Rewitalizacja bez konsultacji z mieszkańcami

0
1115
- reklama -

Mieszkańcy Cieszyna po raz kolejny patrzą z obawą w przyszłość, a owe obawy związane są z pracami, które mają pojawić się na Rynku, ul. Głębokiej oraz ul. Zamkowej.

Rewitalizacja tych miejsc niewątpliwie jest potrzebna i zarówno miastu, jak i jego mieszkańcom może przynieść korzyści. Jednak, aby wprowadzone zmiany
w pełni służyły wszystkim nie tylko pełnosprawnym, lecz również osobom z niepełnosprawnościami, już w trakcie powstawania projektu powinni oni zostać poproszeni do współpracy.

W naszym mieście konsultacjami oraz opiniowaniem planowanych jak i bieżących zmian zajmuje się powołana do tych celów komisja, działająca przy Urzędzie Miasta, mająca za zadanie opiniowanie projektów realizowanych przez Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych
i remontowych, pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są stowarzyszenia zrzeszające osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, których członkowie na co dzień poruszający się po mieście stanowią najlepsze źródło wiedzy, bo któż jak nie sami zainteresowani wiedzą jakie zmiany będą im pomocne,
a jakie wręcz przeciwnie. Z chęcią udzieliliby wskazówek, lecz niepytani nie mają na to szans i mogą liczyć na rozsądne podejście do tematu przez twórców projektu.
Istnieją przepisy dotyczące przystosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i w trakcie powstawania planów oraz ich realizacji muszą być one brane pod uwagę. Jednak po to, aby wprowadzane zmiany w pełni służyły niepełnosprawnym nie powinny być wprowadzane z automatu.

- reklama -

Inne potrzeby ma poruszający się przy pomocy laski czy kul, a jeszcze inne osoba jeżdżąca na wózku inwalidzkim. Nie inaczej ma się sprawa z osobami z dysfunkcją wzroku. Niedowidzącym przed przeszkodą wystarczy kolorowy pas kostki, który ich przed nią ostrzeże, lecz osobie, która nic nie widzi, w niczym to rozwiązanie nie pomoże.
Czasami wystarczy drobna zmiana, która dla ludzi zdrowych nie ma znaczenia, lecz niepełnosprawnym może przynieść duże ułatwienia.

Czy były przeprowadzane konsultacje ze środowiskami osób niepełnosprawnych i kto brał w nich udział?

Czy poza obowiązującymi regulacjami prawnymi będą na bieżąco zapraszane do konsultacji osoby z niepełnosprawnościami?

Na ile przystosowana będzie przestrzeń dla potrzeb osób poruszających się na wózkach i o kulach?

Czy w miejscach w których nie da się uniknąć schodów będą również dostępne podjazdy?

Czy przed wprowadzeniem w życie zmian mieszkańcy będą mieli jeszcze okazję do ponownego zapoznania się z planowanymi zmianami i czy będą mieli szansę zgłoszenia swoich sugestii i zastrzeżeń?

Czy obecna wersja planów jest ostateczna czy będzie ona ulegać zmianom?

Na te pytania udzielił odpowiedzi Stanisław Kawecki Sekretarz Urzędu Miejskiego w Cieszynie:
„Komisja ds. opiniowania projektów realizowanych przez Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych i remontowych pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych nie opiniowała jeszcze projektu”. Analiza całości dokumentacji zostanie przeprowadzona jednak w najbliższym czasie, przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie prac zaplanowanych w ramach przebudowy ul. Głębokiej. Jednak już na etapie opracowywania projektu architektonicznego, uwzględniając możliwości techniczne ul. Głębokiej (a także Rynku i części ul. Zamkowej), przyjęto rozwiązania uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych i innych ze szczególnymi potrzebami – np. opiekunów przemieszczających się z dziećmi w wózkach. 

Poprzez poszerzenie chodników, poprawę ich nawierzchni, odpowiednią lokalizację elementów małej architektury, a przede wszystkim wyrównaniu poziomów nawierzchni jezdni i chodników na zdecydowanej większości obszarów objętych rewitalizacją, udało się zlikwidować wiele barier architektonicznych. W wielu miejscach newralgicznych przewiduje się zastosowanie tzw. integracyjnej kostki brukowej, stanowiącej ważny element komunikacji dla osób niewidomych i słabowidzących.”

Jak wynika z powyższej wypowiedzi żadne konsultacje z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych nie były prowadzone, tak więc może się okazać, że po zakończonych pracach zabraknie najprostszych rozwiązań, a będą takie, które niepełnosprawnym zamiast ułatwić poruszanie się znacznie go utrudnią. Pomimo iż już po raz kolejny centrum naszego miasta przez długie miesiące będzie rozkopane, to perspektywa likwidacji barier architektonicznych sprawia, że zwłaszcza osoby z niepełnosprawnościami są gotowe bez narzekania cierpliwie je znosić.