Bez okocónianio sie

0
1191
fot. Fryderyk Dral
- reklama -

Dzisio przyndymy sie po Starym Targu, coby obezdrzić co sie tam pomiyniało w łostatnich rokach. Isto nic takigo, coby szło roz dwa uwidzieć, bo jak budy s zielyninóm kiejsi tam stoły tak stojóm tam do dzisia. Jyno aut przibyło i widać ich tam wszyndzi, że nie idzie razinko dostać sie na Głymbokóm i ani na ulicem Fredry, kiero  kludzi ku teatru. Widać też, że kszefciorze łod tej zielyniny prziszli ku pinióndzóm, bo szmaciane wyblakniynte dachy na jejich budach sóm jakisi piekniejsze. Ni ma tam u nich po tymi budami nic łacniejsze, bo przeca to co łoni tam przedujóm kupióne zustało kansi we świecie. Kiejsi na takim torgu tustelocy przedowali to co sami uchowali dóma i co posadzili we swoji zogródce. Człowiek wiedzioł, że je to zdrowe i tymu, bez okocónianio sie, aji jak to było kapke droksze wartko to kupił. Nie wiym jako to dzisio robióm ty wszecki rolniki, że jabka, gruszki i śliwki wyglóndajóm jak s pod jednej sztancy. Możne, że zaczyno sie to łod zorka kiere łóni isto przesiywajóm przez szpecyjalne cedzitko, coby wszecki miały jednakóm miarem. Jak taki jednaki zorka, abo flancki wrazi sie do ziymi to isto na zicher s tego urośnie jednako marekwia, pietruszka, kwak i aji inksze zielyniny. Możne, że na to je eszcze jakosi inkszo metoda, ale jo ło taki nie słyszoł, chocioż roz jedyn chłop mi prawił, że dejmy na to taki jabka przeciskuje sie przez szpecyjalnóm wystrziganóm dziurem w papindeklu. Kiere jabka przelecóm durch idóm do dymióna na wino, a ty wiynksze s jednakóm miaróm, idzie po tym uwidzieć na ladzie w rozmajtych Lidlach i Kauflandach. Je to moc zaimawe czymu dzisio tak to je s tymi jabkami, bo przeca tak samo jako kiejsi naszymu bachorzu było to jedno jaki wielki zjymy to jabko, czy jakóm wielkóm rynglote. Przeca nasz bachórz ni mo łoczy i je mu to isto jedno czy wepierymy do sie dwa małe jabka czy jedno wielki.

Tóż miyjcie sie wszedcy dobrze i potkómy sie zaś za miesiónc.

obezdrzić – obejrzeć  

buda – stragan  

- reklama -

razinko – w tej chwili  

kludzi – prowadzi

isto – pewnie

łacniejsze – tańsze  

kapke – trochę

kwak – brukiew 

okocóniać – ociągać 

zorko – ziarenko

prawił – mówił 

wystrzigane – wycięte 

papindekiel – tektura  

zaimawe – interesujące 

bachórz – brzuch

marekwia – marchew 

wepierymy – wepchniemy 

rynglota – śliwka