Niewidomi są wśród nas –  pierwsza Tyflokonferencja w Cieszynie

0
1043
Fot. Jerzy Pustelnik. Marek Jakubowski prezentuje pomoce naukowe dla niewidomych sprzed 250lat
- reklama -

Przedrostek tyflo- oznacza wszystko co łączy się z niewidomymi i ślepotą. Przed miesiącem Na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwesytetu Śląskiego, odbyła się pierwsza w cieszynie Tyflokonferencja. Jej hasłem przewodnim było „Zobaczyć niewidzialne: Niewidomi we współczesnym świecie”. 

Konferencję otworzył, prof. dr hab. Zenon Gajdzica dziekan WEiNoE, który zaznaczył w swoim przemówieniu, że tyflokonferencja jest bardzo ważnym przedsięwzięciem dla rozwoju pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Śląskim. Ważnym tematem konferencji były trudności z jakimi na co dzień spotykają się osoby niewidome, których w okręgu Śląskim Polskiego Związku Niewidomych jest ponad 7 tysięcy. Jest to grupa ludzi dla których niezbędne jest wsparcie oraz rehabilitacja. Polegać ona powinna na wielogodzinnej nauce podstawowych czynności życiowych oraz poruszania się w przestrzeni publicznej. Obecnie w codziennym życiu osób niewidomych pomagać może rowijająca się wciąż technologia, jednak przede wszystkim potrzebne są do tego środki oraz wielogodzinne zajęcia rehabilitacyjne, na których niewidomi mogli by przyswoić umiejętność korzystania z takich urządzeń. Na razie, niestety, nie ma kompletnego wsparcia dla tej grupy osób, którymi powinno zajmować się kilku specjalistów, a nie tylko jedna osoba. Kolejnym ważnym tematem spotkania był brak wyższych szkół specjalistycznych, dostosowanych dla osób niewidomych, które chciałyby się nauczyć nie tylko podstawowych umiejętności, ale również rowinąć swoją wiedzę na przykład przez studia lub kursy. Jednak podstawowym problemem jest brak gotowości świata na przyjęcie tych ludzi w życiu społecznym i brak chęci nauczania, ponieważ pokutuje przekonanie o tym, że niewidomi mają w naszym społeczeństwie za mało szans na godziwe życie i rozwój. Brakuje nadal odpowiednich form nauczania. Często używanymi na zajęciach pomocami dydaktycznymi są prezentacje multimedialne, z których niewidomy tak naprawdę nie ma możliwości korzystania. Często pojawia się niechęć ze strony wykładowców, którzy nie zawsze sprzyjają niewidomym, na przykład jeżeli chodzi o nagrywanie wykładów. Większość kursów i zajęć nie uwzględnia specyfiki osob niepełnosprawnych. Brakuje specjalistycznych podręczników, innych materiałów czy pomocy naukowych, które ułatwiałyby naukę osobom niewidomym.

Podczas konferencji odbyła się także prezentacja i wystawa pomocy dydaktycznych sprzed 250 lat. Można było zobaczyć między innymi pierwsze Pismo Święte w języku Brailla, list młodego Louisa Brailla z koncepcją swojego pisma kropkowego i jego pierwszy elementarz. Ciekawostką były również kilkuset letnie mapy, stworzone specjalnie dla osób niewidomych. 

Organizatorami Pierwszej Tyflokonferencji było Koło Naukowe Pedagogów oraz Zakład Pedagogiki Specjalnej przy Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie wraz z cieszyńskim kołem terenowym Polskiego Związku Niewidomych i Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego „Feniks” z Cieszyna.

- reklama -

Nowe szkolenia i kursy dla niewidomych

Szkolenia i kursy, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, imprezy integracyjne oraz wizyty studyjne, m.in. w Zakładach Aktywności Zawodowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych. 

W bieżącym roku duża grupa osób ukończyła różnego rodzaju kursy i uzyskała certyfikaty międzynarodowe. Każdy uczestnik projektu po spotkaniu z psychologiem i doradcą zawodowym miał indywidualnie dopasowany rodzaj szkoleń. Były między innymi kursy obsługi kas fiskalnych, operatora wózków widłowych, kursy z zakresu księgowości, kurs fryzjerski ale również szkolenie z obsługi komputera dla niewidomych. To tylko kilka przykładów jednak możliwości na wzięcie udziału w takich i innych szkoleniach istnieją nadal, ponieważ nabór uczestników trwa, gdyż projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2017 roku

Żeby wziąć udział w projekcie trzeba być mieszkańcem naszego powiatu, posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej oraz mieć od 18 do 64 lat.

Oferowane szkolenia i kursy są szansą na podniesienie kwalifikacji bądź wręcz na zdobycie nowych umiejętności pozwalających na podjęcie pracy. Ponieważ środki na udział w projekcie jeszcze są to należy mieć nadzieję, że informacja dotrze do większej liczby zainteresowanych, którzy wykorzystają swoją szansę.

Biuro projektu mieści się przy ul. Katowickiej 1 w Cieszynie, na terenie Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka w Cieszynie, budynek „G” (wejście od tyłu budynku).

Więcej Informacji o projekcie można uzyskać pod nr tel. 518 442 215 oraz 698 726 165.

Iwona Czarniak