Ta szkoła to miejsce wyjątkowe

0
373
- reklama -

Każda z niepełnosprawności niesie z sobą ograniczenia. W zależności od rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności, są one większe lub mniejsze. Wydawać by się mogło, że dzieci powinny wieść beztroskie życie, wolne od wszelkich chorób, jednak niestety tak nie jest i wiele z nich to dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Niepełnosprawność nie jest powodem do tego, aby dzieci były odizolowane od społeczeństwa. Stąd już od najmłodszych lat biorą czynny udział w życiu rówieśników, najpierw jako przedszkolaki, a następnie jako uczniowie szkoły podstawowej itd. Program nauczania jest ustalany indywidualnie pod kątem potrzeb oraz możliwości każdego dziecka. Bywa, że dzieci z niepełnosprawnością ruchową potrzebują wsparcia przy pokonywaniu barier architektonicznych, jak np. schody, jednak nie mają żadnych problemów z przyswajaniem wiedzy, a udostępnienie narzędzi do czytania i pisania dzieciom niewidomym i słabo widzącym ułatwia samodzielną naukę. 
Szkoły, w których uczą się dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnościami to miejsca wyjątkowe. To tam pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej każdego dnia zdobywają wiedzę nie tylko książkową, lecz również tą, która młodym ludziom pozwoli odnaleźć się w otaczającym ich świecie.
Jedną z takich szkół jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju. Kształcą się w niej dzieci niewidome i słabowidzące z upośledzeniem umysłowym, czyli z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną. Uczniowie mają różne niepełnosprawności np. porażenie mózgowe, niedowłady, wodogłowie, epilepsję i różne formy autyzmu.
  Szkoła w Rabce-Zdroju istnieje od 1995 roku. Uczą  się w niej dzieci i młodzież niewidoma i słabowidząca z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz zaburzeniami rozwoju. Głównym celem działalności placówki jest edukacja, wychowanie oraz rewalidacja dzieci i młodzieży. Jednym z priorytetów jest możliwie najlepsze przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie przez usprawnienie, usamodzielnienie, rozwój umysłowy oraz rozwijanie ich uzdolnień.
W Ośrodku w ramach rewalidacji prowadzone są zajęcia z rehabilitacji ruchowej, orientacji przestrzennej, terapii widzenia, logopedii, muzykoterapii, integracji sensorycznej, masażu z elementami integracji sensorycznej.
Ośrodek w Rabce-Zdroju jest miejscem, gdzie znajdują się: 
– Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących,
– Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych i Słabowidzących,
– Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla Niewidomych i Słabowidzących.
W budynku szkoły jest internat i to tam zakwaterowani są uczniowie między innymi z Mazur, Pomorza czy Śląska.
  Dużą zaletą szkoły jest niewielka liczba uczniów 
– 34 uczniów i 5 dzieci wczesnego wspomagania – to duże ułatwienie do indywidualnego podejścia do każdego ucznia. 
Integracja z lokalną społecznością, wyjścia do teatru, na koncerty, wycieczki w góry czy nad wodę to tylko kilka z licznych działań, dzięki którym młodzi nie narzekają na nudę.
Warto zaznaczyć, że po przekroczeniu progów rabczańskiej szkoły ma się wrażenie, że jest się nie w szkole, lecz w przytulnym domu, gdzie nie brakuje życzliwości oraz dobrego słowa. 

 

- reklama -