6,4 hektara nowego parku w Skoczowie

0
1280
- reklama -

9 listopada odbył się odbiór techniczny parku edukacyjnego przy osiedlu Górny Bór w Skoczowie. Łącznie zagospodarowano teren o pow. 6,4 ha. Wykonano tablice edukacyjne, ławki, budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy oraz ok 1,7 km ścieżek utwardzonych klińcem, alejkę wokół trzeciego stawu i nową kładkę nad rzeką Bładnicą.

Koszt prac wyniósł ponad 1,7 mln zł, a odbioru parku dokonali burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, jego zastępca Andrzej Bubnicki, przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Skoczowie, dyrektor skoczowskiego MZD oraz przedstawiciele wykonawcy. Stworzenie parku współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów”.

Tereny parku na Górnym Borze zostały tak zagospodarowane, by w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. Ścieżki nie są wybrukowane (prócz miejsc przy planszach edukacyjnych) oraz nie zamontowano latarni, które zakłócałyby naturalny rytm życia zwierząt. Zamiast tego na drzewach pojawiły się budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, które – miejmy nadzieję – już niebawem doczekają się swoich skrzydlatych lokatorów. Zawieszone budki mają różne rozmiary, ze względu na różnorodność ptaków zamieszkujących tereny parku, a o tym kto, zamieszka w danej budce, informuje specjalna tablica. Wiosną i jesienią park z pewnością będzie przyciągał nauczycieli wraz z uczniami, a lekcje przyrody nabiorą innego charakteru, kiedy dzieci będą uczyć się otoczone naturą. Takie rozwiązanie umożliwia specjalna tablica lekcyjna (przygotowana, by pisać po niej kredą) oraz drewniane ławki.

Każdy powinien spróbować spaceru po ścieżce zmysłów – szczególnie latem, kiedy aż korci, by zdjąć buty i pobiegać boso. Drzewa pozwalają oddychać pełną piersią, a jak je od siebie odróżnić, przybliży kolejny przystanek. Kawałki drewna zamontowane w specjalnych stojakach nie tylko pozwalają poznać kolor drewna z danego gatunku drzewa, poznać strukturę kory, ale również usłyszeć dźwięk, jaki wydaje drewniany kloc uderzony młotkiem. W parku znajdują się plansze opisujące gatunki ptaków i płazów z naszego terenu, opisy lasów, życie w rzece oraz stawie. Znajdziemy tam również stację wiatrową i zegar słoneczny.

- reklama -

W południowej części parku w wydzielonym terenie znajdują się też maleńkie budki lęgowe przeznaczone dla owadów (głównie dla pszczół samotnic). Na każdej z tablic edukacyjnych znajduje się także tekst pisany alfabetem Braille’a, przygotowany z myślą o osobach niewidomych.

Na największą i najpiękniejszą niespodziankę, jaką skrywa park na Górnym Borze, będziemy musieli poczekać do wiosny. Południowa cześć parku to łąka kwietna – już teraz tablice informacyjne zdradzają, jakie gatunki polnych kwiatów skrywają się w ziemi.