Cieszyn: Kilkaset tysięcy złotych premii dla urzędników

1
1641
- reklama -

Pandemia ma negatywny wpływ na wszystkie sfery życia w Polsce. Nie inaczej jest z sektorem publicznym i stanem jego finansów. Decyzje co do tego, jak w dobie kryzysu ma funkcjonować administracja powinny być podejmowane rozsądnie. Z dużą rozwagą i ostrożnością należy podchodzić do wszelkich wydatków. Spore środki wydane na nagrody i premie w cieszyńskim ratuszu wydają się temu założeniu jednak przeczyć.
W Toruniu już na początku pandemii, z uwagi na sytuację epidemiczną, która znacząco wpłynęła na finanse miasta, we wszystkich jednostkach organizacyjnych, poza sferą oświaty, podjęto działania zmierzające do ograniczenia wydatków na wynagrodzenia i oraz corocznych premii. Podobne decyzje zapadły w wielu polskich miastach i gminach.

Włodarze szukają oszczędności, a wpływy do miejskich kas stoją ciągle pod znakiem zapytania. Pandemia i przedłużające się obostrzenia niewątpliwie zachwiały miejskimi budżetami stawiając zupełnie nowe wyzwania i podeście do planowania inwestycji.
Wystarczy jednak przyjrzeć się budżetowi Miasta Cieszyna na rok 2021 by zaważyć, że zachowujemy się tak jakby pandemiczne problemy omijały nas wielkim łukiem. Spore środki przeznaczone na inwestycje, przy rosnącym zadłużeniu miasta, które na 31 grudnia wynosiło 69 082 610zł pokazują, że dość lekko i bardzo optymistycznie patrzymy na kolejny rok. Nie oznacza to, że nie ma finansowych cięć, owszem są.

Oszczędności szuka się choćby przez łączenie klas, obcina się również wydatki na kulturę. Podniesiono opłaty parkingowe, a w najbliższym czasie wzrośnie opłata za śmieci. W styczniu podniesiono również czynsze przedsiębiorcom, co przy okazji remontu na ul. Głębokiej jest ciosem trudnym do przyjęcia, szczególnie gdy w UM pod koniec grudnia 2020 r. wypłacono premie. Należy pamiętać również, że w cieszyńskim UM, jako jedynym w powiecie zatrudniono dwóch wiceburmistrzów, co niewątpliwie, w obecnym kryzysie, jest sporym obciążeniem dla budżetu.

- reklama -

315.086,00 zł podzielono między burmistrzów, kierowników jednostek i pracowników.

Jak poinformowała rzeczniczka UM Katarzyna Koczwara, wgrudniu 2020 r. zostały przyznane nagrody uwzględniające całokształt pracy pracowników Urzędu na ich poszczególnych stanowiskach pracy. Łącznie nagrody przyznano 149 pracownikom, a wysokość przyznanych nagród przedstawia się w następujący sposób (kwoty brutto na pracownika):

kierownictwo Urzędu (z wyłączeniem pani Burmistrz): kwota 8.250,- zł;
stanowiska kierownicze (naczelnicy wydziałów, kierownicy biur): kwoty od 1.200,- zł do 5.000,- zł;
pozostałe stanowiska urzędnicze: kwoty od 400,- zł do 3.000,- zł;
stanowiska pomocnicze i obsługi: kwoty od 500,- zł do 2.300,- zł.
W ciągu 2020 r. przyznano również nagrody 13 kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem placówek oświatowych) w wysokości od 5.000,- zł do 9.000,- zł.

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania Urzędu Miejskiego w Cieszynie jednym ze składowych wynagrodzenia pracowników jest tzw. nagroda, która przysługuje pracownikom za:

  • szczególne osiągnięcia zawodowe;
  • wzorowe wypełnianie obowiązków;
  • przejawianie inicjatywy w pracy.

Wiele polskich miast zmaga się z kryzysem finansowym, Cieszyn również nie jest od niego wolny. Budżet miasta nie jest kasą wypełnioną pieniędzmi, ale zbiorem planowanych wpływów. Założenia, które (w większości) przyjęli radni mogą okazać się na wyrost. Ostatni rok pokazał bowiem, że wszystkie plany mogą szybko ulec zmianie.