Konsultacje dotyczące „wiślanki”

0
1395
Fot. Dominika Rychły. Rewitalizacja dworca w Cieszynie potrzebna od zaraz.
- reklama -

Hiszpańsko-polskie konsorcjium Idom inżynieria przedstawiło niedawno wstępne założenia projektu rewitalizacji „wiślanki”. Na spotkaniu w starostwie Powiatowym w Cieszynie założenia projektu z jego przyszłym wykonawcą przedyskutowali przedstawiciele cieszyńskich miast, gmin i Starostwa. Projekt miałby być ukończony dopiero w marcu 2018 roku a my już nie możemy się doczekać pociągów na tej trasie. 

Wykonawca projektu ma za zadanie przedstawić trzy warianty modernizacji linii nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce. Pierwszy wariant obejmuje przywrócenie linii parametrów konstrukcyjnych, czyli powrotu do tego jak pierwotnie miała ona funkcjonować wraz z uwzględnieniem prac remontowych. Drugi dotyczyć będzie zabudowy lokalnego centrum sterowania, a trzeci pełnej przebudowy linii. Wszystkie warianty zostaną poddane analizom technicznym oraz analizom kosztów i korzyści. Każdy z nich zostanie opracowany osobno, po czym zamawiający podejmie decyzję o wyborze jednej z opcji.

Podczas prezentacji dokumentacji przedprojektowej jedną z poruszonych kwestii był zakres projektu. Linie kolejowe, które będą podlegały rewitalizacji leżą na terenie takich gmin jak: Chybie, Skoczów, Goleszów, Cieszyn, Ustroń oraz Wisła. Natomiast zakres kilometrowy poszczególnych odcinków przedstawia się następująco: Bronów-Bieniowiec (3 km), Bieniowiec-Skoczów (11 km), Skoczów-Cieszyn (17 km), Goleszów-Wisła Głębce (20 km).

Wymienionych zostało również kilka aspektów technicznych. Linia ma łącznie 52 km i jest jednotorowa oraz zelektryfikowana, choć na części odcinków linii trakcyjnej brakuje. Jednak warto zaznaczyć, że są one przystosowane konstrukcyjnie do elektryfikacji. Prędkości konstrukcyjne, które były pierwotnie zakładane to 80 km/h na dla linii 694 i 157 oraz 60 km dla 191 i 190.

- reklama -

Jednym z celów projektu będzie podniesienie prędkości pociągów, tak aby zapewnić konkurencyjne czasy przejazdów, co można osiągnąć przez poprawę parametrów infrastruktury. Należy również podnieść kategorię przejazdów w celu zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach torów kolejowych z drogami. Kolejnym założeniem jest osiągnięcie optymalnej przepustowości linii. Do tego może posłużyć relokacja przystanków lub ich likwidacja. Wykonawca będzie dążył do poprawy dostępności transportu kolejowego, czyli prawdopodobnie do utworzenia węzłów przesiadkowych z innymi środkami transportu. Chodzi tu o popularne systemy park&ride (parkuj i jedź) oraz bike&ride (parkuj rower i jedź). Ważnym aspektem jest także racjonalizacja kosztów eksploatacji infrastruktury, dostosowanie jej do prognozowanych potrzeb pasażerskich. Natomiast poprawa parametrów technicznych będzie dotyczyć wymiany nawierzchni kolejowej na całym odcinku linii, remont obiektów inżynieryjnych, remont lub zakup nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, remont lokalnych obiektów kubaturowych, czyli dworców i lokalnych centrów sterowania oraz wymiana lub odtworzenie linii trakcyjnych.

Wykonawca projektu rewitalizacji „wiślanki” podał wstępne propozycje utworzenia nowych przystanków oraz likwidacje jednego z nich. Tymi nowymi miały by być przystanki takie jak: Cieszyn Uniwersytet, Godziszów, Skoczów Osiedle oraz Goleszów Strefa Przemysłowa. Przystankiem zaproponowanym do likwidacji jest Cieszyn Mnisztwo.

W dyskusji, która nastąpiła po prezentacji, poruszonych zostało kilka ważnych tematów. Jednym z nich było zwiększenie promieni łuków oraz przedłużenie torów stacyjnych tak, aby można je było wykorzystywać dla pociągów towarowych. Pojawiły się również rozważania na temat budowy nowych wiaduktów, w takich miejscach, gdzie natężenie ruchu drogowego jest coraz większe. Choć wykonawca raczej nie przewiduje budowy nowych obiektów z powodu oraniczonego budżetu. Następnie była mowa także o korzyściach jakie przyniesie relokacja przystanków. Powinno to wpłynąć pozytywnie na frekwencję oraz na skrócenie czasu przejazdu, dlatego ważne jest, aby zapewnić jednoczesność wjazdu pociągów na stacjach mijankach. Zaproponowana została również budowa bocznicy kolejowej w Strefie Przemysłowej w Bażanowicach, gdzie docelowo ma się znajdować w przyszłości 7 hal. Ważnym aspektem może być stworzenie nowego przystanku niedaleko Uniwerytetu Śląskiego, do którego codziennie dojeżdza ponad 2 tysiące osób, co powoduje, że brakuje miejsc parkingowych, a nowy przystanek mógłby to znacznie poprawić, zwłaszcza, iż ruch przy ulicach obok UŚ jest natężony.

Wraca połączenie Cieszyn- Katowice!

Od 11 grudnia wraz z nowym rozkładem wraca bezpośrednie połączenie pomiędzy Cieszynem a Katowicami i Katowicami a Cieszynem. Pociąg o nazwie „Olza” będzie kursował z Katowic o godzinie 16:19, a z Cieszyna o 18:57 w każdą niedzielę. Czas przejazdu to nieco ponad 1,5 godziny. Cena jednego biletu dla studentów będzie wynosiła 6,88zł. Pociąg zatrzyma się na przystankach:

Katowic Ligota, Katowice Piotrowice, Tychy, Pszczyna, Chybie, Zebrzydowice, Kończyce Małe, Pogwizdów, Cieszyn Marklowice.