Wartko hópko

0
1653
fot. Fryderyk Dral
- reklama -

Nic nie pumoże trzeja bydzie dzisio zaś pomaluśku pokraczować ku wyrchu Głymbokóm, kaj pod nomerym sztyry a dwacet trefiymy na maluśki kszeft s jedzynim. Skyrs czymu łón sie mianuje jako taki zielóne stworzyni ze stawu tego nie wiym, ale możne tymu, że wartko hópko jako ludzie kierym chybiło jedzynio i prawióm, że trzeja wartko hópnóć kansi cosi kupić. Gor moc razy tam u nich sie pokazujóm tustelocy, kierym chybiło za dnia czasu, a u nich je odewrzite aże kansi do nocy. Kónsek dalij poradzymy se pomaszkiecić i pogłoskać podniebiyni lodami, kierych tam majom tak moc, że wszedcy majóm wielkóm ostude jakimi se połechtać w postrzodku wole. Ostude też bydymy mieli s tym bankym kiery mo zielóny szyld, bo tak jak inksze na zicher bydzie nas namowioł do niechanio se unich piniyndzy, abo weznóć pojczke na wysoki procynt. Ta chałupa, mo jednakowóż wielkóm tradycyje skyrs tego, że rodził sie w ni Jerzy Trzanowski, kiery sie zasłóżył w pisaniu kościelnych pieśni. Wykształcił sie też na wanelickigo ksiyndza, ale nie podarziło mu sie nigdzi delij zagrzoć placu, bo był wszyndzi przeganiany skyrs swoji luterski wiary. Tak to czasym bywo, że coby żodnymu nie zawadzać lepszyj nie pokazować co sie mo duszy i swoji żywobyci przynś bez ostudy, aji s przibuznymi. Dzisio to uż nima ta samo chałupa, bo isto od starości ta piyrszo sie obaliła i trzeja było na tym starym placu postawić nowóm. Pore roków tymu egzystwała tam eszcze gospoda “Targowa”, ale prziszła moda na banki i dzisio nikierzi yno mogóm pospóminać jako sie tam kiejsi szło u nich fajnie dobrym jedzynim nabónckać.

Tóż miyjcie sie wszedcy dobrze i potkómy sie zaś za miesiónc.

pokraczować – podążać 
kszeft – sklep  
skyrs – z powodu  
hópko – skacze  
chybiło – zabrakło  
prawióm – mówią  
gor – zwłaszcza  
odewrzite – otwarte  
kónsek – kawałek  
pomaszkiecić – posmakować  
ostuda – kłopot  
na zicher – na pewno  
pojczka – pożyczka  
skyrs – z powodu  
żywobyci – życie  
przibuzni – krewni  
nikierzi – niektórzy  
nabónckać – najeść 

- reklama -