Kiejsi mlyko było łod krowy, a wajca łod kury i tustelocy też fajnie żyli

0
1296
fot. arch. autora
- reklama -

Wiela kurziny i łowynziny

Łostatnio cosi mie naponukło, coby napisać o analfabetyźmie, kiery dopod tych co nie poradzóm poczytać kaj i jako segreguje sie wyciepowane rozmajte wieca. Dzisio żech sie tymu lepszyj przizdrził i uż wiym, że tóm przipadłóść bezmała majóm yno chłopi. Bo po piyrsze to łóni prawie w każdej chałupie gnani sóm do wyciepowanio, gdo wszelijakigo charapucio, kierego je dycki pełno dóma. A rozmyśłom tak skyrs tego, że paniczki s czytanim przed chłopami sóm fest do przodku i widać to prawie w każdym kszefcie, jak łone sztudyrujóm wszecki etykiety przirażóne do każdej wiecy. Przeca dzisio każdo paniczka musi wiedzieć, wiela je babuciowego miynsa we wórszcie, a wiela kurziny i łowiynziny. To ni ma wszecko, bo eszcze do poczytaniio majóm to, wiela fetu je w maśle, a wiela je prowdziwego cukru w cukrze. Potrzebujóm też wiedzieć, czy kurzina kieróm kupujóm, chowano była w klotce, czy poradziła sama se gónić po polu i dzibnóć do tego na co miała szmak. Tak to je dzisio ze wszeckim, bo mało tego z czego to jedzyni zustało przirychtowane, to eszcze dobrze by było wiedzieć skónd, gdo i kiedy go przismyczył. Nie wiym na co sie to przido tym naszym paniczkóm skónd na regale sóm zimioki, bo skónd by nie były, to i tak trefióm do tego samego kastrola i bydóm na tej samej blasze uwarzóne. To same je s wajcami, kiere sóm sztymplowane jak listy na poczcie, bo przeca nasze ślubne muszóm dzisio wiedzieć, czy śniósła to kura, kiero góniła swobodnie po polu, czy nie dej boże siedziała w klotce. Kiejsi s tym nie było żodnej łostudy, bo każdy wiedzioł, że mlyko i masło je s mlyczarni, a zimioki rosnóm w kopcach podobnie jak marekwia i insze keleruby. Każdy mioł głowem spokojnóm, bo nejprzód dycki wiedzioł, czym bydzie mjoł każde rano poszmarowany chlyb.

Słowniczek

naponukło – napadło,
poradzóm – potrafią,
wyciepowane – wyrzucane,
wieca – rzeczy,
przizdrził – przypatrzył,
bezmała – prawdopodobnie,
wszelijaki – rozmaite,
charapuci – stare graty,
dycki – zawsze,
skyrs – z powodu,
paniczki – kobiety,
fest – mocno,
kszeft – sklep,
przirażóne – przytwierdzone,
babuć – wieprzek,
wórszt – kiełbasa,
łowiynzina – wołowina,
fet – tłuszcz,
poradziła – potrafiła,
gónić – biegać,
szmak – smak,
przirychtowane – przygotowane,
przismyczył – przyciągnął,
kastrolek – rondelek,
na blasze – na piecu,
wajco – jajko,
śniósła – zniosła,
kiejsi – kiedyś,
łostuda – kłopot,
marekwia – machewka,
keleruby – kalarepy.

- reklama -