Egzotyka otaczającej nas przyrody

0
1025
- reklama -

Gdy z jakichś powodów nie mamy możliwości wyjechania i zwiedzenia atrakcyjnych dla nas miejsc na mapie świata, możemy wówczas potraktować to jako szansę – nareszcie mamy czas, żeby poznać specyfikę i wyjątkowość naszych terenów. To egzotyka, której nie jesteśmy często świadomi. Nie brakuje bowiem w naszym najbliższym otoczeniu zasobów naturalnych, które mogą nas zadziwić i zaskoczyć, choć zapewne myślimy, że znamy wszystko „do znudzenia”. Gmina Goleszów w ciągu ostatnich dwóch lat wydała cztery publikacje ekologiczne współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z nich możemy się dowiedzieć o znanych, a niepoznanych zasobach naturalnych goleszowskiego regionu. Każda z tych publikacji ma posłużyć jako zachęta do spacerów, ale takich, które z szacunkiem do natury pomogą uczyć się od niej mądrości. Wypracowana w ten sposób uważność na zasoby naturalne – rośliny, zwierzęta, uwrażliwi nas zapewne na potrzebę ochrony środowiska.

Gmina Goleszów leży w obrębie Pogórza Cieszyńskiego oraz Beskidu Śląskiego. Pod względem geologicznym jest to obszar Karpat Zewnętrznych. Flisz budujący teren tego regionu stanowią głównie naprzemianległe warstwy piaskowców i łupków, miejscami przedzielone warstwami wapieni. Dzięki istnieniu tych złóż powstała na przełomie XIX i XX wieku fabryka cementu – Cementownia Goleszów. Pozostawiła trwały ślad, nie tylko w świadomości mieszkańców, ale także w otaczającej nas przyrodzie. Złoża miejscowo zostały wyczerpane, ale przyroda odradza się i odkrywa kolejne swoje bogactwa. Właśnie zasoby naturalne i ochrona przyrody to motyw przewodni czterech nowych publikacji wydanych przez Gminę Goleszów.

„Geoprzewodnik po ziemi goleszowskiej” stara się przybliżyć czytelnikom tematykę, która wydaje się mało popularna i na pierwszy rzut oka niezbyt interesująca. Prezentuje krótką charakterystykę zasobów mineralnych oraz budowy geologicznej terenu gminy, by zwrócić uwagę na istotność owego zagadnienia. Budowa ta nie tylko warunkuje rozwój fauny i flory, lecz także wpłynęła na gospodarkę i życie wielu pokoleń mieszkańców Goleszowa. Wapienie i łupki w podłożu niejako kreują bogactwo przyrodnicze. Kryją niezwykłe historie i są fundamentem naszej planety.

„Jeśli z ziemi zniknie pszczoła…?” jest próbą opisania (w wielkim skrócie) zwyczajów pszczół, trzmieli i innych owadów zapylających oraz środowiska naturalnego, w którym te pożyteczne owady żyją. Dzięki niej zapoznamy się z wieloma ciekawymi faktami, których być może nie jesteśmy świadomi, choć temat pszczół wydaje się nam dobrze znany. Ta publikacja ma przybliżyć świat tych pożytecznych owadów – ich złożony i niezwykły system, jaki tworzą w społeczności pszczelej rodziny. Wiele już o pszczołach napisano i wydaje się,
że już doskonale wiemy, jak ważne są te pożyteczne owady i w jak zatrważającym tempie znikają. Jednak nigdy dość słów, które zwracają uwagę na konieczność ich ochrony.
Myśląc o gatunkach zagrożonych, przeważnie mamy przed oczyma tygrysy czy inne wielkie zwierzęta, warto jednak pamiętać, że małe gatunki na naszej planecie
są równie ważne i wymagają ochrony. Wśród nich znajdują się motyle, które zasługują na uwagę, choćby dlatego, że tak samo jak pszczoły należą do owadów zapylających.

- reklama -

Książeczka dla najmłodszych „Księżycowa historia” składa się z trzech części – bajki, ćwiczeń i filmu. Jest opowiastką o życiu niezwykłego motyla – modraszka Rebela, który został umieszczony na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. W trakcie lektury opisane są jeszcze inne gatunki chronione. Więcej dowiedzą się Państwo, czytając razem z dziećmi niniejszą książeczkę, która dostępna jest także w wersji elektronicznej na www.goleszow.pl


„Nieznane oblicza cisownickiej przyrody”
to pierwsze tak kompleksowe wydawnictwo prezentujące najważniejsze osobliwości przyrodnicze i atrakcje, które koniecznie trzeba poznać, odwiedziwszy Cisownicę. Publikacja powstała dzięki współpracy Gminy Goleszów oraz Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy i jest owocem starań mieszkańców tego regionu, szczególnie rozmiłowanych w swojej ziemi. Być może niewiele osób wie, że Cisownica należy do ostoi przyrodniczych programu CORINE o nazwie „Leszna Górna – Cisownica – Goleszów” i znana jest z bogactwa storczyków i płazów. Ponadto część wsi stanowi fragment chronionego obszaru „Beskid Śląski” w ramach europejskiej sieci NATURA 2000. Storczyki rosnące na terenie Cisownicy to symbol florystyczny wsi. Spośród ponad 50 gatunków, które rosną w Polsce, w Cisownicy w ciągu ostatnich 20 lat znaleziono 16, czyli ponad 30% wszystkich występujących w naszym kraju. Ta pozycja jest również dostępna w wersji elektronicznej na www.goleszow.pl

Jednego możemy być pewni: goleszowska przyroda dostarcza nam niezwykłych wrażeń. Gorąco polecam wszystkie wydawnictwa Gminy Goleszów. Mam nadzieję, że będą nie tylko edukować i staną się pretekstem do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz zgłębiania tajemnic terenu gminy Goleszów, ale także rozbudzą potrzebę ochrony tego, co wokół piękne i cenne – skomentowała Wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar.

Wydawnictwa dostępne są bezpłatnie w Urzędzie Gminy Goleszów,
43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5 (biuro podawcze).