Po co nam dzisiaj Uniwersytet?

0
1407
fot. arch UŚ
- reklama -

Październik jest dla wielu młodych ludzi początkiem nowego etapu w życiu. Po zdanej maturze, która pozwala kształcić się dalej, liczna grupa abiturientów decyduje się na studia. Ten rozdział edukacji ma jednak wyjątkowy charakter i znacznie różni się od pozostałych. Bywa, że decyduje o dalszym życiu, nie tylko zawodowym…

Szkoła wyższa, z zasady, ma zapewnić wykształcenie. Studiujemy, bo chcemy zdobyć szeroką wiedzę, lepsze kompetencje, być atrakcyjnymi kandydatami dla pracodawców, specjalistami. Kształcenie nigdy jednak nie było głównym i jedynym zadaniem Uniwersytetu. Świątynia wiedzy – jak przez wieki postrzegano Uniwersytet – różni się swoimi zadaniami od innych jednostek szkolnictwa wyższego. Jego rola ma znacznie szerszy zakres, który obejmuje m.in. budowanie elit intelektualnych oraz inicjowanie różnego rodzaju zdarzeń o charakterze kulturotwórczym, aktywizującym czy wzmacniającym potencjał środowiskowy. Inaczej ujmując, Uniwersytet powinien być przestrzenią dyskusji, inspiracji, aktywizowania, zaś skoncentrowana wokół niego wspólnota akademicka – tworzyć kapitał kulturowy i społeczny miejsca, w którym się znajduje. W konsekwencji tak przyjętego stanowiska, studiowanie na Uniwersytecie, oznacza znacznie więcej niż zdobywanie wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy.

Środowisko akademickie

Okres studiowania to czas budowania wielu, nierzadko głębokich relacji międzyludzkich. Środowisko akademickie sieciuje się na poziomie studentów, ale więzi powstają również między studentami a kadrą profesorską, która nieustannie się szkoli by przekazywana wiedza była aktualna i relatywna z rzeczywistością. Rozwój naukowy jest wpisany w idee Uniwersytetu – uczą się nieustanie wszyscy, a potwierdzeniem tego procesu są uzyskiwane stopnie i tytuły naukowe. Studenci marzą o uzyskaniu stopnia licencjata czy magistra, zaś kadra o otrzymaniu tytułów profesorskich. Nieustający proces uczenia się nie ma na celu jedynie kształtowanie kompetentnych specjalistów, wyposażonych w narzędzia do wykonywania zawodu. Misja Uniwersytetu nie zasadza się tylko na przekazywaniu wiedzy, ale również na kształtowaniu charakteru, rozwijaniu dociekliwości, pobudzaniu do myślenia, budowaniu poglądów czy szukaniu własnej drogi rozwoju. Dlatego nauczyciele akademiccy nie są jedynie autorytetami od wiedzy, ale i partnerami – mentorami, którzy dają więcej, niż książka.

- reklama -

Jeśli praca to tylko współ
O wartości Uniwersytetu stanowi kadra profesorska, ale w równym stopniu także studenci. Kampus i jego zintegrowana struktura pełni tutaj rolę wiążącą świat nauki, ze światem życia studenckiego i lokalnego. Tutaj zdobywa się nie tylko wykształcenie, ale i przyjaciół. Wiele przyjaźni zawiązanych na studiach, trwa nawet po ich ukończeniu i nierzadko przeradzają się w relacje, na bazie których powstają firmy, spółdzielnie czy organizacje pozarządowe, a wielu wypadkach – małżeństwa. Dobrej atmosferze sprzyja umiejscowienie Uniwersytetu w Cieszynie. Otwartość miasta na inicjatywy społeczne i kulturowe powoduje, że wielu studentów staje się ich uczestnikami lub współtwórcami. Ważnym elementem tej symbiozy jest silne umocowanie Uniwersytetu w społeczności lokalnej, dzięki zaangażowaniu kadry profesorskiej i celowe inicjowanie kontaktów studentów ze wspólnotą lokalną, tak by zdobywanie teoretycznej wiedzy łączyło się z praktyką.
Pozytywny klimat miejsca sprzyja aktywizacji zawodowej i społecznej, dlatego po ukończeniu studiów, wielu absolwentów, którzy przyjechali tutaj z różnych rejonów Polski, zafascynowani tym miejscem, postanawiają tu zostać. Wielu z nich w dalszej zawodowej drodze staje się partnerami Uniwersytetu.

Kształcenie ludzi, kształtowanie otoczenia

W dobie technokracji, niezwykle ważne jest utrzymanie przekonania, że idea funkcjonowania Uniwersytetu nie zasadza się tylko na jego działalności edukacyjnej i naukowej, ale w równym stopniu na jego roli kulturotwórczej i aktywizującej społeczność pozauniwersytecką. Uniwersytet nie powinien ograniczać działań w ramach swoich murów, a jego drzwi muszą być otwarte dla wszystkich, którzy chcą we współpracy tworzyć lepszą jakość otoczenia. Przyciągać tych, którym nie jest obojętne, jak żyją. Sens funkcjonowania Uniwersytetu i studiowania zasadza się na kształtowaniu samego siebie, ale w równej mierze na budowaniu środowiska, którego jest się częścią.
O taką rolę zabiega Uniwersytet Śląski, który rozpoczyna kolejny rok akademicki. Do grona jego studentów dołączają nie tylko tegoroczni maturzyści, ale również dzieci i seniorzy.
Marzena Erm