Chybie raj dla rowerzystów, wędkarzy i ornitologów

0
4042
fot. Jezioro Goczałkowickie z lotu ptaka, arch. gminy Chybie
- reklama -

Gmina Chybie leży w południowej części województwa śląskiego, na północnowschodnim skraju powiatu cieszyńskiego, w Dolinie Górnej Wisły, potocznie zwanej Żabim Krajem. Cały obszar gminy położony jest w Kotlinie Oświęcimskiej na średniej wysokości terenu 254 m n.p.m.

Chybie jest jedną z najmniejszych gmin w Polsce – jej powierzchnia wynosi niespełna 32 km2 i liczy 9,5 tys. mieszkańców. Na terenie Gminy leży 5 sołectw – Chybie, Zarzecze, Frelichów, Mnich i Zaborze. Każda z tych miejscowości jest wyjątkowo atrakcyjna pod względem przyrodniczym i turystycznym.

Otaczająca gminę przyroda to z jednej strony Cesarska Aleja Dębowa wzdłuż ulic Bielskiej i Cieszyńskiej z prawie dwiema setkami dębów błotnych i szypułkowych zasadzonych w drugiej połowie XIX w. (Aleja została uznana za pomnik przyrody w 1995 r.), z drugiej natomiast Rezerwat Torfowiskowy „Rotuz”, który jest niewątpliwą osobliwością Chybia zajmującą ponad 28 ha. Rezerwat ten utworzony został w 1966 r. w celu zachowania cennych przyrodniczo bagiennych terenów z charakterystyczną roślinnością. Znajduje się tutaj wiele chronionych gatunków roślin, w tym owadożerna rosiczka okrągłolistna oraz storczyk szerokolistny. Oprócz tego do atrakcji turystycznych zaliczają się: stawy hodowlane Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu oraz sąsiedztwo Jeziora Goczałkowickiego, które jest największym zbiornikiem zaporowym na południu Polski.

Obowiązkowym miejscem, które należy odwiedzić będąc w Chybiu jest kościół pw. Chrystusa Króla w centrum Chybia, gdzie znajduje się słynący cudami obraz Matki Boskiej Gołyskiej. Historia sanktuarium sięga lat 50-tych i budowy Zbiornika Goczałkowickiego, którego wody zalały centralną część wsi Zarzecze zwaną Gołyszem. Tam znajdował się wspomniany obraz, z którym związanych jest wiele legend. Za sprawą kultu mieszkańców opowiadających o cudownych uzdrowieniach, jakie dokonały się za jego pośrednictwem, kościół stał się Sanktuarium Matki Boskiej Gołyskiej licznie odwiedzanym przez pielgrzymów. Obraz Matki Boskiej Gołyskiej uroczyście koronowano w 2004 roku. Ku pamięci o lokalnym dziedzictwie kulturowym i historycznym dawnej wsi Zarzecze, zalanej wodami Jeziora Goczałkowickiego, została utworzona Zarzecka Izba Regionalna gromadząca eksponaty, antyki oraz cenne pamiątki dla wielu żyjących jeszcze Zarzeczan oraz ich potomków. Izba Regionalna powstała z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Zarzecza, które dba o zachowanie w pamięci przyszłych pokoleń zwyczajów, gwary oraz wiedzy o Zarzeczu.
Po sąsiedzku wspomnianego sanktuarium mieści się park z odnowioną fontanną ozdobioną figurą utopca – symbolem gminy Chybie.
Życie kulturalne skupione jest wokół Gminnego Ośrodka Kultury. Animatorzy kultury proponują wiele interesujących form, które weszły na stałe do kalendarza dorocznych imprez. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się „Żabionalia”, Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Młoda Gwiazda”, Rodzinny Rajd Rowerowy czy słynne już dożynki.
To w Chybiu działa jedyny w Polsce wiejski klub filmowy – Amatorski Klub Filmowy „Klaps”. Jego siedziba mieści się w dawnym Arcyksiążęcym Hotelu Fabrycznym. W latach 70-tych XX w. było ok. 200 amatorskich klubów filmowych w Polsce, dziś jest ich zaledwie kilka, w tym właśnie w Chybiu, założony m.in. przez nieżyjącego już Franciszka Dzidę – reżysera, scenarzystę, operatora swoich filmów.

- reklama -

3 Trasy Nordic Walking
Dużą atrakcję w gminie Chybie stanowią 3 Trasy Nordic Walking o różnym stopniu trudności. Najłatwiejsza – zielona trasa – prowadzi przez sołectwo Frelichów, gdzie można zaobserwować liczne stada saren oraz dzikie ptactwo. Trasa trudniejsza – czerwona – prowadzi szlakiem kapliczek przydrożnych i krzyży pokutnych, które tworzą inspirujący Szlak Kapliczek Chybskich, a jest ich na terenie gminy ponad 100. Wartym odwiedzenia miejscem podczas marszu trasą czerwoną jest Izba Edukacji Przyrodniczej „Kadłubek”, która znajduje się w zabytkowej remizie OSP Zarzecze-Frelichów z 1928 roku. Ośrodek posiada bogate zaplecze edukacyjne. W swojej ofercie zapewnia wycieczki piesze i rowerowe po okolicy, organizację spotkań w plenerze, ognisk oraz obserwację ptaków na Zbiorniku Goczałkowickim. Izba prowadzona jest przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-Życie w Chybiu.

Wiślana Trasa Rowerowa
To właśnie do Chybia zjeżdżają się rowerzyści z najdalszych zakątków Polski. Przez gminę bowiem biegnie Wiślana Trasa Rowerowa, prowadzi przez spokojne, pełne stawów, równinne tereny należące do Doliny Górnej Wisły, po czym wspina się na wzniesienia Pogórza Śląskiego, położonego u podnóży Beskidów oraz szlak rowerowy „REGIOTUR”. Powstały w ramach projektu Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko. Gmina Chybie objęta jest również w ramach współpracy polsko-czeskiej projektem „Szlaki dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego GREENWAYS”.

Chybie
Informacja Turystyczna
ul. Bielska 78
e-mail: promocja@chybie.pl
www.chybie.pl