Gmina Hażlach pnie się w górę

0
1240
fot. Grzegorz Krzysztof Sikorski
- reklama -

Jeszcze trzy lata temu Gmina Hażlach pozostawała daleko z tyłu za resztą 
gmin Powiatu Cieszyńskiego. Dzisiaj jest już dużo lepiej. A co ważne, przyszłość również wygląda optymistycznie. W rozmowie z Wójtem Gminy Hażlach Grzegorzem Sikorskim pytamy o to jak wyglądały minione trzy lata kadencji, co zostało zaplanowane na pozostały rok, a także o potencjał jaki widzi w swojej gminie. 

Dominika Rychły: Co mógłby Pan powiedzieć o minionym czasie pierwszej kadencji. Czy może ocenić go Pan pozytywnie?

Grzegorz Sikorski: Mijają już prawie trzy lata, odkąd mieszkańcy zaufali mi wybierając moją osobę na wójta gminy Hażlach. Czas ten jest okresem wyjątkowym w moim życiu. Jest to szansa na odwdzięczenie się za zaufanie i pokazanie, że pomimo młodego wieku potrafię być prawdziwym menadżerem, który czerpie wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Zwłaszcza, że widać wymierne efekty podejmowanych działań. Spotykam się bowiem z ogromnym wsparciem i wyrazami poparcia ze strony mieszkańców. 

 Czy udało się zrealizować większość z zamierzonych planów? 

- reklama -

Najważniejsze to mieć pomysł, z którego rodzi się wizja, którą następnie przekuwamy w plan rozwoju gminy. W naszym przypadku plan ten obejmuje stworzenie gminy przyjaznej dla rodziny. Swoją strategię działania opieramy na kilku filarach rozwoju, które z punku widzenia społeczności są bardzo ważne. 

Pierwszy filar to tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjnej, przyjaznej dla środowiska przedsiębiorczości. Chcemy zatrzymać młodych, wykształconych ludzi, aby nie migrowali do dużych aglomeracji. W tym celu utworzona została Międzygminna Strefa Gospodarcza, a nasza gmina wprowadziła ulgi inwestycyjne, dzięki którym już trzy duże podmioty gospodarcze zainwestują w gminie Hażlach kilka milionów złotych.  

Bardzo ważnym filarem rozwoju gminy, ale również państwa jako całości, jest oświata. Ustawicznie rozszerzamy szkolną ofertę edukacyjną oraz bazę sportową. Pozyskujemy fundusze na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie szkół. Jako rodzic wiem, jak dla pracującego ojca czy matki ważna jest możliwość pozostawienia dziecka w przedszkolu. Dlatego rozbudowujemy w tym zakresie infrastrukturę, aby zapewnić miejsca dla wszystkich chętnych. 

Kolejny filar rozwoju gminy to wysoka jakość życia. Ważne jest, aby mieszkańcy mówili i czuli, że w gminie Hażlach dobrze się mieszka i jest bezpiecznie. Z roku na rok nasza gmina pięknieje. Dzięki gminnym inwestycjom, które zrewitalizują centra poszczególnych miejscowości, będziemy przyciągać potencjalnych nowych mieszkańców ciekawą architekturą oraz atrakcyjną ofertą kulturalną. Stawiamy również na poprawę bezpieczeństwa. Odbywa się to poprzez ciągłe rozwijanie infrastruktury drogowej, rozbudowę oświetlenia drogowego czy modernizację jednostek OSP. Nie bez znaczenia jest współpraca z Policją w zakresie dodatkowych patroli czy dofinansowania zakupu nowych samochodów patrolowych. 

 Jakie są najbliższe inwestycje w całej gminie lub jakie są realizowane w obecnym czasie?

W aktualnej kadencji potroiliśmy wydatki inwestycyjne, dlatego otworzyliśmy ogromny front robót budowlanych. Remontujemy główne drogowe ciągi komunikacyjne, rozbudowujemy kanalizację, termomodernizujemy placówki szkolne, budujemy boiska wielofunkcyjne oraz poprawiamy przestrzeń publiczną, aby stała się bardziej przyjazna dla mieszkańców.

