Most Przyjaźni – konkurs na zagospodarowanie przestrzeni

0
1169
fot. Dominika Rychły
- reklama -

24 lutego ogłoszone zostały wyniki konkursu na zagospodarowanie terenów sąsiadujących z Mostem Przyjaźni w Cieszynie. Nie było wątpliwości, co do przyznania pierwszej nagrody. Zwyciężczyni otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 zł, a jest nią Grażyna Kołder. Jednak pojawił się głos, który sprzeciwia się wynikom konkusu. 

Do komisji napłynęło osiem projektów. Prace oceniane były według numeru. Jury nie wiedziało czyją pracę oceniają. Dopiero po napisaniu uzasadnienia mogli zobaczyć kto jest jej autorem. Nagrody otrzymały również prace, które zajęły drugie i trzecie miejsce, co jest rekompensatą za poświęcony czas i zaangażowanie.

Co wyróżniło pracę Grażyny Kołder wśród reszty? Po pierwsze spełniła wszystkie wymagania konkursu. Oddaje w czytelny sposób przyjęte rozwiązania, podkreśla dominatę jaką jest zamek. Wszystko to dzięki oszczędnej formie projektu. Uwzgędnia również zwiększenie dostępności i funkcjonalności nadbrzeży Olzy. Tworzy nową, otwartą przestrzeń publiczną bezpośrednio przy ulicy Zamkowej. W ciekawy sposób aranżuje przestrzeń w okolicach mostu. Łączy w sposób łagodny poziom ulicy Zamkowej z poziomem Alei Piastowskiej.

W ostatnim czasie ten temat wzbudza wiele kontrowersji ponieważ jeden z uczestników konkursu nie zgadza się z jego wynikami.

- reklama -

–Uzasadnienie wyboru prac jest opracowane niefachowo, nierzetelnie i nieprawdziwie. Zaskakującą jest jego lakoniczna forma, która nie odpowiada standardom Konkursów architektonicznych w krajach europejskich (brak oceny poszczególnych zagadnień składowych prac, odniesienia do rozwiązań w poszczególnych strefach zadanych przez Organizatora, brak rozstrzygnięć i uzasadnienia dot. układu komunikacyjnego itp.) – mówi Karel Cieślar, zdobywca drugiego miejsca

Zaznacza również, że nie można odebrać nagrody za brak potwierdzenia kwalifikacji zawodowych po ogłoszeniu wyników i odtajnieniu prac, jak było to w przypadku pracy oznaczonej nr 7, która uplasowała się na 3 miejscu. Sekretarz Zespołu powinna była poinformować o nieobecności jednego z architektów na stronach Miasta przed rozpoczęciem prac Zespołu, ewentualnie uzupełnić skład o osobę niezależną w zamian za członka nieobecnego. Według pana Karela wiele do życzenia pozostawia sposób prezentacji prac, która była chaotyczna, a czas dzielący od początku prac Zespołu do ogłoszenia wyników był rażąco niewystarczający.

Radni Miasta Cieszyna na ostatniej sesji mieli okazję przyjrzeć się projektom, które zajęły pierwsze i drugie miejsce. Nie mieli oni wpływu na wyniki konkursu i dowiedzieli się o nich dopiero po oficjalnym rozstrzygnięciu, które miało miejsce na konferencji prasowej 24 lutego 2017 roku. W związku z tym Przewodnicząca Rady Miasta, Gabriela Staszkiewicz postanowiła zaprosić na sesję zdobywców dwóch pierwszych miejsc. Goście mogli szerzej opowiedzieć o projektach i przedstawić swoje racje dotyczące zaistniałego zamieszania.

Jako pierwsza głos zabrała Grażyna Kołder, zwycieżczyni konkursu –Moje założenia opierały się na tym, żeby odsłonić widok na rzekę Olzę od strony miasta. Jedynie forma małego obiektu to umożliwia.

Cała idea projektu skupia się wokół zaprezentowania wiekowej historii Cieszyna. Nawiązuje do bulwaru – miejsca spaceru i odpoczynku, który stał przy moście zanim został zniszczony. Przestrzeń zaprojektowana przez Grażynę Kołder składa się z trzech części: dużego tarasu z ogródkiem letnim, plaży oraz naturalnego zielonego terenu. Ten projekt ma dać miastu miejsce odpoczynku i relaksu, takie w którym można się zatrzymać na chwilę. Zwraca uwagę na to, że nie warto się śpieszyć.

–Strartując w konkursie trzeba założyć również to, że można nie wygrać. Ja to zrobiłam. Jest mi niezmiernie miło, że zwyciężyłam. To pierwszy konkurs, którym byłam najlepsza. Nie spodziewałam się jednak, że będzie to takie stresujące. Spotkałam się z takimi opiniami, że ten projekt jest nieciekawy, może za tani. Zastanawiam się czy tylko, to co dużo kosztuje zasługuje na wysoką ocenę, czy ważniejsze są inne wartości jakie niesie za sobą projekt. – dodaje zwyciężczyni.

Następnie głos zabrał Karel Cieślar wraz z żoną i całym zespołem –Celem koncepcji było ożywienie terenu poprzez wykreowanie przestrzeni wielofunkcyjnej, integrującej społoczeństwo oraz stanowiącej wizytówkę miasta. Kreuje przestrzeń przyjazną mieszkańcom obydwu części miasta.

Według zdobywców drugiego miejsca, wjeżdzając do Polski cała perspektywa Wzgórza Zamkowego powinna być odsłonięta. Drugie piętro budynku przy Zamkowej 1 zostaje zburzone do poziomu mostu i chodników. Do wykorzystania pozostaje pierwsze piętro. Budynek stanowi naturalną ścianę przeciwpowodziową. Zaproponowana została różnież odbudowa muru obronnego, po którym zostanie poprowadzona ścieżka rowerowa. Innym rozwiązaniem jest przywrócenie dwustronnego ruchu przez most oraz zmiana ruchu na ulicy Przykopa. Co ciekawe grupa zaproponowała, aby na most powrócił tramwaj w formie kawiarni.

Temat zagospodarowania przestrzeni w okół Mostu Przyjaźni pojawi się w następnym numerze.