Tyflokonferencja „Zobaczyć Niewidzialne”

0
1154
- reklama -

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział etnologii i nauk o Edukacji w Cieszynie po raz drugi zorganizował tyflokonferencję „Zobaczyć Niewidzialne”, poświęconą wielu aspektom życia osób z dysfunkcją wzroku.

Tegoroczna tyflokonferencja trwała dwa dni. W poniedziałek 13 listopada odbyły się warsztaty z udziałem młodzieży z czterech cieszyńskich szkół, oraz polskojęzycznej szkoły zza Olzy.

Podczas zajęć prowadzonych przez osoby z dysfunkcją wzroku młodzi ludzie mieli okazję zapoznać się z orientacją przestrzenną, czynnościami dnia codziennego, zobaczyć, z jakiego udźwiękowionego sprzętu korzystają osoby niewidome, zobaczyć jak przystosowane są do potrzeb osób niewidomych różnego rodzaju gry, takie jak szachy, karty itd.

Kolejną ciekawostką był symulator sklepu, jednak nie mogło oczywiście zabraknąć tego, co towarzyszy polskim niewidomym już od 1934 roku, a mowa tu o piśmie Brajlla, czyli piśmie punktowym.

- reklama -

Drugi dzień konferencji (wtorek, 14 listopada) to wystąpienia prelegentów przybyłych do Cieszyna z terenu całej Polski. I tak między innymi na cieszyńską tyflokonferencję przyjechała z Gdańska magister Justyna Rogowska, która w swoim wystąpieniu poruszyła temat wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji uczniów niewidomych.

Dr. N. med. Magdalena Wrzesińska z uniwersytetu medycznego w Łodzi swoje wystąpienie poświęciła tematowi zagrożenia młodzieży z dysfunkcją wzroku związanego z używaniem gier komputerowych.

Nie zabrakło również wśród prelegentów dr. Sylwii Wrona z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z tematem „Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole, co nauczyciel powinien wiedzieć”, oraz mgr. Joanny Kapias, która pochyliła się nad tematem kapitał społeczny osób w wieku produkcyjnym, a ich sytuacja zawodowa.

Oto krótkie podsumowanie wystąpienia mgr. Kapias, którym podzieliła się z naszymi czytelnikami: „Aktywizacja zawodowa osób ze znaczną niepełnosprawnością wzroku to zagadnienie wieloaspektowe, związane z rehabilitacją, edukacją, wychowaniem, zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz pomocą społeczną. Elementy te są również związane z budowaniem Indywidualnego Kapitału Społecznego tych osób. Kapitał społeczny, jaki posiada osoba niewidoma często ma znaczenie dla jej sytuacji zawodowej, dlatego należy dbać o to, by uczyć osoby z niepełnosprawnością wzroku, w jaki sposób mogą go budować. Niestety negatywne przeżycia, jakich osoba doświadczyła mogą powodować niechęć osób do nawiązywania nowych kontaktów. Istotna jest również sytuacja rodzinna osób niewidomych, ponieważ niektórzy pozostawieni są bez wsparcia. Chcąc zapobiegać takim sytuacjom i maksymalnie aktywizować osoby niewidome do realizowania się w różnych obszarach (w tym również zawodowo) korzystne byłoby w mojej opinii wprowadzenie na szerszą skalę profesjonalnych usług asystenta osoby niepełnosprawnej.”

Zakres poruszanych podczas wystąpień tematów był duży począwszy od lęku u osób z dysfunkcją wzroku Sztuka słowa i teatr – doskonałe narzędzia rehabilitacji dorosłych niewidomych i ociemniałych, czy taki temat jak niewidomi mają łatwiej – sposób doświadczania wiary przez osoby z dysfunkcją wzroku, oraz idea duszpasterstwa. Czynny udział w tyflokonferencji niewidomych członków PZN podkreślił wagę i potrzebę organizowania takich wydarzeń. Zainteresowanie problematyką związaną z dysfunkcją wzroku było duże.  Wśród słuchaczy przeważali młodzi ludzie, nie tylko obecni studenci, ale również absolwenci uczelni.

Podczas drugiego dnia konferencji odbyło się wśród chętnych bezpłatne badanie wzroku, a firma zaopatrująca niewidomych i niedowidzących w dostosowany do ich potrzeb sprzęt dokonała jego prezentacji.

Dzięki wsparciu wolontariuszy organizacja oraz przebieg tyflokonferencji były sprawne.  Zobaczyć niewidzialne to dostrzec to, co jest niewidoczne gołym okiem przez osoby widzące, a jest udziałem niewidomych i niedowidzących na całym świecie.