Kopalnia Wisła

0
2275
fot. arch. Spot
- reklama -

Kopalnia Surowców Skalnych Wisła S.A. jest producentem kruszyw łamanych z piaskowca godulskiego.

Historia firmy sięga 1924 roku, kiedy to ówczesny właściciel terenu rozpoczął ręczne wydobycie kamienia z tzw. wychodni czyli miejsc, gdzie kamień znajdował się na powierzchni. Podczas II wojny światowej eksploatację prowadzono pod zarządem niemieckim. Wtedy po raz pierwszy zastosowano mechaniczne kruszenie a także wprowadzono szynowy transport konny. Po zakończeniu wojny eksploatację wznowiono, a w 1950 r. zakład otrzymał nazwę „Szarogłazy Cieszyńskie” i podporządkowany został Powiatowej Radzie Narodowej w Cieszynie. W 1954 roku utworzono przedsiębiorstwo „Wiślańskie Kamieniołomy Drogowe w Wiśle”, które obejmowało zakłady „Obłaziec”, „Czantoria” w Ustroniu i „Kozy” w Kozach koło Kęt. Zakład wiślański produkował około 42 tys. ton kamienia rocznie i zatrudniał około 80 pracowników. Dalszy rozwój zakładu nastąpił od 1956 r., dzięki czemu produkcja wzrosła do 100 tys. ton rocznie w latach 60. ub. wieku. Inwestycje w latach 70. XX w. związane z modernizacją i wprowadzeniem nowych urządzeń do eksploatacji i transportu, spowodowały wzrost produkcji do 240 tys. ton rocznie. W latach 80. ub. wieku wydobycie jak i produkcja były już całkowicie zmechanizowane.

W 1998 roku nastąpiła prywatyzacja zakładu, a zawiązana przez pracowników oraz inwestorów zewnętrznych spółka o nazwie „Kopalnia Surowców Skalnych Wisła Spółka Akcyjna, podpisała ze Skarbem Państwa umowę na odpłatne korzystanie ze złoża. W 2018 roku firma obchodzi dwudziestolecie działalności jako prywatna spółka akcyjna a dzięki poczynionym inwestycjom oraz poszerzeniu rynku zbytu zdolności produkcyjne zakładu wzrosły do około miliona ton rocznie.

Kamieniołom w Wiśle to główny dostawca kruszyw drogowych na Śląsku Cieszyńskim, czyli materiałów niezbędnych do budowy dróg, kanalizacji, chodników oraz innych elementów infrastruktury, z której korzysta całe społeczeństwo. Zakład jest też miejscem pracy dla wielu osób oraz dostawcą materiałów i zleceń dla wielu przedsiębiorstw. Klientami firmy są zarówno duże koncerny międzynarodowe, średnie i małe firmy z regionu, jak również odbiorcy indywidualni. 

- reklama -

Kopalnia położona jest u stóp Beskidu Śląskiego, na pograniczu dwóch znanych miejscowości turystycznych: Wisły i Ustronia. Położenie to sprawia, że bardzo ważna jest dla zakładu ochrona środowiska naturalnego i jak najmniejsza ingerencja w tak piękny krajobraz. Dlatego też zakład podejmuje szereg działań, które sprawiają, że nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje w zgodzie z otaczającą go przyrodą, zaś licznie odwiedzający region turyści nie odczuwają, że tuż obok działa zakład górniczy. 

Kopalnia zajmuje się produkcją wysokiej jakości kruszywa w szerokim asortymencie. Jakość i zgodność z odpowiednimi normami produktów jest regularnie badana w niezależnych, wyspecjalizowanych laboratoriach, a także na bieżąco sprawdzana w laboratorium zakładowym. Posiadany certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez ośrodek certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego gwarantuje niezmienność jakości produkowanych wyrobów. Wykwalifikowana kadra i poddawany ciągłej modernizacji tabor maszynowy zapewnia nie tylko pożądaną jakość  produktów, ale także wysoką wydajność zakładu oraz przestrzeganie wszelkich norm prawnych i ochrony środowiska.

Obecne zasoby kopalni wystarczą jeszcze na kilka lat działalności. Firma w sposób racjonalny i pożyteczny wykorzystuje te zasoby jednocześnie chroniąc środowisko, dlatego też ponosi wszelkie koszty, żeby tak się działo. 

Po zakończeniu eksploatacji złoża wyrobisko zostanie zalane a powstałe jezioro o kilkuhektarowej powierzchni wraz z potencjalnym zapleczem wypoczynkowym stanie się kolejną atrakcją turystyczną miasta Wisły i całych Beskidów.

Kopalnia Surowców Skalnych Wisła Spółka Akcyjna
ul. Gahura, 43-460 Wisła

Centrala: 
+48 33 855 24 57
855 24 58; 855 25 29
T-Mobile: 606 283 291
Fax: +48 33 855 24 48
e-mail: biuro@ksswisla.pl
www.ksswisla.pl