Ponad 36 km nowej kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

0
1183
fot. arch. UG
- reklama -

Trwają prace związane z budową nowoczesnego systemu odprowadzania ścieków w naszej gminie. Inwestycja, ukierunkowana na stworzenie mieszkańcom gminy możliwości do podłączenia i korzystania z nowoczesnego systemu kanalizacji zbiorczej, przebiega zgodnie z planem, który przewiduje jej zakończenie w maju 2021 r.

Bieżący obszar prowadzonych robót obejmuje rejony ulic: Boczna, Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa, Szkolna, Wojska Polskiego oraz Wyzwolenia. Do dnia dzisiejszego wybudowano 36 383 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym zamontowano 180 z 214 sztuk pompowni przydomowych, oraz 14 z 17 szt. pompowni sieciowych. Obecnie zrealizowano blisko 80% całościowego zakresu robót, a wartość poniesionych nakładów finansowych przekroczyła 28 mln zł. 

W efekcie, prowadzona inwestycja stworzy mieszkańcom gminy Chybie możliwość do podłączenia i korzystania z  nowoczesnego systemu kanalizacji sanitarnej, co w konsekwencji  wpłynie zarówno na poprawę warunków mieszkaniowych, jak i stan otaczającego nas środowiska.

 Kolejne drogi na terenie gminy Chybie z nową nawierzchnią

- reklama -

Równolegle z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzone są roboty drogowe obejmujące odbudowę nawierzchni ulic, w rejonach których wybudowano nową sieć kanalizacyjną.  Obecnie, za wartość ponad 11 mln zł., odtworzono blisko 37 000 m2 nawierzchni, w tym 29 000 m2 nawierzchni asfaltowych i 8 000 m2 nawierzchni tłuczniowych.

W najbliższym terminie kontynuowane będą roboty odtworzeniowe w rejonach ulic: Bolesława Chrobrego, Darwina, Górnicza, Kolorowa, Kazimierza Wielkiego, Karola Miarki, Nowy Staw, Strażacka, Wiejska, Wojska Polskiego. 

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców
o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic. W niektórych miejscach mogą również występować trudności w dojechaniu do posesji. Z góry przepraszamy za niedogodności oraz dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21. 

Zakaz wrzucania odpadów do urządzeń kanalizacyjnych.

Pampersy, nawilżane chusteczki, igły, plastikowe butelki, żwirek z kociej kuwety, czy nawet materiały budowle!. Niestety, ale takie rzeczy trafiają do toalet i naszej sieci kanalizacji sanitarnej.

Prosimy, aby każdy z Nas zdał sobie sprawę, że wlanie do toalety oleju, farby, czy wrzucanie mokrych chusteczek lub patyczków do uszu może zablokować przepływ ścieków, a w konsekwencji doprowadzić nawet do awarii całego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na danej ulicy.

Śmieci wrzucane do toalet doprowadzają bardzo często do poważnych uszkodzeń przepompowni ścieków i awarii sieci kanalizacji w naszej gminie. Usuwanie powstających zatorów jest nie tylko niepotrzebnym narażaniem zdrowia osób odpowiedzialnych za serwisowanie sieci, ale  wiąże się dużymi kosztami napraw co
z kolei przekłada się na wyższą cenę ścieków.

Poniżej fotografia z przykładowym zatorem na gminnej sieci kanalizacji spowodowanym m. in. wrzucanymi do toalet nawilżanymi chusteczkami.