Scenariusze dla Energetyki Cieszyńskiej

0
950
Gabriela Staszkiewicz, burmistrzyni Cieszyna oraz Wojciech Frank, nowy prezes Energetyki Cieszyńskiej zapewniają, że zimą kaloryfery w mieszkaniach nie będą zimne.
- reklama -

Wojciech Frank – nowy prezes Energetyki Cieszyńskiej oraz Gabriela Staszkiewicz, burmistrzyni Cieszyna, na wspólnej konferencji prasowej przedstawili możliwe scenariusze dla przeżywającej trudne chwile spółki. Udziałowcy biorą pod uwagę dwa najbardziej realne rozwiązania, włącznie z tzw. kontrolowaną upadłością spółki.

Kluczowe dla przyszłości EC okażą się wyniki badania due dilligence, jakie są prowadzone przede wszystkim pod kątem jej kondycji finansowej. – Badanie ma na celu ocenę kluczowych ryzyk i perspektyw rozwoju działalności spółki w jej najważniejszych obszarach: techniczno-środowiskowym, infrastruktury, handlowym, księgowym, podatkowym, nieruchomości, prawnym oraz zasobów ludzkich. W ramach badania due dilligence kluczowa jest ocena finansowa Energetyki Cieszyńskiej, która zostanie przedstawiona do 29 sierpnia – informuje Wojciech Frank, nowy prezes Energetyki Cieszyńskiej. W zależności od wyników badania brane są pod uwagę dwa scenariusze – umorzenia udziałów lub w przypadku stwierdzenia niewypłacalności EC złożenia wniosku o kontrolowaną upadłość spółki.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Tauron Ciepło oraz Miasto Cieszyn zobowiązały się do dokonania zmian personalnych w radzie nadzorczej oraz zarządzie EC oraz wprowadzenia zmian do umowy spółki, czyli całkowitej likwidacji uprzywilejowania prawa głosu odnoszącego się do udziałów Miasta Cieszyn oraz zmiany zasad powoływania członków rady nadzorczej oraz zarządu. Obecnie udziałowcy EC pracują nad ostateczną treścią zmian do umowy spółki. Jednak warto pamiętać, że warunkiem dalszych działań w ramach zawartego porozumienia jest jego akceptacja przez Radę Miejską Cieszyna.

– Zmiana umowy spółki, zgodnie z zapisami porozumienia, to kamień milowy zaplanowanych działań w celu usprawnienia funkcjonowania i przywrócenia płynności finansowej Energetyki Cieszyńskiej. Kontynuacja działalności spółki jest gwarancją dostaw ciepła dla mieszkańców miasta. To dla nas absolutny priorytet – mówi prezes Wojciech Frank.

- reklama -

Nowy prezes EC na dzisiejszej konferencji prasowej zapewnił, że jeden ze scenariuszy, czyli tzw. kontrolowana upadłość spółki, nie zagraża bezpieczeństwu dostaw ciepła w sezonie grzewczym, chroni również stronę społeczną, czyli pracowników Energetyki Cieszyńskiej.

Treść zawartego na początku sierpnia porozumienia pomiędzy Miastem Cieszyn a Tauron Ciepło zostanie dziś ujawniona m.in. na stronie BIP Miasta Cieszyn. Jeśli jednak uchwała o zmianie umowy spółki Energetyka Cieszyńska nie zostanie podjęta przez wspólników, porozumienie wygaśnie najpóźniej do 19 września tego roku.