Chybie ma partnera zza Olzy

0
1507
fot. arch. Gminy
- reklama -

Gmina Chybie współpracuje z Gminą Cierlicko w Republice Czeskiej od 2003 roku, kiedy to Rada Gminy Chybie podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy. Określono również wtedy jej dziedziny, która obejmuje wzajemne spotkania młodzieży i nauczycieli szkół, uczestnictwo w kulturalnych, sportowych i innych imprezach, a  także wymianę doświadczeń i poglądów w sprawie wykonywanych zadań przez Urzędy Gmin obu stron. Jak rozwijała się ta przyjaźń i czym Gminy zajmują się dzisiaj?

Współpraca rozpoczęła się od młodzieżowych turniejów sportowych. Później Cierlicko w 2007 roku odwiedziła wieloosobowa reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kółko Rolnicze w Chybiu. Z kolei panie i  panowie zrzeszeni w kołach emerytów i kobiet przy Domu Polskim w Cierlicku przybyła do Chybia z rewizytą w lipcu tego samego roku. Te spotkania były okazją do nawiązania kontaktów międzyludzkich, wymiany doświadczeń m.in. w zakresie przepisów kulinarnych i robótek ręcznych. 

W 2009 roku wspólnie z Gminą Cierlicko, Chybie poczyniło starania, których celem było pozyskanie środków unijnych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska  w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński. Starania te zaowocowały złożeniem do Funduszu Mikroprojektów tego programu kolejnych wniosków. Pierwszy z nich pn. „Z sąsiadem lepiej. Chybie –Terlicko na start”, którego wartość wyniosła ponad 63 tysięcy zł, został oceniony pozytywnie. Rozstrzygnięcie konkursu w 2009 roku i przyznanie dofinansowania w kwocie nieco ponad 60 tysięcy zł pozwoliło na realizację projektu. W  ramach realizacji projektu została stworzona plenerowa galeria w chybskim parku – 8 zamontowanych na stałe oszklonych gablot zawierających informacje dotyczące historii, kultury, turystyki i ciekawostki z obu gmin. Ponadto został wydany trzyjęzyczny folder-przewodnik na temat obu gmin. Na zakończenie projektu Partnerzy zorganizowali dwie imprezy plenerowe w Chybiu i Cierlicku. Chybska impreza była połączona  z oficjalnym otwarciem wystawy „Z sąsiadem lepiej” w parku w Chybiu.

Wypracowane wcześniej założenia koncepcyjne pozwoliły na złożenie następnych wspólnych wniosków w 2010 roku. Jest to projekt „Scena pod gwiazdami. Centrum współpracy kulturalno-turystycznej Chybie-Terlicko, etap I i II”. Wpisuje się on w ciąg prac związanych z odnowieniem parku i otoczenia amfiteatru w centrum Chybia, czyli niwelacja terenu, przebrukowanie alejek parkowych, zakup ław, stołów i namiotów. Wartość tego projektu została wyceniona na 165 tysięcy zł, a możliwe do pozyskania środki wynosiły około 120 tysięcy złotych.

- reklama -

W celu pokazania korzyści płynących dla obu partnerów z  realizacji projektów o charakterze inwestycyjnym w  Chybiu, zostało opracowane i podpisane przez ówczesną panią wójt Gminy Chybie Elżbietę Dubiańską-Przemyk i  Starostę Obec Terlicko Lidię Vaskową, kalendarium wspólnych imprez. Obejmuje ono znane nam imprezy w  Chybiu, w  maju Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Młoda Gwiazda” i Rodzinny Rajd Rowerowy oraz Jarmark Ekologiczny we wrześniu, a także imprezy w Cierlicku. Takie kalendaria były podpisywane również w kolejnych latach.

Do 14 czerwca 2017 roku planowane jest zakończenie projektu „Transgraniczna kraina zabaw”, która obejmuje budowę placu zabaw w Zarzeczu wraz z zagospodarowaniem terenu. Na jego realizację przeznaczono 76 tysięcy złotych, a 85% środków wykorzystanych zostało z Funduszu Mikroprojektów POWT CZ-PL 2014-2020. Natomiast „Aktywni na granicy” to projekt związany z budową siłowni w Zaborzu. Projekt zostanie wdrożony na przełomie 2017/2018 roku. W tym samym czasie rozpocznie się budowa wiaty edukacyjnej wraz z ogrodem ekologicznym. „Wspólnie poznajemy przyrodę” to projekt, który obejmuje również wycieczki edukacyjne dla dzieci oraz dni projektowe.