Podział zadań w powiatowym zarządzie

0
1273
fot. Dominika Rychły
- reklama -

Jeszcze w 2018 roku w życie weszła uchwała w sprawie podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Wiemy również, dla ilu członków zaplanowano etaty.

Na podział obowiązków w Zarządzie Powiatu Cieszyńskiego czekaliśmy od 30 listopada – wówczas poznaliśmy pełny skład Zarządu. O tym, że po wyborach samorządowych 2018, była to niełatwa sztuka, przypomnimy poniżej. Najpierw jednak warto przyjrzeć się czym zajmują się poszczególni członkowie zarządu w ramach swojej pracy. Jest to ważne w kontekście późniejszej oceny osiągniętych efektów.

Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek, w związku z zajmowanym stanowiskiem, merytorycznie nadzoruje i kontroluje działania:
– Biura Zarządu Powiatu,
– Biura Skarg i Kontroli,
– Biura Zamówień Publicznych,
– Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
– Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego,
– Audytora Wewnętrznego,
– Inspektora Ochrony Danych,
– Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
– Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
– Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
– Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
– Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wicestarosta Janina Żagan merytorycznie nadzoruje i kontroluje działania: Wydziału Edukacji i jednostek organizacyjnych oświaty, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pozostałych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Biura Promocji Zdrowia, Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.

- reklama -

Kolejnemu członkowi Zarządu Marcinowi Ślękowi przypadła rola nadzoru i kontroli: Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydziału Nieruchomości, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geologa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy.

Christian Jaworski kontroluje i nadzoruje działania: Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, Wydziału Kultury, Sportu, Turystki i Informacji, Wydziału Komunikacji, w zakresie organizacji powiatowego transportu zbiorowego z uwzględnieniem przepisów o elektromobilności, w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej, w zakresie promocji powiatu.

Ostatni z członków Zarządu Stanisław Malina merytorycznie koordynuje i nadzoruje działania: Wydziału Inwestycji, Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych.
Zarząd w wyżej przedstawionym składzie formował się dłużej niż przypuszczano. Pierwsza sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego odbyła się 20 listopada 2018 r. Nie udało się wówczas wybrać pełnego składu Zarządu. Najpierw jednak dokonano wyboru przewodniczącego Rady Powiatu – został nim Stanisław Kubicius. Kolejne wybory dotyczyły wyłonienia Starosty Cieszyńskiego, na którego zgłoszono dwóch kandydatów – Mieczysława Szczurka i Janusza Króla. Jak już wiemy, zwyciężył w nich Mieczysław Szczurek. Warto jednak zaznaczyć, że jego przewaga nie była dużo większa. Poparło go 16 radnych, jego konkurenta poprało 13 radnych. Wybór przewodniczącego i starosty dał pogląd na obecną sytuację koalicyjną w radzie. Zostało to również potwierdzone później przez Christiana Jaworskiego. Koalicję rządzącą powiatem w kadencji 2018 – 2023 współtworzą: Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Dla Powiatu Cieszyńskiego (jeden radny – Janusz Hudziec), KWW Ruch Dla Ziemi Cieszyńskiej oraz KWW Porozumienie Dla Samorządów. W przeciwieństwie do poprzedniej kadencji, podczas której zdecydowaną większość posiadało PiS.

W przypadku zawiązanej koalicji wydawać by się mogło, że wybór kandydatów do Zarządu przebiegnie bezproblemowo, choć rządzącą koalicję dzieliły od opozycji tylko trzy głosy. Nic bardziej mylnego. Co prawda, sprawnie udało się wybrać Janinę Żagan na wicestarostę, a także dwóch członków Zarządu – Marcina Ślęka i Stanisława Malinę, czego nie można powiedzieć o Christianie Jaworskim. Jego kandydaturę wysunął 20 listopada nowo wybrany Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek, przy wyraźnych protestach opozycji. Przypomnijmy, że jest to osoba spoza Rady Powiatu Cieszyńskiego (kandydat z KWW Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego, któremu nie udało się znaleźć w składzie rady). W pierwszym podejściu do głosowania skończyło się z wynikiem: 13 „za”, 15 „przeciw”, 1 wstrzymujący się. Dziesięć minut przerwy, kolejne głosowanie na kandydaturę Jaworskiego i kolejny nieprzewidziany wynik – 14 głosów „za”, 15 „przeciw”. Co to może oznaczać? Być może zawiązana koalicja nie jest tak silna, jakby można było przypuszczać lub kandydatura 24-letniego Christiana Jaworskiego nie odpowiadała wszystkim koalicjantom. Sytuację jako absurdalną komentowała również opozycja. Zwłaszcza kiedy na drugiej sesji Starosta po raz trzeci wysunął tą samą kandydaturę, stwierdzono, że to pierwsza taka sytuacja w 20-letniej historii powiatu. Można jednak powiedzieć, że w tym przypadku potwierdziła się zasada „do trzech razy sztuka” – 15 głosów „za”, 14 „przeciw”. Czy jednak tak powinno wyglądać wyłanianie członków Zarządu? Czy wyborcy, którzy poniekąd zaufali wybieranym wcześniej kandydatom, chcieliby podziału stanowisk w taki sposób?

W skład Zarządu Powiatu Cieszyńskiego wchodzi pięć osób. Oprócz Starosty oraz Wicestarosty, którzy pełnią funkcję z wyboru, co w ich przypadku zawsze jest równoznaczne z pracą na etacie, dwaj Członkowie Zarządu są zatrudnieni na etat. Są to: Marcin Ślęk oraz Christian Jaworski. Natomiast Stanisław Malina pełni funkcję nieetatowego Członka Zarządu. Podobna sytuacja występuje w Starostwie Powiatowym w Bielsku. Zatrudnienie na etacie dwóch osób ma usprawnić zarządzanie bardzo szerokim obszarem, jakim zajmuje się Samorząd Powiatowy.