Wandrowani po gorach

0
1238
fot. Fryderyk Dral
- reklama -

W chałupie  pod nomerym pińdziesiónt szejść na Głymboki, znaszły se swój plac aże trzi instytucyje. Tak genau nie wiadomo czy łóne tam na zicher wszecki urzyndujóm, ale po wyrchu widać, że isto ja. Nejważniejsze ś nich to je PTTK, bo óno założóne zustało przeszło sto roków tymu, a tak naprowde funguje w Cieszynie łod 1910 roku. Było to eszcze za Franca Jozefa i tustelocy zrobili to kape łod zowiści Austriakóm, kierzi rychlij prziszli na to, że ludzióm to wandrowani po gorach robi wielki szpas. Były to czasy jeszcze bez komputrów, telefónów, autów i skyrs tego jak prziszła niedzieliczka tustelocy dostali taki napad, coby nie dziwać sie fórt na ty nasze Beskidy yno sprugować po nich powandrować. Jo eszcze pamiyntóm wiela to było uciechy jak sie tak człowiek wydropoł na Kubalonkę, Stecówkę, abo Baranią i tam na loske przibił se taki plechowy znaczek, kiery był takim trofeum jak prawie wrażyni fanki do śniega na Mont Evereście. Dzisio uż isto żodyn nie stoji ło to, coby sie dropać do wyrchu na gory po tyn znaczek, ale wiyncyj sie ludzióm rozchodzi ło rozruszani kości i ściepani s sie kapke sadła. A dlo nimocnych co ni mogóm sie  dropać po szkarpach do wyrchu, abo dlo inkszych lyni zrobióne uż sóm na nikiere gory cesty, coby ani nie trzeja by wysiadać s auta yno łokno spuścić na dół i powydychnóć se świyżym luftym. Dzisio też moc ludzi aji zwyrto pedajlami na swojich kołach, coby  tyn hańdowny wander po gorach zwekslować na inkszóm turystycznóm ucieche. Nie wiym czy to pedajlowni je zdrowsze łod szpacyrowanio na kłepetach, ale przeca isto każdy wiy lepszyj jako turystyka zdrowio mu przidowo. 

SŁOWNICZEK:

genau – prawie
na zicher – na pewno  
funguje – funkcjonuje  
kapke – trochę
rychlij – szybciej  
szpas – uciecha
skyrs – z powodu 
dziwać – patrzeć
plechowy – blaszany 
ściepać – zrzucić  
cesta – droga
luft – powietrze 
nimocny – chory  
zwyrto – kręci  
koło – rower
klepety – nogi

 

- reklama -