K8 KONSULTING: Wsparcie emocjonalne zespołów i ich liderów

0
106
- reklama -

Jeśli w podróży „Tramwajem” odczuwasz lęk przed utknięciem w zajezdni, odstawieniem na boczny tor lub jazdą na gapę, warto rozważyć przystanek na żądanie przy K8 KONSULTING Szymona Szałapskiego. To dobre miejsce dla świadomego podróżnego, czytelnika „Tramwaju”.

Jak zadbać o dobrostan pracowników
i zapewnić wsparcie emocjonalne w firmie?

W obliczu dynamicznych zmian jakie obecnie stają się udziałem firm niemal każdej wielkości, od ich liderów czy właścicieli będzie wymagana odporność psychiczna w wysokim stopniu. Ta kompetencja pozwoli przeprowadzić zespoły przez wszystkie zmiany i równocześnie osiągnąć najwyższą jakość świadczonych usług. Bowiem nadchodzące zmiany strukturalne w świecie wymuszą najwyższej jakości produkty i usługi w jak najniższej możliwej cenie. Wraz z pojawieniem się sztucznej inteligencji skończyła się era informacji, a zaczął czas kreatywności. Zmiany przetrwają tylko te firmy, które zaopatrzą swoje zespoły w skuteczne narzędzia wsparcia działań i dobiorą do zespołów wysoko świadomych siebie i kreatywnych specjalistów. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi K8 KONSULTING. Specjalizuje się w rozpoznawaniu prawdziwych przyczyn kryzysów osobistych oraz konfliktów, które powszechnie dotykają zespoły ludzi współpracujących ze sobą na co dzień.

- reklama -

Tym, co wyróżnia zespół konsultantów – trenerów, psychologów i analityków – są autorskie narzędzia poznawczo-rozwojowe szybko diagnozujące przyczyny i wskazujące rozwiązania. Dzięki zastosowaniu tych narzędzi specjaliści zespołu mogą skutecznie rekomendować klientom indywidualnym odpowiedni trening. Zespołom firmy mierzącym się np. z konfliktami lub spadkiem motywacji dobierana jest właściwa tematyka cyklu warsztatów

Apteczka pierwszej pomocy
emocjonalnej dla zespołu

Warsztaty budowania zespołów i rozwiązywania konfliktów w zespołach inicjowane są autorską grą poznawczo-integracyjną ”8 królestw – moc wartości”. W pierwszym kroku pracy z zespołem Klienta sprawdzany jest aktualny poziom dobrostanu – nastroje i emocje dominujące w zespole. Przez lekką formę zabawy objaśnione zostaje czym są emocje, jaką funkcję odgrywają w naszym życiu, jak wpływają na efekty naszych działań. Tłumaczone są również popularne nurty tzw. rozwoju osobistego, które czarują powabem obiecanych efektów czyniąc jednak w dłuższym terminie spustoszenie emocjonalne wśród uczestników licznych kursów stacjonarnych czy internetowych.
Trend work-life-balance (często źle rozumiany) niemożliwy jest do osiągnięcia bez rozpoznania najpierw, a potem usunięcia przyczyn, które wywołały obecne dysfunkcje – brak równowagi. Wiele metod pracy indywidualnej czy zespołowej pomija ten etap. Stąd liczne rozczarowania i notoryczny brak efektów. Tymczasem idei mental health nie sposób narzucić regulaminem czy rozporządzeniem. Zdrowie psychiczne ludzi w zespole musi płynąć naturalnie w ich krwiobiegu i tylko tak może dostać się do systemu procesów organizacji.

Trenerzy K8 KONSULTING w swej metodzie korzystają najczęściej z metafory. Fabularyzując atrakcyjnym scenariuszem niedostrzegane na co dzień dysfunkcyjne procesy w zespołach, łatwiej je zobaczyć, przyjąć i przekroczyć. W swojej ofercie firma posiada ponad 30 scenariuszy takich rozwiązań – lekkich form gier integracyjnych transformujących trudne tematy organizacji. Często w tym celu wykorzystuje eventy firmowe, wyjazdy motywacyjne, spotkania integracyjne inicjując na tych spotkaniach pracę z zespołem.

Biznes jako lustro przedsiębiorcy

Firmy często mierzą się z kryzysem mentalnym lidera. Zdrowie psychiczne menadżerów i odporność na zmiany jest kluczowa wobec wyzwań, z którymi mierzy się organizacja. Trenerzy K8 KONSULTING szybko definiują prawdziwe przyczyny tych wyzwań.
Bardzo szybką i skuteczną metodą poznawczą dla liderów jest opracowany przez Szymona Szałapskiego warsztat „Lustro”, dzięki któremu świadomy lider otrzyma już po 2 godzinach zajęć diagnozę wzorców zachowań, które utrudniają mu oraz zespołowi osiąganie najlepszych wyników. Warsztat „Lustro” przypominając w formie grę coachingową jest uniwersalny, dostosowany do poziomu świadomości uczestnika, wskazuje prawdziwe przyczyny życiowych wyzwań, nie tylko zawodowych ale również prywatnych. Biorą w nim udział całe zarządy, pary małżeńskie czy przygotowujące się do sukcesji firmy rodzinne.
Celem warsztatu jest rozpoznaniu prawdziwych przyczyn kryzysów oraz wskazanie metod ich przekraczania. Warsztat sam w sobie jest procesem transformacji. Wykorzystuje do tego psychologiczną zasadę projekcji, metodę sokratyczną, elementy analizy transakcyjnej Erica Berna oraz mapę świadomości Davida R. Hawkinsa.

Więcej o metodzie pracy
i warsztatach można
przeczytać na stronie:

www.szymonszalapski.pl