobrze układająca się współpracę Istebnej ze słowackimi sąsiadami. 

- reklama -

Pomimo, że droga po polskiej stronie jest gotowa, jej oficjalne otwarcie nastąpi w przyszłym roku. Cała inwestycja kosztowała 4,6 miliona złotych. 85% tej sumy pochodzi ze środków Unii Europejskiej.