Przejście podziemne pod torami w pobliżu ciągu ul. Bielskiej w Chybiu

0
1538
rys. Przejście podziemne
- reklama -

Wójt Gminy Chybie – Janusz Żydek od dłuższego czasu usilnie zabiega o zmianę niekorzystnych konsekwencji planowanej modernizacji linii kolejowej zwłaszcza dla ruchu pieszego i rowerowego w ciągu obecnej ul. Bielskiej. Przypomnijmy, iż od kilku lat trwają prace związane z planowanym przedsięwzięciem polegającym na przebudowie linii kolejowej Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa.

W tym celu wójt Chybia zwracał się kilkukrotnie o pomoc do posłów i radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, uzyskując w ten sposób wsparcie m.in. od Wiceministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej – Stanisława Szweda oraz poseł na Sejm RP – Małgorzaty Pępek. Jednym z jego działań było również zorganizowanie spotkania przedstawicieli urzędu oraz Rady Gminy Chybie ze służbami kolejowymi w Chybiu 18 maja br. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Z-ca Dyrektora Projektu – Marek Kuśka z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, Mieczysław Rudy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, Radosław Mrózek ze Stowarzyszenia „Kolej na Śląsk” oraz Jerzy Gościński z portalu silesiainfotransport.pl.

Następnie wraz z prezesem Stowarzyszenia „Kolej na Śląsk” Radosławem Mrózkiem osobiście udał się na rozmowy do Warszawy z Dyrektorem Biura Planowania Strategicznego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.– Maciejem Kaczorkiem W sierpniu br. z kolei wójt gminy Chybie zgłosił na piśmie uwagi podczas konsultacji społecznych w ramach procedury oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Przebudowa/Budowa lnii kolejowej Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa.

Ostatecznie, po niestrudzonej walce o wprowadzenie do projektu przejścia dla pieszych i rowerzystów w gminie Chybie jak najbliżej ulicy Bielskiej wszystkie te starania i działania zakończyły się wielkim sukcesem, gdyż 28 listopada 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla tzw. szybkiej kolei. Decyzja jest niezwykle obszerna – posiada 66 stron + 44 strony załączników, a z punktu widzenia Gminy Chybie najistotniejsze są następujące zapisy:

- reklama -

Uwagi Wójta Gminy Chybie:

Nałożenie obowiązku wykonani przejścia podziemnego dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową w km 60+505 linii kolejowej E65/CE-65 nr 93 (jednocześnie w km 12+805 linii kolejowej nr 150) w zamian za przeznaczony do likwidacji przejazd kolejowy w poziomie szyn w km 60+447 na linii nr 93 (w km 12+747 linii 150).

Odpowiedź inwestora:

Na wniosek wójta gminy Chybie doprojektowano przejście podziemne. W związku z powyższym do dokumentacji środowiskowej – raportu o oddziaływaniu na środowisko i jest uzupełnień – dołącza się rysunek z zaznaczonym przebiegiem ww. linii kolejowych z naniesionym zaznaczeniem zaprojektowanego przejścia podziemnego dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową (…) Przejście to połaczone jest chodnikami z ciągami pieszymi dotychczasowej drogi. Wejście do przejścia zapewniaja schody oraz pochylnie.

Według informacji PKP PLK S.A. z lutego 2015r. rozpoczęcie robót na odcinku Zabrzeg – Chybie – Zebrzydowice – granica państwa planowane jest (po opracowaniu dokumentacji budowlanej i pozyskaniu pozwolenia na budowę) 

w II kwartał 2019 r., a zakończenie całego projektu w 2023 roku.

Oczywiście teraz wszystko zależy od pozyskania na cel modernizacji linii kolejowej dofinansowania środkami UE. W przypadku pozytywnej decyzji w tej sprawie prace zapewne ruszą; gdyby jednak PKP PLK S.A. nie otrzymało dofinansowania, stan obecny (także w najbardziej nas interesującym zakresie) nie ulegnie zmianie.