Bezgraniczna miłość to nie wszystko

0
1143
depositphotos.com
- reklama -

Dla rodziców ich dzieci są bezcennym skarbem, o który się troszczą każdego dnia, a miłość jaką obdarzają swoje potomstwo, nie ma granic. Każde dziecko bezspornie na taką miłość
i troskę zasługuje, lecz są dzieci, dla których rodzice są w stanie przekraczać granice własnej wytrzymałości oraz własnych możliwości. Mowa tu o rodzicach dzieci z niepełnosprawnościami, którzy wbrew przeciwnościom losu walczą nie tylko z chorobami, lecz dokładają starań, aby każdy dzień ich pociech przynosił im normalność, a co za tym idzie radość życia.

Niekończące się wizyty w gabinetach lekarskich, kompletowanie i dostarczanie dokumentacji medycznej do urzędów oraz szkół, zakup sprzętu niezbędnego do rehabilitacji, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne to tylko niewielka część z obowiązków, które przynosi ze sobą rodzicom niepełnosprawność ich dzieci.
W zależności od rodzaju niepełnosprawności zadania jakie pojawiają się przed rodzicami są zróżnicowane. I tak, gdy dziecko jest niepełnosprawne ruchowo, muszą zaopatrzyć swoją pociechę w sprzęt umożliwiający przemieszczanie się np. wózek inwalidzki czy kule,
a także przystosować do jego potrzeb łazienkę oraz inne pomieszczenia w domu. Dzieciom z niepełnosprawnością wzroku na co dzień niezbędny będzie sprzęt komputerowy, lupy, biała laska oraz maszyna i tabliczka z rysikiem do pisania pismem punktowym, natomiast dzieci z wadami słuchu winny być zaopatrzone w aparaty słuchowe.
Niepełnosprawność nie zwalnia dzieci z realizacji obowiązku szkolnego, a umożliwia go indywidualnie dostosowany program nauczania. Aby określić możliwości przyswajania przez dane dziecko wiedzy, rodzice wraz z dzieckiem muszą odbyć szereg wizyt u specjalistów, którzy wydają stosowną opinię oraz zalecenia, co do przebiegu nauki danego ucznia.
Niepełnosprawność to wydatki związane z kupnem sprzętu elektronicznego bądź ortopedycznego, na dojazdy do lekarzy specjalistów, urzędów czy na rehabilitację. Pomimo iż niektóre z nich są częściowo refundowane, to i tak wkład własny niejednokrotnie przekracza możliwości finansowe rodziny. Bywa, że przez lata rodzice odsuwają na dalszy plan realizację własnych potrzeb i nie zważając na dbałość o swoje zdrowie, ciężką pracą zdobywają środki na leczenie i rehabilitację dziecka.
Każdy dzień przynosi ze sobą nowe wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się zarówno rodzice, jak i ich pociechy, a pokonanie wielu z nich wymaga nadludzkiego wysiłku. Granice ludzkich możliwości są ograniczone i życie przez lata w ciągłym stresie sprawia, że grono rodziców podupada na zdrowiu, lecz i to nie jest w stanie zmusić ich do rezygnacji z walki z przeciwnościami losu.
W najtrudniejszej sytuacji są rodzice, którzy samotnie wychowują niepełnosprawne dziecko, a jego niepełnosprawność pozbawia ich możliwości podjęcia pracy, co mocno uszczupla ich środki finansowe i znacznie ogranicza niezbędny każdemu człowiekowi kontakt
z ludźmi.
Obserwując rodziców dzieci niepełnosprawnych można dostrzec, że nawet bezgraniczna miłość do własnego dziecka nie jest w stanie samodzielnie zapewnić mu wszystkiego, co jest niezbędne do dalszego życia. Ważne jest, aby rodzice mieli wsparcie osób trzecich tj. rodziny, znajomych, tyflopedagoga, a nawet psychologa.

- reklama -