Miejsce, które rozpala wyobraźnię

0
1576
- reklama -

Moim wielkim marzeniem jest zmienić gminę Hażlach tak, aby pokazać wszystkim jej potencjał, który do tej pory nie był do końca wyeksponowany. Dzięki opracowanemu wspólnie z Radą Gminy i mieszkańcami planowi na rzecz zrównoważonego rozwoju, chcę zmienić nasz wizerunek i stworzyć wymarzone miejsce do zainwestowania oraz zamieszkania. Należy pamiętać, że gmina Hażlach jest pięknie położona, ma malownicze krajobrazy i jest pełna historycznych zabytków – podkreśla wójt Hażacha Grzegorz Sikorski.

Przez dekadę od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej ościenne gminy, dzięki środkom unijnym, niesamowicie się zmieniały. Z uznaniem patrzymy na remontowane
i przebudowywane budynki użyteczności publicznej, budowane drogi i chodniki, rewitalizowane centra, które stały się magnesem przyciągającym nowych mieszkańców.
– W perspektywie unijnej na lata 2014-2020, przed którą stanąłem w 2014 roku jako nowo wybrany wójt, warunki gry były już zupełnie inne. Nie wystarczyło proste wyremontowanie budynku, ponieważ inwestycji trzeba było nadać określony cel, który miała spełniać. Więc pozyskanie środków nie było już wcale takie proste. Wiedziałem również, że to już ostatni dzwonek, jeśli chodzi o środki zewnętrzne, aby zmienić postrzeganie naszej gminy z typowo rolniczej na miejsce, gdzie każdy chciałby spędzić resztę życia. Dlatego podjęliśmy ogromny wysiłek intelektualny oraz finansowy w zakresie realizacji programu odnowy centrów naszych miejscowości. Dążymy do rewitalizacji miejsc publicznych, które wymagają zagospodarowania bądź modernizacji.

Jednak po kolei. Od zdiagnozowania potrzeby, poprzez pomysł i projekt jak to zrealizować, aby nie obciążać znacząco budżetu gminy, do końcowego efektu minęło prawie
5 lat. Projekt „Wędrówki Doliną Olzy / Toulky údolím Olše” to projekt partnerski pomiędzy gminą Hażlach, a Muzeum Těšínska. Bazuje on na rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Dlatego osiągniecie takiego celu było i dla mnie, i dla radnych, ogromnym wyzwaniem. Nasza gmina nie miała bowiem doświadczenia w korzystaniu z tego rodzaju funduszy, jej potencjał nie był kojarzony z walorami turystyczno-wypoczynkowymi. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że pomimo wielu przeciwności oraz początkowego niezrozumienia naszej idei, projekt stał się kamieniem milowym w rozwoju naszej gminy. Stał się on bazą wyjściową, na której budujemy inny, nowoczesny wizerunek gminy Hażlach – mówi Grzegorz Sikorski.

- reklama -

Projekt pn. „Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše” o numerze rejestracyjnym CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000303 realizowany w partnerstwie Gminy Hażlach i Muzeum Těšínska, příspěvková organizace jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Całkowita wartość polsko-czeskiego projektu wynosi 1 899 850 euro, przy czym wartość projektu po stronie gminy Hażlach to 912 350 euro, czyli ponad 3 850 000 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla gminy Hażlach wyniesie 775 497,50 euro (ponad 3 272 500 zł).

W ramach wspólnego projektu doszło do:
– rewitalizacji części repliki słowiańskiego grodu w Kocobędzu-Podoborze, którego stan techniczny według opinii rzeczoznawców był bardzo zły i wymagał natychmiastowego remontu, co pozwoli na przyjęcie większej liczby turystów;
– adaptacji zabytkowego spichlerza w Hażlachu na Dom Przyrodnika z interaktywną ekspozycją pokazującą
dziedzictwo przyrodnicze Doliny Olzy. Wokół bu-
dynku powstał pierwszy w powiecie park sensoryczny wraz z placem, który od marca będzie nosił imię prof. Wiktora Wawrzyczka – wybitnego mieszkańca Hażlacha, postaci nietuzinkowej, twórcy Chóru Akademickiego w Olsztynie oraz prezesa tamtejszego Akademickiego Związku Sportowego.

Nasze inwestycje są komplementarne względem siebie, dlatego – oprócz działań inwestycyjno-budowlanych – skupiono się na działaniach mających na celu połączenie Domu Przyrodnika z czeskim Archeoparkiem, tj.:
– wyznaczono transgraniczne szlaki rowerowe oraz piesze, które prowadzą przez Archeopark i Dom Przyrodnika. Szlaki zostaną włączone do szlaku Greenway Kraków-Morawy-Wiedeń;
– opracowuje się aplikację, mapy, przewodniki oraz publikacje w języku polskim, czeskim oraz angielskim zachęcające do odwiedzenia pogranicza polsko-czeskiego;
– powstanie wspólny system udostępniania rowerów w Hażlachu i Archeoparku w ramach biletów wstępu do obiektów.

W tym miejscu należy dodać, że wyznaczenie ww. szlaków (w ramach inwestycji) umożliwiło nam pozyskanie kolejnych środków unijnych na stworzenie takich miejsc w gminie Hażlach jak: ścieżka zdrowia hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein w Kończycach Wielkich, siłownia plenerowa z wiatą w Rudniku czy zamarski amfiteatr. Warto zaznaczyć, że w bieżącym roku rusza przebudowa Domu Macierzy w Pogwizdowie, która to inwestycja pośrednio również nawiązuje do Domu Przyrodnika.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono wiele spotkań, podczas których dyskutowano o dalszych działaniach, które zwiększą atrakcyjność powstałego w Hażlachu Domu Przyrodnika i czeskiego Archeoparku. Na prośbę władz gminy Hażlach Nadleśnictwo Ustroń stworzyło w lesie Sikorki ścieżkę tematyczną, propagującą hażlaską faunę i florę, która prowadzi do wiaty rekreacyjnej, dysponującej zapleczem do grillowania. Nieopodal w uroczysku „Czarne Doły”, w bukowym lesie, położone jest warte odwiedzenia, znane mieszkańcom bliższej i dalszej okolicy źródełko „Borgońka”, którego otoczenie również zostało kilka lat temu odnowione.

– Myślę, że to dopiero początek pozytywnych zmian, gdyż zdaję sobie sprawę, iż nie możemy spoczywać na laurach, ponieważ jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, choćby przebudowa zamarskiego Domu Ludowego. Dlatego od pewnego czasu poszukujemy możliwości nowych impulsów rozwoju dla Gminy Hażlach. Kierunek jest dobry i musimy go utrzymać – podsumował rozmowę Grzegorz Sikorski.