Muzeum na granicy, zamiast murów brzegi Olzy

0
1284
fot. Dominika Rychły
- reklama -

Początkiem grudnia 2018 roku na Alejach Piastowskich w Cieszynie rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín” – rewitalizacji poddane zostały oba brzegi Olzy. Celem prac jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i zwiększenie zainteresowania turystów tymi terenami. Efektami będziemy mogli się cieszyć w najbliższe wakacje.
Oba brzegi Olzy zostały poddane rewitalizacji. Po stronie polskiej na odcinku Al. Piastowskich od ulicy Zamkowej do ulicy Sportowej wykonane zostaną prace związane z zabezpieczeniem zbocza Młynówki oraz budową odpowiedniej szerokości szlaku turystycznego z wydzieleniem pasa pieszego i rowerowego. Trasa na tym odcinku zostanie również oświetlona. Dodatkową atrakcją ma być ekspozycja muzealna położona wzdłuż szlaku. Pojawić się mają także elementy małej architektury miejskiej – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, siedziska indywidualne. Po stronie czeskiej powstanie odpowiednio oświetlony szlak pieszo-rowerowy. Teren zostanie zrewitalizowany i przygotowany pod elementy ekspozycji wraz z elementami małej architektury miejskiej. Pojawi się tam również Centrum Informacji Turystycznej, które zostanie wyposażone w materiały promocyjne w polskiej, czeskiej i angielskiej wersji językowej. Na zakończenie realizacji projektu zapowiedziana została konferencja, otwierająca oficjalnie muzeum.
Zwiedzanie muzeum będzie rozpoczynać się przy ul. Sportowej (oś chronologiczna historii miasta od czasów piastowskich – na tablicach położonych wzdłuż Olzy) a kończyć przy budynku byłej strażnicy. Tablica informująca o podziale miasta zostanie umieszczona na Moście Przyjaźni. Po czeskiej stronie oś chronologiczna prowadzić będzie do współczesności. Po obu stronach rzeki znajdzie się jeszcze po 5 tablic – city lightów z funkcją hot –spotów i kiosk multimedialny. Zostanie też opracowana aplikacja mobilna z elementami augmented reality (system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo), która pozwoli zapoznać się z historycznymi widokami miejsc wokół Olzy.
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej w oparciu o ofertę turystyczną zbudowaną wokół fenomenu i dziedzictwa miasta podzielonego. Miasto liczy na to, że uczynienie tego dosłownie w miejscu granicznym powinno przynieść zainteresowanie nowych grup docelowych. Zakłada zwiększenie liczby turystów o ok. 8000 na rok. Warto dodać, że „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín” będzie próbą opowiedzenia o historii i dziedzictwie miasta podzielonego, od różnych aspektów postrzegania pojęcia granicy i mostów do historii podzielonych rodzin, przyjaciół, zwykłych ludzi. Na otwartej przestrzeni brzegów Olzy wykorzystane zostaną zarówno klasyczne nośniki informacji (tablice) jak i nowocześniejsze (city lighty), które poprzez Internet pozwolą na skorzystanie z zasobów strony internetowej dedykowanej Open Air Museum..
Koszt realizacji oszacowano na kwotę 3 012 100,00 zł. Zgodnie z umową transgraniczną, dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych zostało przyjęte na kwotę nie większą niż 326 777, 69 euro. Przewidywany termin zakończenia projektu to 30 czerwca 2019 r.

- reklama -