Po cimoku

0
1955
fot. Fryderyk Dral
- reklama -

Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi
SZPACYRKYM PO CIESZYNIE

Dzisio podziwómy sie na auslage i na dwiyrze w chałupie na Głymboki nomero 45, kiere sóm tak czymsi oblepióne,że nic do postrzodka nie widać. Na sztrómie na zicher nie zaszprujóm, bo przeca nie siedzóm tam po cimoku, ale isto przi rożniónym świetle. Jak tak bliżyj ku nim podyndymy, to uwidzymy, że je to biuro, kiere doradzi nóm jako i kiedy pojechać na orlap. Widać, że tustelocy zbogatli i jeżdżóm kaj sie yno do i też tymu to biuro robi aże s szejścióma inszymi kszeftami do kupy, kiere poradzóm nas posłać kaj yno mómy chynć. Rajzować po świecie dzisio każdy może, bo paszporty wszedcy majóm dóma, a dziynka tymu, że uż żodnej szlogi na europejskich cestach ni ma, to jak naburzymy bynziny do baku w Cieszynie to stanymy dziepro aże kansi w Paryżu. Posunióni w rokach tustelocy isto eszcze pamiyntajóm jak na mostach w Cieszynie trzeja było stoć aji pore godzin, coby być puszczonym do braci Czechów. Kiejsi yno na przepustke szło wartko sie dostać na Czechy przez tyn mały mostek wedla „Juweni”, bo moc nie było tych ludzi, co mieli w kapsie taki powolyni. Dwiyrze dalij je kszeft, kiery isto też kszefci oblyczkóm, ale na to mogymy yno prziś, jak zoglóndnymy za jejich auslage. Wisi tam oblyczka na babskich manekinach, kiere majom jakisikej skośne łoczy, a jedna mo aji przeciepanóm przez ramie żółtóm taszke. Tyn kszeft mianuje sie „OKY DOKY”, ale jako to przełożyć na polski tego dobrze ani żodyn słownik nie wiy i koże nóm se wybrać aże trzi możności. Na Głymboki je to isto yno jedyn taki kszeft, kiery nimo ani słowa po polsku napisane za auslagóm, a przi rónczce kiero prziszrubowano je do dwiyrzi pisze po angielsku „pusch”.

Tóż miyjcie sie wszedcy dobrze i podkómy sie zaś za miesiónc

SŁOWNICZEK:

- reklama -

podziwómy-popatrzymy, 
auslaga-wystawa, 
dwiyrze-drzwi, 
sztróm-prąd, 
zaszporować-zaoszczędzić, 
rożnióny-zapalony, 
kansi-gdzieś,  
kaj-gdzie,  
kszeft-sklep, 
rajzować-podróżować,  
szloga-zapora,  
naburzić-napełnić,   
kiejsi-kiedyś,  
wedla-obok, 
kapsa-kieszeń, 
auslaga-wystawa,  
taszka-torba,