Krajowy Plan Odbudowy – szansa na dotacje

0
1295
- reklama -

Krajowy Plan Odbudowy ma poprawić kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Otrzymane w ramach programu pieniądze mają być przeznaczone na modernizację technologiczną, trafić do rodzimych firm oraz poprawić jakość życia Polaków i konkurencyjność naszej gospodarki. Reformy i programy inwestycyjne KPO mają przede wszystkim długofalowo realizować zieloną i cyfrową transformację.

Źródła finansowania

Powstanie Krajowego Planu Odbudowy wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility – RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich. Polska jest czwartym co do wielkości beneficjentem tego programu.
Nasz kraj ma otrzymać:
– 23,1 mld EUR w postaci bezzwrotnych grantów,
– 34,2 mld EUR z formie ewentualnych pożyczek.

Środki muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje, wpisujące się w kluczowe obszary dla UE. To infrastruktura, transport, energia i środowisko, innowacje, cyfryzacja, zdrowie, społeczeństwo oraz spójność terytorialna.

- reklama -

Kto może skorzystać z KPO

Z programu będą mogły skorzystać państwowe
i prywatne firmy. Z regionów i ministerstw zebrano 1200 projektów do KPO. Wśród nich znajdują się zarówno plany budowy czy przebudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, jak i projekty lokalne, jak np. budowa kanalizacji. Następnie przedsiębiorcy, właściciele firm, jak i samorządy mogli zgłaszać swoje pomysły na reformy
i projekty inwestycyjne w otwartym formularzu.
Na dedykowaną skrzynkę spłynęło już ponad 1600 zgłoszeń. Każde z nich zostało przeanalizowane. Szczególnie wartościowe pomysły zostaną wykorzystane – włączone do już istniejących projektów lub skierowane do prac grup roboczych KPO. Dodatkowo niektóre
z proponowanych rozwiązań, choć nie mieszczą się w ramach KPO, będą mogły zostać włączone w inne projektowane przedsięwzięcia legislacyjne bądź programowe.

Skorzysta również Śląsk

Spośród wszystkich programów regionalnych najwięcej środków ma trafić właśnie do województwa śląskiego – 2,365 mld euro.
Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca.
Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) będzie mogło skorzystać ze środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji gdzie zaprogramowane zostało 4,4 mld euro. Środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.
Z uwagi na fakt, że w województwie śląskim skala wyzwań związanych z transformacją energetyczną jest największa i region został wskazany w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jako Obszar Strategicznej Interwencji możemy również liczyć na komplementarne wsparcie, zbieżne z celami rządowego „Programu dla Śląska”, które będzie polegało na udzieleniu preferencji w wyborze projektów lub dedykowanych konkursach/naborach w ramach krajowych programów polityki spójności.
Na realizację polityki KPO region otrzyma 697 mln euro, z czego 593 mln euro to wkład UE, a ok. 105 mln euro wkład krajowy. Celem interwencji jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy o silniejszym wymiarze społecznym, w jej ramach będziemy mogli zrealizować wyzwania dotyczące m.in. rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, integracji społecznej, kultury i turystyki. Nowością w tej perspektywie ma być też wsparcie dla młodych.
W ramach przedsięwzięcia powstanie również Centrum Internacjonalizacji, gdzie odbywać się będą tematyczne wydarzenia w formie konferencji, warsztatów, jednak przede wszystkim będzie to miejsce, gdzie przedstawiciele firm uzyskają kompleksową informację, skorzystają z usług doradczych, a część z nich otrzyma indywidualnie opracowaną i uwzględniającą potrzeby, ścieżkę rozwoju działalności eksportowej.
Przedsiębiorcy będą mieli także do dyspozycji specjalny serwis internetowy. Platforma ta dostarczy bieżących informacji na temat eksportu, funkcjonowania na rynkach zagranicznych czy promowania potencjału gospodarczego regionu. Ważnym narzędziem będzie generator modeli internacjonalizacji oraz baza zawierająca oferty współpracy biznesowej i inwestycji, ponadto do dyspozycji MŚP oddana zostanie obszerna baza wiedzy.