Cieszyński Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie

0
705
- reklama -

W 40 dzień inwazji rosyjskiej w Ukrainie został powołany do życia Cieszyński Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. Jego pierwsze robocze spotkanie odbyło się 4 kwietnia o godz. 15:00 w siedzibie Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie.

Pomysłodawcą utworzenia Komitetu jest działająca na terenie Cieszyna nieformalna grupa Granica dla Granicy, założona w październiku 2021 roku w spontanicznej reakcji grupy mieszkanek i mieszkańców Cieszyna na kryzys humanitarny rozgrywający się na granicy polsko-białoruskiej.
W odpowiedzi na rosyjską agresję w Ukrainie, Granica dla Granicy stworzyła stronę FB Granica dla Granicy Ukrainie oraz otwartą grupę – Cieszyn dla Ukrainy. Jest to platforma bezpośredniej wymiany informacji na temat załatwiania spraw urzędowych, zatrudnienia, zakwaterowania uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy oraz organizowanych zbiórek rzeczowych, finansowych, a także różnych lokalnych inicjatyw pomocowych adresowanych do obywateli i obywatelek Ukrainy.
Oprócz grupy Granica dla Granicy na terenie Cieszyna i okolic działają inne inicjatywy, fundacje i stowarzyszenia, które na co dzień niosą bezpośrednią pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom i Ukrainkom. Cieszyński Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie ma służyć sprawniejszej komunikacji, tak by podejmowane przedsięwzięcia były skuteczne, a współpracujące z sobą organizacje mogły wzajemnie się wspierać, informować o bieżących potrzebach oraz razem szukać najlepszych rozwiązań dla gości z Ukrainy.
Podczas pierwszego spotkania przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych przedstawili zakres swoich działań oraz najważniejsze wyzwania, z jakimi obecnie się mierzą. Następnie wspólnie udało się zmapować obszary, które wymagają pilnej uwagi i dopracowania. Ustalono również priorytetowe zadania na najbliższy czas.
Cieszyn, jak wiele innych miast w Polsce, pokazuje, że kiedy brakuje systemowych rozwiązań i sprawnych działań na poziomie państwa, zaangażowanie aktywistów, społeczników i ludzi dobrej woli daje początek ważnym i potrzebnym inicjatywom, które niosą pomoc potrzebującym oraz służą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, gotowego stawić czoła aktualnym wyzwaniom.
W skład Cieszyńskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie wchodzą:
– Centrum Zdrowia Psychicznego, Poradnia Zdrowia Psychologicznego dla Dzieci i Młodzieży – Szpital Śląski
– Cieszyński Ośrodek Kultury – Dom Narodowy
– Edufactor – Szkoła Języka Angielskiego
– Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
– Granica dla Granicy
– Hufiec Ziemi Cieszyńskiej
– Kreativo – Pracownia Językowa
– Krwiodawstwo PCK Cieszyn
– Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
– Starostwo Powiatowe w Cieszynie
– Stowarzyszenie Pomocy „Kraina Marzeń”
– Strefa Wolności / Polska 2050
– Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie
– Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

 

- reklama -