We Winklu

0
2121
fot. Fryderyk Dral
- reklama -

Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi
SZPACYRKYM PO CIESZYNIE

Dzisio bydymy szpacyrować spadki ku wyrchu Głymbokóm i zozdrzymy niekierym kszefciorzóm za auslagi. Piyrszy na raji we winklu je kszeft s bótkami, tam kaj kiejsi była gosoda “Zamkowa”. Starsi tustelocy isto to dobrze pamiyntajóm, bo nie jedyn tam na zicher zabradziarzył, a moc też ś ni wyazowało na kolybacych nogach. Teraz tam uż dłógi roki kierysi kszefci rozmajtymi bótkami i widać, że interes idzie mu dobrze, bo fórt moc ludzi drepsi po jejich schódkach . Tak jak inksze kszefty w naszym mieście tyn też mo swoji miano napisane po angielsku, a ku tymu eszcze na ścianie przirażóno je mapa s połówkóm świata. Dowo nóm to rozmyślani nad tym, że ty bótki isto skludzajóm s całego świata, abo możne przedowane sóm kaj sie yno do. Nie wiym jako przszli na to, że jejich bótki sóm w naszym mieście nejłacniejsze, bo przeca to nima chlyb, ani żymła, kiere sóm prawie jednaki we wszeckich piekarniach, bo przeca każdy bótek mo inkszy muster. Kónsek dalij idzie wlyź po trzóch schódkach do piekarni, kiero mo jakisi hebrajski miano ”Bethlehem” co sie przekłodo na miano “dom chleba“. Zaś dalij je aptyka, kiero mo miano “Pod Zamkiem” i  każdy może se u nich kupić wszelijaki lyki na recepis i aji na wolne. Zaś na tej samej ścianie w kierej mo też dwiyrze ta aptyka wiszom tabulki łod dwóch dochtorów i łod jakigosi “LEXICON MEDICUM”, kiery jak o sobie pisze mo aże po sobóm szesnos rozmajtych gabinetów i przichodni. Jako to tam wszecko do tej trzipiyntrowej chałupy wrazili tego nie wiym, ale możne, że robióm tam na trzi zmiany i  jedyn dochtór poganio drugigo dochtora, coby uż sie broł ku chałupie i drugimu nie zawadzoł.

Tóż miyjcie sie wszedcy dobrze i podkómy sie zaś za miesiónc

SŁOWNICZEK:

- reklama -

spadki – z powrotem
auslaga – wystawa 
zabradziarzył – zahuliganił 
kolybacy – chwiejący
na zicher – na pewno 
muster – wzór
kszeft   – sklep
miano – nazwa 
przirażóno – przyczepiona
skludzać – sprowadzać
żymła – bułka
kónsek – kawałek 
recepis – recepta, 
szesnos – szesnaście
wrazić – włożyć