Aktualnie jesteśmy w trakcie generalnej przebudowy Domu Ludowego w Hażlachu, przygotowania przetargu na rewitalizację centrum Hażlacha oraz negocjacji przejęcia Domu Ludowego w Pogwizdowie. Kończymy również przebudowę kilku dróg w Zamarskach, Pogwizdowie, Brzezówce, Kończycach Wielkich i Hażlachu. Niedawno zakończyliśmy budowę wiaty rekreacyjnej w Rudniku. 

 Jakie posiada Pan priorytety na pozostałą część trwającej kadencji?

Priorytety pozostaną niezmienne, tj. dążymy do systematycznego i zrównoważonego rozwoju gminy w najbliższych latach. Staramy się bardzo zmieniać naszą gminę, realizując tym samym potrzeby naszych mieszkańców. Wszystko to jest możliwe dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy, sołectwami, funkcjonującymi w gminie instytucjami, jednostkami organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi. W wyniku wspólnej wizji rozwoju chcemy zmieniać obraz naszej rzeczywistości, czego przykładem mogą być planowane inwestycje. W Zamarskach planujemy w parku rekreacyjnym wybudować muszlę koncertową oraz  gruntownie zmodernizować sąsiedni Dom Ludowy nadając mu całkowicie nową funkcję kulturalną. W Hażlachu chcemy termomodernizować budynek szkoły podstawowej oraz adoptować poddasze na cele dydaktyczno-naukowe. Ciekawym pomysłem będzie również budowa toru do pumptracku w centrum miejscowości. W Kończycach Wielkich zaplanowaliśmy termomodernizację budynku gimnazjum oraz budowę boiska wielofunkcyjnego i kolejnych etapów ścieżki zdrowia hrabiny Thun.  W Rudniku zamierzamy utworzyć Rudnickie Centrum Innowacyjności – ośrodek, który będzie akceleratorem innowacyjnych rozwiązań wpływających na wzrost konkurencyjności gospodarki na pograniczu polsko-czeskim. W Brzezówce wokół Domu Wiejskiego, czyli Zielonego Domku, planujemy stworzyć obszar rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców.  W Pogwizdowie planujemy budowę kładki pieszo-jezdnej na rzece Olzie, budowę wiaty przy boisku „Olza” Pogwizdów czy przejęcie od Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i późniejsze wyremontowanie Domu Ludowego.  Wszystkie te pomysły będą uzupełnione wieloletnimi gminnymi programami w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych, oświetlenia gminnego, rozwoju sportu czy doposażania jednostek OSP w celu zwiększania ich potencjału bojowego.

Czy jest szansa, że zobaczymy Pana w przyszłości ponownie w roli wójta Gminy Hażlach?

Moim marzeniem jest zakończenie wszystkich inwestycji, które zostały rozpoczęte w tej kadencji. Jednak czy będzie mi to dane? Wszystko w rękach mieszkańców i tutaj z pokorą poddaję się ich ocenie. 

Jaki widzi Pan potencjał w Gminie Hażlach? Co można zrobić na korzyść gminy lub jaki kierunek obrać by gmina się rozwijała?

Już kiedyś mówiłem, że jako mieszkaniec gminy Hażlach widzę, iż nasze miejscowości kryją w sobie ogromny potencjał gospodarczy, społeczny i rozwojowy. Należy dążyć do tego, aby gmina Hażlach nie była tylko „fabryką” bardzo dobrej, zdrowej żywności, ale przede wszystkim stwarzała dogodne warunki do życia i wypoczynku. Przykład I Targów Pracy w Cieszynie, których współorganizatorem była Międzygminna Strefa Gospodarcza, pokazuje, że wreszcie administracja samorządowa, przedstawiciele biznesu i nauki zaczęli ze sobą aktywnie i skutecznie współpracować, aby z roku na rok nasza mała ojczyzna stawała się dla nas miejscem coraz bardziej przyjaznym, coraz ciekawszym punktem na mapie turystycznej oraz jeszcze atrakcyjniejszym terenem pod inwestycje.

Rozmawiała Dominika Rychły.